РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН ТА ЇХ МІСЦЕ В ПРИРОДІ. ЗНАЧЕННЯ ТВАРИН, БІОЛОГІЯ

Різноманітність тварин та їх місце в природі. Значення тварин, біологія

Хід заняття Різноманітність тварин та їх місце в природі. Значення тварин, біологія

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

  1. Що таке рослини?
  2. Які основні риси є характерними для рослин?
  3. Які основні компоненти входять до складу клітин рослин?

II. Вивчення нового матеріалу

Визначення місця тварин у системі живих організмів

Нагадавши про розподіл живих організмів на прокаріотів і еукаріотів, розповісти про поділ надцарства Еукаріоти на царства Гриби, Рослини і Тварини. Звернути увагу на різницю в будові клітин представників різних царств, а також на їх відмінності у способі живлення (рослини — автотрофи, гриби і тварини — гетеротрофи).

Показати, що тварини є групою, яка заселила нашу планету від глибин океанів до атмосфери. Розповідаючи про особливості будови тварин, треба показати три їх основні форми — одноклітинні (організм складається з однієї клітини), колоніальні (організм складається з групи однакових клітин, з’єднаних між собою) і багатоклітинні (організм складається з великої кількості клітин, що відрізняються за своєю будовою й функціями, які виконують).

Основні принципи систематики тварин

Слід нагадати учням, що основні систематичні категорії ввів у науку шведський учений Карл Лінней. Провести порівняння систематичних категорій рослин і тварин. В обох групах основною систематичною категорією є вид (видова назва складається з двох латинських слів, перше з яких є назвою роду, а друге — видовим епітетом). Близькі види об’єднуються в роди, а роди — у родини. Близькі родини тварин об’єднуються в ряди (у рослин — у порядки), а ряди складають клас. Класи тварин об’єднуються в тип (у рослин — у відділ).

Сукупність усіх типів і складає царство Тварини.

Значення тварин у житті людини

Під час розгляду цього питання слід звернути увагу на взаємозв’язок різних видів тварин і рослин у біоценозах. Розповісти про ланцюги живлення, показати, як потрапляння виду в новий біоценоз може призвести до виникнення цілого ряду проблем (на прикладі домашніх тварин в Австралії). Також необхідно нагадати про значення для людини домашніх тварин.

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

  • Хто такі тварини?
  • Яких домашніх тварин ви знаєте?
  • Які основні риси є характерними для тварин?
  • Визначте систематичне положення вовка.
  • Визначте систематичне положення людини.

Систематичне положення

Урок № 1 Тема. Різноманітність тварин та їх місце в природі. Значення тварин, біологія, 8 класРізноманітність тварин та їх місце в природі. Значення тварин, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *