ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ КІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Письмовий вибірковий переказ художнього стилю (на основі кількох джерел), українська мова

Хід заняття Письмовий вибірковий переказ художнього стилю (на основі кількох джерел), українська мова

III. Актуалізація мовленнєвознавчих понять

Бесіда за запитаннями

1. Які ознаки характерні художньому стилю?

2. Чим відрізняється художній стиль від інших стилів?

3. Який переказ називається вибірковим? Аргументувати свою думку.

ІV. Підготовча робота до письмового вибіркового переказу текстів художнього стилю (на основі кількох джерел)

Колективна робота з текстами

► Прочитати тексти. Визначити стиль, тип, жанр, тему й основну думку кожного. Що об’єднує їх? З якою метою автор увів у перший текст пряму мову і діалог? Як можна їх передати в переказі?

► Назвати мовні і стилістичні особливості поданих уривків. Навести приклади рядками з текстів. Висловити свою позицію щодо композиції кожного висловлювання. Виділити з текстів головну інформацію для розкриття теми вибіркового переказу й усно виголосити її.

Текст № 1

Коли забув ти рідну мову,
Біднієш духом ти щодня;
Ти втратив корінь і основу,
Ти обчухрав себе до пня.
Коли в дорогу ти збирався,
Казала мати, як прощавсь,
Щоб і чужого научався,
И свого ніколи не цуравсь.
Ти ж повернувсь, відступник сущий,
Прийшов під рідний небозвід,
Немов Іван, не пам’ятущий,
Хто твій народ і де твій рід.
Ти втратив корінь і основу,
Душею вигорів дотла,
Бо ти зневажив рідну мову,
Ту, що земля тобі дала.
Ту, що не вбили царські трони,
Ту, що пройшла крізь бурі всі,
Крізь глузи й дикі заборони
И постала нам в усій красі.
Для тебе й Київ напіврідний,
І Мінськ піврідний, і Москва…
Бо хто ти є? Іван Безрідний,
Іван, «не помнящий родства»!
Д. Білоус

Текст № 2

Дід — це жива мудрість, неписана історія нашого народу. На своїх зігнутих плечах несуть діди стільки краси й ніжності, що може позаздрити їм будь-хто.

І коли в автобусі я бачу сідоглавого предка мого з в’язанкою бубликів, я чомусь думаю: зараз прийде в хату, добуде свій нехитрий гостинець і скаже своєму Іванкові: «А глянь, що я приніс від зайця…» Він посадить своє чорняве чи біляве онучатко, і воно, роззявивши ротика, слухатиме його простодушні оповіді, у яких переплететься дійсність і фантазія. І колись обов’язково прокинеться в його душі дідова краса, і живитиме його дідова мудрість і дідова мова (За В. Симоненком).

Текст № 3

Досвід, отриманий у спадок від своїх бабусь, залишається золотим набутком на все життя. Ще змалечку ці мудрі вчителі виховували в дітей любов до рукодільництва, господарських навичок. Споконвіків у нашого народу це було традицією, сталим неписаним законом.

Нерідко бабусі є творцями легенд, казок, прислів’їв та приповідок. «Тисячі речей,— писав Іван Франко,— у житті забудете, а тих хвилин, коли вам люба мама чи бабуся оповідали байки, не забудете до смерті».

Один із сучасних народознавців писав, що після проспіваної пісні, розказаного оповідання чи казки виконавці уточнювали: «То мене бабуся навчили». Те саме стосується і найрізноманітніших видів виробничих занять, і художніх промислів. Від бабці навчилась онучка прясти й ткати, плести, шити й вишивати, садити й вирощувати квіти, білити хату, працювати в городі, виховувати немовлят.

Часто бабуся заміняла неньку й батька, особливо в повоєнні роки, коли чимало дітей залишилося без рідних (За В. Скуратівським).

Текст № 4

Кожна людина і кожний народ має свої святині. До цих святощів зараховуємо і пошану до матері. Вона дала нам життя, виростила й виховала.

Коротке це слово — мама, але які надлюдські глибини скарбів містить воно в собі! Усе її життя з серця б’є великим невичерпним джерелом безкорислива любов до своїх дітей. Усе її життя — це терпіння, безмежна самопожертва, пробачення провини.

Мати… Це перше слово, яке з радістю та усмішкою вимовляє дитина. Мама — це те слово, яке найчастіше повторює людина в хвилини страждання й горя.

Поняття про щастя, добро і ласку нерозривно пов’язані в нас з образом найдорожчої людини — Матері.

А мамина колискова звучить найніжнішою музикою і тоді, коли посрібляться наші скроні. Вона з нами завжди, з тієї миті, коли ми починаємо відчувати себе. Слово «матір» є символом усіх людських вартостей. Не мав би світ стільки геніїв, стільки великих мужів, якби над їхнім дитинством не тремтіло б серце матері.

Благословенна ж будь, Українська мати, усюди й завжди! (За Н. Дмитровською).

Текст № 5

В особі батька народ оспівав вірного захисника. Довгі й виснажливі війни за свободу та незалежність рідної землі, свого народу вимагали постійної відсутності. А при поверненні чоловіки вимушені були обробляти ниви, чумакувати, ходити в найми. Отже, у традиційному понятті батько уособлювався насамперед як захисник, годувальник.

Одначе батьків приклад, батькове слово, наказ були законом, нормою виховання. Не випадково казали: «Не навчив батько, не навчить і дядько».

Ці давні традиції перейшли і на пізніші часи. Якщо мати за своєю природою є втіленням ласки, ніжності, надмірної доброти, то з батьком асоціюються значно вимогливіші, практичніші означення. Це відбилося і в прислів’ях: «Батькова лайка дужча за материну бійку»; «Батько не мати, не поцілує і не приголубить»; «З батьком суд коротенький».

Батьків приклад у родині має особливе значення, адже діти, особливо хлопці, намагаються «робити з нього життя». Особливо це стосується навичок працелюбності (За В. Скуратівським).

► Виділити мікротеми й самостійно сформулювати пункти складного плану. Записати його.

Опрацювання пам’ятки

► Розглянути пам’ятку «Як готуватися до вибіркового переказу текстів художнього стилю (на основі кількох джерел)». Запам’ятати особливості побудови вибіркового переказу текстів художнього стилю (на основі кількох джерел).

ПАМ’ЯТКА

«Як готуватися до вибіркового переказу текстів художнього стилю (на основі кількох джерел)»

1. Прочитати тексти.

2. Визначити стиль, тип і жанр мовлення кожного тексту.

3. Скласти складний план відповідно до теми і змісту висловлювання.

4. Виділити найважливішу інформацію в текстах, необхідну для переказу.

5. Подумки відкинути другорядне.

6. Викладати матеріал послідовно.

7. Не скорочувати текст надмірно.

8. Слід пам’ятати про причиново-наслідкові зв’язки та зображувально-виражальні особливості висловлювання.

► Підготувати вибірковий переказ текстів художнього стилю (на основі кількох джерел) на тему «Твій родовід». Скористатися пам’яткою.

VI. Домашнє завдання

► Оформити письмовий вибірковий переказ текстів художнього стилю (на основі кількох джерел), опрацьованого на уроці.

Письмовий вибірковий переказ художнього стилю (на основі кількох джерел), українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *