УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ЛЕКСИКОЛОГІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ЛЕКСИКОЛОГІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ЛЕКСИКОЛОГІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Актуалізація опорних знань

Колективна робота з текстами

Прочитати тексти. Визначити, якого вони стилю. Обґрунтувати свою думку. Про що розповідається в текстах? До кожного уривка дібрати заголовок. Яка назва текстів, що прозвучали у класі, вам найбільше сподобалася? Чому?

Текст 1

Сидячи в темному кутку під сходами, ми гомоніли. — Ти розумієш, Ромко, ми будемо першими у світі людьми, що полетять у міжпланетний простір, — захлинавсь я. — Головне — треба одірватися від землі. Я по радіо чув. А там почнемо кружляти по орбіті. Ми будемо довго літати серед зірок та космічних променів — горді, мужні й самотні. Тоді ще супутники не верталися на землю. (За В. Нестайком).

Текст 2

Він до класу зайшов неквапливо,
крейду взяв і, немов чарівник,
вивів числа на дошці красиво:
— Ось вам ділене, частка, дільник.
Заспівало нам слово доданок,
мов дударик заграв на дуду:
а дільник — як щільник із дуплянок,
що дідусь нам зібрав у саду.
Частка, множник, добуток, остача —
квітів жмутик і бджілка гуде;
оживають слова — і задача
веселіше до розв’язку йде.
(Д. Білоус)

Виписати професійні слова, згрупувавши їх. У якому стилі мови вони найчастіше вживаються?

Доповнити ряд виписаних слів іншими професіоналізмами.

V. Узагальнення й систематизація здобутих знань у процесі практичної роботи

Вироблення навичок складання монологічного висловлювання (робота в парах)

Скласти невеличку розповідь на одну з тем: «Професія мого тата», «Професія моєї мами», «Моя майбутня професія», «Професія, яку найбільше цінують люди».

Під час складання висловлювання використовуйте професіоналізми.

Дослідження-розпізнавання

Прочитати групи слів. Знайти «четверте зайве». Подумати та об’єднати кожну групу одним словом.

1) Книжка, зошит, олівець, вулиця;

2) радісний, усміхнений, веселий, п’ятий;

3) дівчина, хлопець, чоловік, ластівка;

4) високий, зелений, синій, червоний;

5) хата, будинок, трактор, дім;

6) газета, журнал, вікно, книга;

7) працьовитий, лінивий, сільський, старанний;

8) сніг, дощ, стіл, град;

9) жито, яблуко, овес, пшениця;

10) третій, десятий, прямий, шостий.

З’ясувати лексичне значення виділених слів, порівняти їх між собою.

Скласти із двома-трьома групами слів речення. Визначити синтаксичну роль цих слів.

Ігровий момент

Відгадати загадку.

Насупилось небо, і плаче хмаринка,
А поле сміється щасливо і дзвінко,
Бо сльози хмаринки несуть урожай.
Як сльози ті звуться? Ану відгадай! (Дощ)

Що ви можете сказати про значення слів насупитись, плакати, сміятись, сльози?

Навчальне аудіювання

Прослухати текст. Дібрати заголовок. Назвати слова, ужиті в переносному значенні. З якою метою автор їх використав?

На високому стеблі велика квітка з золотими пелюстками. Вона схожа на сонце. Тому й називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зірниця, пелюстки тремтять. То соняшник жде сходу сонця. Ось уже сонце викотилось з-за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку, дивиться на червоне вогняне коло. Усміхається соняшник до сонця, радіє (З газети).

До виділених прикметників дібрати антоніми.

Зробити синтаксичний розбір останнього речення.

Творче завдання

Прочитати. Замінити застарілі слова синонімами з довідки. Уста, ланіти, баталія, чоло, ослон, зріти, каламар, вельми. Довідка: табуретка, щоки, битва, губи, чорнильниця, бачити, лоб, дуже.

Скласти 3—4 речення із застарілими словами і з дібраними словами-сино-німами. Які речення сприймаються краще? Аргументувати свою думку.

Дослідження-зіставлення

Порівняти пари слів. Яка між ними різниця? Які з них частіше вживаються у нашому мовленні? Відповідь обґрунтувати.

Лауреат — переможець, оптимальний — найкращий, гонорар — винагорода, фонтан — водограй, еластичний — гнучкий, коридор — передпокій.

Продовжити ряд подібних слів власними 3—4 прикладами.

Вибіркове письмо

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. До якого стилю він належить? Які ознаки має цей стиль?

Сонце сіло. Надворі почало смеркати. Море почорніло, тільки біліла пересип, наче довгий клапоть білого полотна.

Настала ніч. Надворі стало тихо, як у хаті, тільки море лащилось легесенькою хвилею і ледве шелестіло на піску. Тим часом сходив повний місяць, неначе виринав з чорної хвилі. Маленька червона стежка заблищала десь далеко на морі під самим місяцем, неначе за сотню верстов. Місяць тихо, крадькома викотивсь увесь на небо, неначе через велику силу викотивсь із води (І. Нечуй-Левицький).

Пригадати, які слова є власне українськими? З якими словами їх можна порівнювати? Навести приклади з тексту.

Виписати з тексту власне українські слова.

VII. Домашнє завдання

Скласти розповідь у науковому стилі про лексикологію як розділ науки про мову та її значення для розвитку мовлення кожної людини.

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ЛЕКСИКОЛОГІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *