УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Узагальнення й систематизація здобутих знань у процесі практичної роботи

Колективна робота з текстами

Прочитати тексти. Визначити стильову належність кожного. Дібрати заголовки, які відображали б тему або основну думку тексту. Аргументувати свій вибір.

Текст 1

Замаїлася Україна стиглою весною. Чернігівські соснові бори помолодилися липками від живиці пучками чатиння, заховавши від неба таїну свого світу, про яку знає тільки Бог, і все, що народжується, розквітає і вмирає під банею зеленого храму, є природі властиве: ніщо тут не зайве, усього для гармонії достатньо, і кожен листок, кожне зело, комаха, птах і звірина живуть у згоді з Творцем, ніщо нічому не заважає, і смерть, як і народження — доцільні… (Р. Іваничук).

Текст 2

Блакитними очима дивиться мені в очі весна.
Вона ще молода, ніжна, усміхається святково й чисто, в її ледь чутному диханні — збудлива таємниця свіжості, краси природи, що завжди відроджується й відроджується.
Ще так недавно бігла по дніпровських кручах рудою лисицею осінь, бігла барвисто, холодним повівом несло від її прудкого, безповоротного бігу. Так недавно дихало в мої думки студеним пахом зів’ялого листя, а вже сьогодні — лагідне, шовковисте повітря весни купає мої очі, уся земля наче випромінює благодатну снагу, що помагає рости не тільки траві, квітам, деревам, а й мріям людським… (Є. Гуцало).

Довести, що кожен із текстів викликає у вас почуття радості, задоволення від споглядання нашого довкілля й породжує бажання берегти його.

Виписати по два-три слова кожної частини мови.

Дібрати синоніми до виділених слів (позмагатися з однокласниками, хто найбільше добере).

Дослідження-відновлення

Пригадати вивчене про самостійні частини мови й дати визначення кожній частині мови, заповнивши порожні місця.

Іменник — …, означає …, відповідає на запитання…

Прикметник — …, означає …, відповідає на запитання…

Числівник — …, означає …, відповідає на запитання…

Займенник — …, вказує …, відповідає на запитання…

Дієслово — …, означає …, відповідає на запитання…

Прислівник — …, означає …, відповідає на запитання…

Відтворити у пам’яті знання про службові частини мови та вигук і розказати про них, скориставшись опорним конспектом.

Прийменник — це …, служить для…

Сполучник — це …, виконує роль у мові…

Частка — це …, служить для…

Вигук — це …, уживається для…

Чому дієприкметник і дієприслівник не є частинами мови? Довести своє твердження.

Розвиток комунікативних умінь

 Скласти зв’язну розповідь про самостійні та службові частини мови. Прослухати кілька розповідей однокласників. Визначити найкращу. Аргументувати свою думку.

Творча робота

 Прочитати слова і словосполучення. Поміркувати, що їх об’єднує. Сконструювати висловлювання, щоб вийшов зв’язний текст у художньому стилі. Дібрати заголовок. Записати.

Веселий танок, старезний дуб, кущ, голосисто співають, пролісок, щедро дарує, листочки-рученята, немов, там, і, ніби, але, заквітчана весна, свій, щиро усміхатися, привітне сонечко, легке повітря, закружляти в танці, розкривати очі, весна-красна, уквітчане вбрання, дитя, яскраві пелюстки, розкривати очі.

 З’ясувати синтаксичну роль різних частин мови в реченнях.

Виписати з тексту по два-три приклади різних частин мови і зробити їх морфологічний розбір.

Мовленнєва ситуація

Уявити ситуацію: ви з класним керівником та однокласниками вирішили організувати відпочинок у вихідний день. Учителька запропонувала поїздку теплоходом із зупинкою на природі, дівчата — поїздку до лісу на цілий день, хлопці — подорож по місту та відвідування кафе тощо.

Скласти полілог, використовуючи репліки переконання. Розподілити ролі й розіграти мовленнєву ситуацію.

Визначити, яку роль відіграють різні частини мови в побудові реплік.

ІV. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на запитання у формі розповіді на лінгвістичну тему за власне дібраним заголовком:

1. Чому частини мови діляться на самостійні та службові?

2. Що лежить в основі поділу самостійних частин мови на змінні й незмінні?

3. Назвати змінні самостійні частини мови. Навести приклади.

4. Які ви знаєте форми дієслова? Схарактеризувати їх, назвавши граматичні ознаки.

5. Які особливості має прислівник як самостійна частина мови? Проілюструвати прикладами.

6. Назвати службові частини мови. Чому вони є службовими?

7. Розказати про місце вигуку серед частин мови.

VІ. Домашнє завдання

1. Скласти розповідь у науковому стилі про морфологію як розділ науки про мову та її значення для розвитку мовлення кожної людини.

2. Скласти діалог на лінгвістичну тему «Роль частин мови в побудові тексту».

3. Написати твір-роздум на тему «У чому полягає зв’язок морфології з синтаксисом?»

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *