«ЗАЙМЕННИК, ЙОГО ВІДМІНЮВАННЯ Й ПРАВОПИС» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

«ЗАЙМЕННИК, ЙОГО ВІДМІНЮВАННЯ Й ПРАВОПИС» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ «ЗАЙМЕННИК, ЙОГО ВІДМІНЮВАННЯ Й ПРАВОПИС» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Варіант 1

1. Записати займенники в алфавітному порядку, розкриваючи дужки. Указати на відмінки займенників (3 бали).

(Аби)чим, (ні)скільки, ні(про)що, хтозна(від)чого, (де)чого, аби(з)ким, (ні)хто, (аби)якому, що(сь), (будь)якого, що(небудь), (на)якому(небудь), чий(небудь), (на)чому(небудь), (ні)в(якому). Додаткові завдання:

1) Заперечні займенники підкреслити однією лінією, неозначені — двома (0,5 бала).

2) Виділити в займенниках словотворчі префікси й суфікси (0,5 бала).

2. Відновити фразеологізми: замість крапок поставити займенники в потрібній відмінковій формі. Визначити їх розряд за значенням (2 бали).
У … хвилину; на … голос; говорить сам за … ; на … страх і риск; не знає, на … стілець сісти.

3. Скласти варіанти речення так, щоб займенник його виступав у значенні:
а) особового займенника в родовому відмінку;

б) присвійного займенника. Визначити синтаксичну функцію займенників в обох реченнях (2 бали).

4. Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення (1 бал).

У мові нашій усі тони і відтінки, усі переходи звуків від твердих до найніжніших… Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, усе крупно, зернисто, як самі перла. І справді, інше слово часом дорогоцінніше самої речі.

Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, сам засуджує себе на злиденність душі, стає безбатченком (За В. Сухомлинським).

Додаткове завдання: Зробити морфологічний розбір виділених займенників (3 бали).

Варіант 2

1. Записати займенники в алфавітному порядку, розкриваючи дужки. Указати на відмінки займенників (3 бали).

(Де)чого, (ні)ким, ні(про)кого, казна(з)чим, (аби)чиїм, хтозна(на) кому, (ні)який, хто(сь), (будь)якому, хто(небудь), (про)який(небудь), чо-го(небудь), (для)чийого(небудь), (ні)на(чому), (будь)що.

Додаткові завдання:

1) Неозначені займенники підкреслити однією лінією, заперечні — двома (0,5 бала).

2) Виділити в займенниках словотворчі префікси й суфікси (0,5 бала).

2. Відновити фразеологізми: замість крапок поставити займенники в потрібній відмінковій формі. Визначити їх розряд за значенням (2 бали).

І нашим і … ; на … випадок; під … ніс; мати … розум; взяти у … руки.

3. Скласти варіанти речення так, щоб займенник її виступав у значенні: а) особового займенника в родовому відмінку; б) присвійного займенника.

Визначити синтаксичну функцію займенників в обох реченнях (2 бали).

4. Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення (1 бал).

Бачив ти коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі? Море соняшникового цвіту. Безліч розкішних, великих, променистих квіток. І кожна квітка обов’язково тягнеться до сонця. Відійде сонце, скажімо, на південь, а вони всі, як по команді, знову за ним повертаються. Тільки-но воно сходить з-за обрію, а всі соняшники вже повернули до нього свої голови.

От за це люди й люблять її, оцю квітку. За те, що вона до сонця гнеться. І людей таких люблять, що, як ти їх не гни, не викручуй, а вони все до хорошого в житті тягнуться. Як соняшники до сонця (За В. Козаченком).

Додаткове завдання: Зробити морфологічний розбір виділених займенників (3 бали).

«ЗАЙМЕННИК, ЙОГО ВІДМІНЮВАННЯ Й ПРАВОПИС» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *