ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРЕДМЕТА В НАУКОВОМУ СТИЛІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРЕДМЕТА В НАУКОВОМУ СТИЛІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРЕДМЕТА В НАУКОВОМУ СТИЛІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Розвиток безперервної пошукової пізнавальної активності

Творче спостереження на основі зіставлення

Прочитати висловлювання. На основі зіставлення з’ясувати відмінність стильової приналежності текстів.

Текст 1.

Красен Дніпро під ясну погоду, коли вільно та рівно несе крізь ліси і гори, і степи повнії води свої. Дивишся й не знаєш, стала чи пливе його величава ширина. Нічого немає у світі, що б могло вкрити Дніпро, такий він величний і могутній. Синій, синій, пливе він рівним потоком і серед ночі, як серед дня, мріє в таку далину, скільки сягнути може людське око (За М. Гоголем).

Текст 2.

Найбільшою водною артерією України є Дніпро — третя за величиною річка Європи. Загальна довжина Дніпра становить 2201 км, у межах України — 981 км. Річка бере початок на північному заході Росії — на Валдайській височині, де витікає невеликим струмком. На березі Дніпра лежить багато великих міст України — Київ, Черкаси, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон. Дніпро є найбільшою судноплавною річкою, основним джерелом водопостачання (З підручника).

Визначити тип мовлення текстів. Чи можна стверджувати, що висловлювання належать до одного типу мовлення?

Проаналізувати художній і науковий опис. Назвати відмінні ознаки текстів-описів художнього й наукового стилів.

У якому тексті створюється образ річки, передається певне ставлення, а в якому подається точна інформація про довжину, розташування, особливості річки?

Заповнити таблицю.

Вид опису

Науковий опис

Художній опис

Мета опису
Виражальні засобиУживання слів у прямому значенні:Уживання художніх засо­бів (епітети, порівняння, метафори):

Творче спостереження з елементами стилістичного аналізу

За поданими описами назвати вид рослини. З’ясувати, які ознаки в кожному описі є домінуючими.

1. Її можна зустріти скрізь: на пустирищах, обіч дороги, на узліссях, на смітниках біля хат. Зеленіє густим листом на гінких і чіпких стеблах. Чотиригранне стебло і листя поспіль усіяні жалючими волосинками. Кінчики цих волосинок, насичені кремнеземом, легко обламуються, і, ранячи шкіру, їдка рідина — уміст волосинок — потрапляє в рану. (Кропива)

2. Квітка рослини — своєрідний кошик, корзинка. Суцвіття її складається з півтори й більше тисячі маленьких квіточок. Розміщені вони в такому порядку — плідні квітки всередині, а попід краєм кошика — безплідні, вони утворюють жовте обрамлення, яке комах-запилюва-чів принаджує. (Соняшник)

3. Водяна рослина; до дна водойми прикріплюється великим міцним кореневищем товщиною до 10 см, укритим бурими лусками. Від нього на поверхню води піднімаються плаваючі великі цілісні листки овальної форми з серцевидною основою. Усі частини квітки розміщуються по спіралі. У центрі квітки — маточка з оранжевою променистою приймочкою. (Латаття біле)

Назвати стильову належність описів, наводячи приклади з текстів.

ІV. Підготовча робота до складання твору-опису в науковому стилі

Колективна робота з текстом-зразком

Прочитати текст. Довести, що висловлювання належить до наукового опису. Назвати речення, що не стосуються опису.

ТЮЛЬПАН

Тюльпан — декоративна рослина висотою 15—40 см, з великими різноколірними квітками (червоними, білими, жовтими) на верхівках струнких безлистих стебел. Біля основи стебло обгортають 3—4 сизуватих, трохи закручених листки. 6 листочків оцвітини розміщені в 2 ряди. Листочки оцвітини довгасті, загострені, пелюстковидні. Цвіте тюльпан у травні.

Існує багато видів цієї рослини, і всі вони потребують охорони й занесені до Червоної книги (З альбому з ботаніки).

Про які ознаки рослини й ознаки її частин йдеться в описі?

Виділити в описі рослини слова-терміни. Дослідити, чи вжито слова в переносному значенні.

Прочитати мовчки текст. Підготувати усний докладний переказ.

V. Самостійне складання письмового твору-опису в науковому стилі

Ситуативне завдання на основі спеціально створеної мовленнєвої ситуації

Уявити ситуацію: під час навчальної практики вашому класу необхідно підготувати альбом поширених у вашій місцевості трав’янистих рослин. Скласти науковий опис однієї з рослин: лікарської ромашки, проліска, нарциса, волошки або якоїсь іншої, виділивши такі ознаки:
♦ багаторічна чи однорічна рослина,
♦ лікарська чи декоративна,
♦ висота рослини,
♦ її стебло,
♦ листки (форма і колір),
♦ квітки (колір і кількість).

VII. Домашнє завдання

Продовжити роботу над складанням письмового твору-опису рослини в науковому стилі, розпочатого на уроці.

ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРЕДМЕТА В НАУКОВОМУ СТИЛІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *