НАЙПРОСТІШІ ВОДОЙМ І ҐРУНТІВ. ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ В ПРИРОДІ Й ЖИТТІ ЛЮДИНИ, БІОЛОГІЯ

Найпростіші водойм і ґрунтів. Їхнє значення в природі й житті людини, біологія

Хід заняття Найпростіші водойм і ґрунтів. Їхнє значення в природі й житті людини, біологія

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

  1. Які органели регулюють процеси в клітинах найпростіших?
  2. Як пересуваються найпростіші?
  3. Які бувають вакуолі? Навіщо вони потрібні в клітині?
  4. Навіщо потрібне інцистування?

Повідомлення учнів

Вільноживучі найпростіші.

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з одночасним заповненням таблиці

Найпростіші

Особливості будови

Життєдіяльність

Амеба протейОдноклітинний організм із непостійною формою тіла, що пересувається з допомогою псевдоподій. Має відносно великі розміри (0,2-0,5 мм). У клітині є скорочувальні вакуоліЖиве у водоймах зі стоячою водою й мулистим дном на поверхні дна. У разі пересихання водойми інцистується
Евглена зеленаОдноклітинний організм із постійною формою тіла, що пересувається з допомогою джгутика. Має невеликі розміри (0,05-0,06 мм). У клітині є скорочувальні вакуолі. У цитоплазмі є хроматофори, що здійснюють фотосинтезЖиве у водоймах зі стоячою водою й мулистим дном у товщі води. У разі пересихання водойми інцистується. Для неї характерний змішаний тип живлення. На світлі вона живиться з допомогою фотосинтезу, а в темряві — гетеротрофно, поглинаючи крізь мембрану клітини розчинені органічні речовини
Інфузорія- туфелькаОдноклітинний організм із постійною формою тіла, схожою на туфельку, що пересувається з допомогою війок. Має середні розміри (0,18-0,31 мм). У клітинці є скорочувальні вакуолі, клітинний рот і два ядра (вегетативне й генеративне)Живе у водоймах зі стоячою водою й мулистим дном
ФорамініфериОдноклітинні організми, що мають захисну черепашку. У клітині немає скорочувальних вакуолей. Черепашка має численні пори й широкий отвір — устя. Пересування й живлення здійснюється з допомогою тонких псевдоподій. У клітинах може бути по кілька ядерЖивуть у морях і океанах. Типові представники бентосу. Життєвий цикл зазвичай протікає із чергуванням статевого й нестатевого розмноження (після низки поділів особина утворює дрібні статеві клітини, що зливаються попарно)

Базові терміни

Планктон — сукупність організмів, що населяють товщу води й пасивно переносяться нею.

Бентос — сукупність організмів, що живуть у товщі й на поверхні дна водойм.

Симбіоз — тісне взаємовигідне співжиття різних живих організмів.

Колоніальні організми — організми, в яких особини дочірніх поколінь у результаті нестатевого розмноження залишаються з’єднаними з материнським організмом, утворюючи більш-менш складне угруповання — колонію.

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

  • Чому скорочувальні вакуолі є звичайними для прісноводних найпростіших? (Тому що концентрація солей у клітині прісноводних значно вища, ніж у зовнішньому середовищі, клітині необхідно мати механізм, що видаляє надлишки води, яка надходить із навколишнього середовища)
  • Яке значення для людини мають вільноживучі морські найпростіші? (Вони входять до складу харчових ланцюжків морських екосистем, беруть участь в утворенні осадових порід)

Найпростіші водойм і ґрунтів. Їхнє значення в природі й житті людини, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *