КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПАМ’ЯТКА ЖИТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ОПОВІДАННЯ ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПАМ’ЯТКА ЖИТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ОПОВІДАННЯ ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПАМ’ЯТКА ЖИТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ОПОВІДАННЯ ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Конкурс «Найкмітливіший»
Клас розподіляється на дві команди. Обираються капітани. Впродовж 5 хв необхідно підтвердити або спростувати запропоновану думку. Результати роботи команд капітани фіксуютьна дошці. Перемагає та команда, яка швидше надасть правильні відповіді.

1.1. Завдання до конкурсу.

Команда І
1. Нестор прийшов до Печерського монастиря, коли ігуменом був преподобний Стефан. (Ні)
2. Одну з редакцій «Повісті…» зробив ігумен Сильвестр. (Так)
3. Літопис починається біблійною легендою про Адама і Єву. (Ні)
4. У «Повісті…» не згадується про княгиню Ольгу і Феодосія Печерського. (Ні)
5. Літопис містить опис невдалого походу князя Святослава. (Ні)
6. Нестор у творі наголошує на давності слов’янського роду, на його рівноправності серед інших народів. (Так)
7. Києво-Печерський чоловічий монастир для держави був чимось на зразок «совісті нації». (Так)
8. У Лаврі закладено першу на землях Східної України релігійну бібліотеку. (Ні)
9. «Повість…» — видатний твір світової літератури. (Так)
10. Нестор довів записи в літописі до 1051 р. (Ні)
11. Мова літопису являє собою суміш текстів, написаних східно-слов’янською або старослов’янською, мовою. (Так)
12. «Повість…» не має у своєму зібранні історичних сказань, фольклорних і топонімічних легенд, обрядової поезії. (Ні)

Команда ІІ
1. Нестор навчався у печерських подвижників тілесної й духовної чистоти, глибокого смирення, цілковитого послуху. (Так)
2. Упорядкував і дав назву літопису новгородський монах-чернець Нестор. (Ні)
3. Першим роком, який зазначено у «Повісті…», вважають 998 р. (Ні)
4. Літописний твір закінчується сказанням про Бориса і Гліба. (Ні)
5. Одну з редакцій «Повісті…» було створено для Мстислава Мономаха. (Так)
6. Первісний варіант літопису зберігається в Києво-Печерській лаврі. (Ні)
7. Виклад у «Повісті…» починається легендою про всесвітній потоп. (Так)
8. Лавра сприяла розвитку декоративного мистецтва. (Ні)
9. Літопис має чітку композицію та сюжетну структуру. (Ні)
10. Розповідь у «Повісті…» ведеться переважно від 3-ї особи, але мають місце діалоги, риторичні запитання. (Так)
11. У літописі використані метафори, порівняння, приказки, прислів’я. (Так)
12. На сторінках «Повісті…» засуджується державна діяльність княгині Ольги. (Ні)
Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

1.2. Аналіз виконаних завдань (стисло).
Правильні відповіді до завдань обом командам: Так — 5. Ні — 7.

2. Бесіда за питаннями
• Яку літературу називають оригінальною?
• Що сприяло виникненню Києво-Печерського монастиря?
• Чим слов’яни зобов’язані монаху-чернецю Нестору?
• У чому полягає світове значення «Повісті минулих літ»?
• Як ви вважаєте, чи є цей твір актуальним у наш час? Відповідь умотивуйте.

3. «Вільний мікрофон»: якщо вам запропонували написати літопис, яку інформацію вінмістив би? Свої міркування аргументуйте.

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

Заздрісність не вміє віддавати перевагу
корисному супроти шкідливого.
З оповідання про ченця Прохора…
Люби ближнього свого, як самого себе.
Матфій; 22:39

1. Києво-Печерський патерик як пам’ятник житійної літератури

1.1. Патерик (від гр. pater — батько, отець) — назва збірки життєписів пустельників і ченців якогось одного монастиря, краю або певної громади.

1.2. Загальна характеристика збірки.
Серед книжок житійної літератури найвизначнішим і найулюбленішим у читаючої публіки був «Києво-Печерський патерик». Його укладено в другій половині ХІ — першій половині ХІІ ст. Довгий час поширювався в рукописах. Це збірник оповідань про заснування Печерського монастиря та про його перших діячів. Включає в себе відомості про анімістичні уявлення тих часів (анімізм — донаукове, містичне уявлення первісних людей, згідно з яким кожна річ має свого духа, душу; одухотворення сил і явищ природи), тобто про уявлення, коли своєрідно поєднувалися дохристиянські язичницькі вірування з християнськими, відомості про економічні, соціальні й культурні відносини в Київській Русі. В його основу покладено «Посланіє» колишнього Києво-Печерського ченця Симона, єпископа Владимирського і суздальського (помер у 1226 р.), до монаха Печерського монастиря Полікарпа (з додатком житій перших печерських монахів) і «Слово о созданії церкви Печерської», а також «Посланіє» Полікарпа до архімандрита Акіндіна й оповідання його про печерських ченців. Формування збірника в основному завершилося в ХV ст. Існує кілька редакцій «Патерика». Перше друковане видання його побачило світ 1661 р. (ініціатор — Інокентій Гізель).

1.3. Тематика збірки.
• Історія Києво-Печерського монастиря (реальні та легендарні сюжети).
• Розповідь про діяльність засновників Лаври — Антонія і Феодосія.
• Відомості з історії Київської Русі, зокрема Києва.

1.4. Ідейне спрямування патерика: возвеличення православної віри; вшанування наших предків, їх патріотизму і миролюбності; відбиття високого рівня руської культури.

1.5. Міні-дискусія (метод «Прес»).
Загальна характеристика Києво-Печерського Патерика. Аргументуйте чи спростуйте тези:
• «Києво-Печерський патерик», як і «Повість минулих літ», дослідники вважають історичною книгою.
• Біблія і Патерик взаємопов’язані ідейним змістом.
• Анімічні уявлення у збірнику оповідань про заснування Печерського монастиря підлягають науковому обґрунтуванню.
• Герої Патерика є авторами його оповідань.
• «Києво-Печерський патерик» — найвизначніша і найулюбленіша книга житійної літератури у читаючої публіки».

2. Опрацювання ідейно-художнього змісту оповідання про Прохора чорноризця

2.1. Переказ і тлумачення змісту твору.

2.2. Тема: розповідь про благодійну діяльність ченця Прохора, його намагання подолати зло — добром у складні для Київської Русі часи.

2.3. Ідея: возвеличення щирості, доброти, милосердя (Прохор), засудження підступності, жадібності, заздрості, жаги до збагачення (торговці, князь Святополк).

2.4. Основна думка:
а) «Бог дбає про рід людський і дарує йому корисне, очікуючи нашого каяття;
б) «Суд без милості тому, хто сам не творить милості».
2.5. Жанр: оповідання.

2.6. Проблематика:
• керівник і народ;
• милосердя і користь;
• гріх і покаяння;
• добро і зло;
• вічне і тимчасове.

2.7. Композиція.
Експозиція: роздуми про призначення Бога, його вплив на людей; розповідь про жорстокість Святополка і скромне життя монаха Прохора.
Зав’язка: гуманність Прохора у голодні часи на Руській землі у доброзичливість у ставленні до людей.
Кульмінація: конфлікт між іноком і торговцями, пограбування монаха за наказом князя.
Розв’язка: примирення Святополка з Прохором; поховання ченця князем у печері.

2.8. Анімістичні елементи у творі:
• гірка лобода (хліб) — стає насолодою;
• попіл — сіль;
• покаяння Святополка — його перемога у війні.

2.9. Обговорення ідейно-художнього змісту твору (фронтальне опитування).
Питання для роботи:
• За яких обставин людина звертається до Бога?
• Що вона отримує від нього? («…Дбає Він про рід людський і дарує йому корисне, очікуючи нашого каяття. Насилає Він на нас інколи голод, інколи раті за порушення законів Володаря; та цим Владика наш приводить тільки наше недбальство до чесноти, бувають віддані за гріхи своїм злим і немилосердним володарям»)
• В які часи відбуваються події у творі? («Було це в дні князювання Святополка в Києві»)
• Як на початку оповіді характеризується Святополк? («…Багато наруги чинив людям цей князь, без вини викорінив дощенту багатьох знатних людей і маєтки у них одняв»)
• Яким чином Господь покарав князя? («І за те попустив Господь, щоб невірні мали силу над ним: чимало тоді воєн було з половцями. Були в ті часи чвари й голод сильний, і в усьому була вбогість на Руській землі») _ Хто такий Прохір? («У ті дні прийшов хтось із Смоленська до ігумена Іоанна, бажаючи бути іноком. Ігумен постриг його і назвав Прохором. Цей чернець Прохір віддав себе на послух і таку безмірну повстримність, що навіть хліба себе позбавив»)
• Чому інок відмовився від хліба? Що замінило йому харч? («Він збирав лободу, розтирав її своїми руками і робив із неї хліб; ним і харчувався. І заготовляв він собі її на рік, а наступного літа збирав нову лободу. І так усе життя своє вдовольнявся він лободою замість хліба»)
• Через що Прохора назвали Лободником? («…Він харчувався лише лободою, не вживаючи ні хліба, окрім просфори, ні овоча ніякого. І ніколи не нарікав він, але завжди з радістю служив Богові; нічого не боявся, бо жив, наче птиця»)
• Чому чернець прагнув бути схожим на птахів? («Погляньте на птахів небесних: вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, але Отець ваш небесний живить їх. Птахів наслідуючи, легко долав він шлях до того місця, де росла лобода, і звідти на своїх плечах, мов на крилах, приносив її до монастиря»)
• Що змусило людей теж, як і Прохір, збирати лободу?
• Яке благо чинив інок людям у голодні часи? («…Збирав це зілля (лободу) і, розтираючи його у своїх руках, ліпив із нього хлібини, які роздавав неімущим, що знемагали від голоду. Багато в цю голодну годину приходило до нього, і він усіх наділяв. І солодким, наче з медом, було для всіх те, що він давав. Нікому так пшеничного хліба не хотілося, як цього хліба, виготовленого руками блаженного з дикого зілля»)
• Що було характерним для хліба, виготовленого Прохором? («І якщо він сам давав із благоговінням, то світлим, і чистим, і солодким був той хліб; якщо ж хтось брав потайки, то був він гірким без міри, мов полин»)
• Чому цей споживчий харч мав такі особливості?
• Через що один із братії вимушений був звернутися до ігумена Іоанна?
• Яким чином ігумен вирішив перевірити смакові якості хліба Прохора? («Одну хлібину візьміть із рук,— сказав він, а другу, виходячи, потайки візьміть». «Коли принесли ігуменові хлібини, украдена змінилася на його очах: зробилася схожою на землю й стала гіркою, як і принесена раніше; а взята з рук блаженного була світлою й солодкою, мов мед»)
• За що люди були вдячні Прохору? («Після такого дива повсюди пішла слава про цього мужа. І багатьох голодних прогодував він і багатьом був корисний»)
• Через що розпочалася війна? («Тоді Святополк із Володарем і з Васильком пішов раттю на Давида Ігоревича (помститися) за Василька, якого осліпив Святополк, послухавши Давида Ігоревича»). Як це характеризує князя?
• Яким чином війна між князями вплинула на рівень життя людей? («Почалися грабежі беззаконні і всіляке свавілля. Й огорнув усіх великий смуток, знеможив усіх голод і війни, ніхто не мав ні жита, ні навіть солі, щоб перебороти нужду свою»)
• У чому полягало диво Прохора, яке він чинив у важкі воєнні роки? («І зібрав він до себе з усіх келій попіл, але так, що ніхто про це не знав. І роздавав він цей попіл тим, хто приходив до нього, а у всіх після молитви його перетворювався він на чисту сіль»)
• Що свідчить про гуманне ставлення інока до людей? («І нічого не брав за це блаженний, а всім задарма давав, скільки кому треба, і не лише монастиреві вистачало, але й миряни приходили до нього й брали багато, скільки кому треба»)
• Яким чином безкорисливість Прохора негативно вплинула на прибутки торговців? («Торжище опустіло, а монастир був повний тими, що приходили по сіль. І викликало це заздрість у торгівців сіллю, бо не одержували того, що хотіли. Вони думали нажити в цей час велике багатство завдяки солі, і ось те, що вони продавали за великі гроші, того тепер і за безцінь ніхто не брав. І великий смуток огортав їх»)
• Через що торговці вимушені були звернутися по допомогу до Святополка? («Прохір, чернець Печерського монастиря, відняв у нас велике багатство: дає сіль усім, хто до нього приходить, нікому не відмовляє, і ми від цього зубожіли»)
• Чому князь не залишився байдужим до прохання купців? («Князеві хотілося догодити їм, і задумав він, по-перше, припинити ремствування між них, а по-друге, самому розбагатіти»)
• Чи залишилися торговці задоволеними реакцією Святополка щодо покарання Прохора? («…В душі мріяв, що розбагатіє сам»)
• Як прийняли князь та торговці інока? («І побачили всі перед очима своїми попіл. Довго дивилися всі й не розуміли: що б це означало?
• Якою була реакція людей на злочинців, які завдали шкоди не тільки Прохору, а й їм самим? («…Повертаючись із порожніми руками, проклинали того, хто це зробив»)
• Через що здивувався Святополк, коли вночі викинув попіл на землю? («Висипали попіл, а він у ту ж мить перетворився на сіль… Від такого дивного дива князя схопив жах: не міг він приховати від усього міста всього того, що сталося»)
• Як зреагував князь, осмисливши шкоду, яку заподіяв іноку і людям? («…Засоромився Святополк від того, що він зробив, отож пішов він у монастир до ігумена Іоанна й покаявся перед ним»)
• Чому виникло непорозуміння між князем та ігуменом? («Ігумен карав його за невсипну жадобу до багатства, за насильство. Святополк тоді схопив його й ув’язнив у Турові, але повстав супроти нього Володимир Мономах, і він, злякавшись цього, швидко з честю повернув Іоанна до Печерського монастиря»)
• Як змінилося ставлення Святополка до Бога і Прохора? («Тепер же заради такого дива князь дуже полюбив монастир Пресвятої Богородиці і святих отців Антонія й Феодосія. І ченця Прохора він відтоді дуже шанував і ублажав, оскільки роз- пізнав у ньому істинного раба Божого»)
• Що пообіцяв володар ченцю? («…Не чинитиму більше ніколи насильства. Якщо за волею Божою я раніше від тебе відійду з цього світу, виявиться в цьому твоя незлостивість. Якщо ж ти раніше, ніж я, преставишся і підеш до непідкупного Судії, то я на своїх плечах внесу тебе в печеру, щоб Господь простив мене за великий гріх перед тобою»)
• Чому повчав Прохор князя перед своєю смертю? («…Про милостиню, про грядущий суд, про вічне життя, про майбутню муку…»)
• Чи виконав князь обіцянку, надану Прохору ще за його життя?
• Що, на ваш погляд, допомогло Святополку отримати перемогу на війні?
• Чому князь перед тим, як вирушити на війну, відвідував монастир?
• З якою промовою звертається автор оповідання до його читачів? («Хай і ми з ними одержимо милість од Христа Ісуса, Господа нашого!») Про що воно свідчить?
• Чим повчальний для нас цей твір?

2.10. Рефлексія.
Дослідіть зміни, які відбувалися в поглядах і вчинках князя Святослава. Відповідь оформіть за допомогою прийому «Доміно».
Князь Святополк → «багато наруги чинив людям (без вини викорінив дощенту багатьох знатних людей і маєтки у них одняв)» → «пішов із Володарем і з Васильком раттю на Давид Ігоревича» → «беззаконня, всіляке свавілля, голод» → «задумав багатіти» → «грабує інока» → «засоромився князь від того, що зробив» → непорозуміння з Іоанном → полюбив монастир і святих отців → «і дав він слово Богові не чинити більше нікому насильства» → «чи йшов на війну, чи на полювання, завжди приходив у монастир» → «відкрито сповідав про преславні чудеса й знамення Прохора й інших святих».

2.11. «Мікрофон власної душі»: чи вважаєте ви себе грішними? чи змогли б ви віднайти силу волі покаятися?

2.12. Скласти інформаційне ґроно: «Що є гріхом, на думку автора оповідання?»

2.13. Робота в групах. Побудувати схему «Хліб, який наданий Прохором, і той, що викрадений у нього:

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

Оповідання про ченця Прохора…
1. Бога у творі названо:
а) верховним суддею;
б) єдинолюбцем;
в) могутнім володарем;
г) блаженним і справедливим.
2. Події в оповіді відбуваються за часів князювання:
а) Ігоря;
б) Ярослава;
в) Святополка;
г) Святослава.
3. Князь отримав покарання від бога, бо він:
а) підвищив податки для простого люду;
б) вів загарбницькі війни;
в) морив голодом свій народ;
г) винищив багатьох знатних людей і позбавив їх власних маєтків.
4. Рослина, з якої Прохор виготовляв для себе хліб:
а) кропива;
б) лобода;
в) полин;
г) безсмертник.
5. «Бачачи терплячись і велику повстримність Прохора», Бог його:
а) намагався захистити від будь-яких хвороб;
б) оберігав від страждань;
в) наділив неабиякою силою;
г) життя перетворив на солодке.
6. Окрім рослинної їжі інок уживав:
а) просфори;
б) рибу;
в) молоко;
г) перепелині яйця.
7. Те, що Прокіп зі своїх рук давав голодуючим, було:
а) небезпечним і корисним;
б) солодким;
в) солоним і гірким;
г) духмяним.
8. Що змусило одного з братчиків красти хліб у Прохора?
а) Заздрість;
б) голод;
в) власна підступність;
г) прагнення оббрехати порядну людину.
9. Речовина, яку Прохор перетворив на сіль:
а) житнє борошно;
б) земля;
в) пісок;
г) попіл.
10. Через що торгівці заздрили щедрому монаху? Оскільки він:
а) за свою щедрість отримував багато грошей;
б) давав людям безкоштовно те, чого вони не мали можливості отримати на торжищі;
в) міг легко і без будь-яких зусиль отримати прибуток;
г) зцілював людей, не вимагаючи при цьому від них винагороди.
11. Щоб помститися іноку, торговці:
а) вирішили його отруїти;
б) сильно побили його;
в) розповсюдили лиху славу про нього;
г) звернулися до Святополка.
12. У чому виявилася жадібність князя? Він:
а) примусив Прохора сплачувати великі податки:
б) вирішив забагатіти, пограбувавши монаха;
в) пішов війною на свого брата;
г) зобов’язав торговців частину свого краму безкоштовно віддавати йому.
13. Прохор прийшов до монастиря, виявивши бажання стати ченцем, із:
а) Новгорода;
б) Путивля;
в) Смоленська;
г) Києва.
14. Святополк пообіцяв Прохору, коли той помре:
а) особисто поховати його в печері;
б) не чинити зла торговцям;
в) доглядати за могилою інока.
г) присвятити все своє подальше життя служінню Богу;
15. За яких умов війна для князя буде успішною? Якщо він:
а) випікатиме для бідних хліб;
б) дотримуватиметься справедливості;
в) побудує новий монастир;
г) перед смертю Прохора навідає його.
16. Про що довго повчав монах Святополка:
а) шанобливе ставлення до батьків;
б) надання милостині;
в) повагу до святого храму;
г) застерігав від ліні.
17. Хто були ворогами Святополка у війні, під час якої він отримав перемогу?
а) половці;
б) агаряни;
в) поляки;
г) варяги.
18. Ікона, якій завжди вклонявся князь, коли приходив до монастиря:
а) святого Пантелеймона;
б) Ісуса Хреста;
в) пресвятої Богородиці;
г) пророка Іллі.

Києво-Печерський патерик
1. «Патерик» з грецької мови перекладається як:
а) сукупність;
б) святий;
в) батько;
г) милосердя.
2. Перше друковане видання «Патерика» з’явилося у:
а) 1516 р.;
б) 1615 р.;
в) 1676 р.;
г) 1661 р.
3. В основу збірки покладено:
а) «Посланіє» ченця Симона;
б) «Повідання про святих князів Бориса та Гліба»;
в) «Синопис»;
г) «Повість про Трою».
4. Коли завершилося формування збірника? В:
а) ХІ ст.;
б) ХІІІ ст.;
в) ХV ст.;
г) ХVІ ст.
5. Патерик містить інформацію про:
а) князів, які виховувалися при Печерському монастирі;
б) митців, що писали ікони святих;
в) біблійні легенди;
г) перших діячів святого храму.
6. Засновниками Києво-Печерської лаври вважають:
а) Нестора і Никона;
б) Кия, Щека, Хорива;
в) Іоанна та Іларіона;
г) Антонія і Феодосія.
Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 0,5 бала.

2. Робота на картках

Картка № 1
1. Доведіть або спростуйте думку: «…у всі часи і літа дбає Він (Бог) про рід людський і дарує йому корисне, очікуючи нашого каяття». Наведіть переконливі аргументи, посилаючись на оповідання про ченця Прохора.
2. Чим, на ваш погляд, пояснити те, що Прохор жив, наче птах, з радістю служив Богові? Яким було його буденне життя?
3. Про що повідав один із братії ігумену, сповідуючись йому у своєму гріху?
а) Недотримання заповідей Божих;
б) байдуже ставлення до жебраків;
в) крадіжку хліба, виготовленого з дикого зілля;
г) отруєння ченця Прохора.

Картка № 2
1. Як ви вважаєте, чому хліб Прохора, виготовлений із лободи; був смачним і солодким? Свої міркування обґрунтуйте.
2. Прокоментуйте фразу з оповідання про ченця Прохора: «Чим більше він роздавав, тим більше у нього залишалося»? Відповідь узагальніть.
3. Крадений у Прохора хліб був схожим на:
а) каміння, поросле мохом;
б) землю;
в) мармур;
г) гнилу деревину.

Картка № 3
1. Чим пояснити безкорисливість інока, коли він допомагав людям вижити у скрутні часи війни і голоду? Чи вимагав Прохор за це винагороду? Відповідь умотивуйте, наводячи відповідні аргументи.
2. Дослідіть, що змінило погляди і ставлення Святополка до Бога, служителів Печерського монастиря та людей. Свої спостереження узагальніть.
3. Кульмінацією оповідання є конфлікт між:
а) Святополком і торговцями;
б) ігуменом і Володимиром Мономахом;
в) Прохором і торговцями;
г) торговцями і Святополком.

VІІІ. Домашнє завдання
Підготувати доповіді про роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академії у розвитку української літератури; І. Вишенського — мислителя, богослова, полеміста (на вибір); написати міні-твір за темою: «Милосердя — це помилка людської душі чи обов’язок кожного?».

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПАМ’ЯТКА ЖИТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ОПОВІДАННЯ ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *