АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТУ «НА ГОРОДІ ПІД ЛІСОСМУГОЮ», УКРАЇНСЬКА МОВА

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТУ «НА ГОРОДІ ПІД ЛІСОСМУГОЮ», УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТУ «НА ГОРОДІ ПІД ЛІСОСМУГОЮ», УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Бесіда про характер помилок і недоліків. Колективна робота над типовими помилками

Робота над удосконаленням орфографічної грамотності

1. Робота за варіантами. Знайти слова з ненаголошеними голосними, що перевірюються наголосом (варіант 1); словникові слова, написання яких потрібно перевіряти за словником (варіант 2).

Варіант 1

Дерева (дерево), зеленими (зелень), вершки (верх)

Варіант 2

Город, дерево, калина, червонющі

2. Пояснити правопис дієслів, що закінчуються на -ться. Виписати словосполучення, до складу яких входять ці дієслова.

Упирається у лісосмугу, тягнуться до неба, не хочеться стояти, не здригнеться в неї.

3. Пояснити орфограму у словах упирається, вискочила, вітер, носить. Назвати характер чергування. Дібрати форму слова або спільнокоре-неве слово.

Упирається — упертися ([и] — [е]); вискочила — скакати ([о] — [а]; [к] — [ч]); вітер — вітру ([е] — [0]); носить — ніс ([о] — [і]).

4. Скласти словниковий диктант зі слів з префіксами. З’ясувати частини мови виписаних слів. Виділити префікси, пояснити їх правопис.

Упирається, підступає, дістати, розкидають, вискочила, побачить, вийду, розхитує, затишок, здригнеться, виставила.

До виділених слів дібрати слова-антоніми, замінивши префікси.

5. Виписати слова, що відповідають на питання як? де? коли? Назвати частину мови. Запам’ятати правопис. Навшпиньки, вшир, навсібіч, там, восени, надвір.

З’ясувати значення слова навшпиньки.

Відпрацювання основних правил пунктуації

1. Вибірково-розподільна робота.

а) Знайти речення з однорідними членами, пояснити в них наявність коми. Пояснити, чому в реченні Характер у неї такий спокійний і врочистий між однорідними членами кома відсутня.

б) Виписати складні речення, пояснити в них розділові знаки. Виділити граматичні основи.

2. Пояснити розділові знаки в реченні з прямою мовою. Перебудувати його так, щоб воно відповідало схемі: А: «П?» Потім записати речення з прямою мовою у формі репліки діалогу. Пояснити розділові знаки.

«П»,а.

А: «П».

Репліка діалогу

«У кожного дерева свій характер», — каже батько.Каже батько: «У кожного дерева свій характер».— У кожного дерева свій характер, — каже батько.

V. Індивідуальна робота над власними помилками, допущеними в тексті диктанту

1. Виписати слова, в яких допущено орфографічні помилки. Запам’ятати їх правопис.

2. Записати речення, в яких допущено пунктуаційні помилки. Пояснити вживання розділових знаків.

VII. Домашнє завдання

Записати по пам’яті вірш Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». Звірити написане з оригіналом, винести на поля умовні позначення орфографічних і пунктуаційних помилок. Пояснити правопис слів, написаних вами неправильно.

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТУ «НА ГОРОДІ ПІД ЛІСОСМУГОЮ», УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української мови, 5 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *