УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З МОРФОЛОГІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З МОРФОЛОГІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З МОРФОЛОГІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Повторення відомостей про частини мови за таблицею

Самостійні частини мови:

іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник

Службові частини мови:

прийменник, сполучник, частка

Вигук

V. Узагальнення й систематизація здобутих знань у процесі практичної роботи

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Які почуття він викликав у вас? Визначити тип і стиль мовлення. Яке значення для вас має музика?

МУЗИКА В МОЄМУ ЖИТТІ

Незбагненна влада музики над людиною. Вона примушує радіти й плакати, може допомогти пережити горе, зняти душевний стрес, вилікувати сердечні рани.

Музика — давній вид мистецтва, здатний об’єднувати людей, і в цьому її найбільша сила. Слухаючи музику, розумієш, що тільки Боже благословення могло допомогти композиторові створити таку красу, таку досконалість поєднання звуків, таку чистоту й гармонію. Від неї світлішає похмурий день, зникає втома, з’являється бажання творити добро, прощати зло, любити людей і весь цей прекрасний у своїй гармонії світ.

Багато видів мистецтва існує в ньому, кожен із них — джерело естетичної насолоди. Але музика — це завжди зустріч з радістю польоту, з можливістю мріяти й сподіватися на здійснення своїх сподівань (З журналу).

Виписати іменники, що означають абстрактні назви предметів, з’ясувати їх значення.

Визначити відміну і відмінок виділених іменників.

Зробити синтаксичний розбір другого речення.

Творче завдання

Заповнити анкету відомостями про себе та свої захоплення.

1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. Псевдонім, прізвисько (якщо немає — придумати).

3. Місце народження (країна, область, район, місто, містечко, село).

4. Улюблені свята.

5. Клички улюблених тварин (птахів, рибок, собак, котів тощо).

6. Назви улюблених книг, журналів, газет, телепередач, кінофільмів, мультфільмів тощо.

7. Нагороди, відзнаки, подяки, медалі, ордени (якщо немає — укажіть на ті, які хотіли б мати).

Назвати іменники, використані у відповідях. Пояснити їх правопис.

Лінгвістичне дослідження

Прочитати текст. Дібрати заголовок. Поділитися своїми думками про те, як би вам хотілося провести літні канікули, до кого поїхати, де побувати, що побачити.

Закінчується ще один навчальний рік. Скоро пролунає останній дзвоник і почнуться літні канікули. Цього літа мені хочеться поїхати в маленьке мальовниче карпатське село до своєї бабусі. Околиці села — найкрасивіші місця у світі. Біля кожної хати великі сади і багато-багато квітів. Поля пшениці й жита, наче золоте око, оточують село. А десь там, далеко, починається великий ліс. А ще в селі на мене чекає багато гарних і вірних друзів (З газети).

Виписати прикметники. Визначити їх синтаксичну роль та морфологічні ознаки. Назвати ступінь порівняння якісних прикметників.

Від прикметників великий, гарний, вірний утворити найвищий ступінь порівняння і дібрати антоніми.

Зробити словотвірний розбір виділених слів.

Творче моделювання

Прочитати, чітко вимовляючи кожне слово. Утворити й записати від поданих числівників порядкові. Пояснити написання утворених числівників. Підкреслити орфограми.

1863, 325 000 000, 25 000, 3 000 000, 235 000, 563 000 000, 3 625 645, 5 465 843 465.

Поміркувати, в тексті якого стилю мовлення можуть уживатися ці числівники.

Прочитати. Записати цифри словами. Від поданих кількісних утворити порядкові числівники, скласти з ними словосполучення «числівник + іменник» і ввести їх у спонукальні та питальні речення.

1, 2, 3,16, 92, 80, 1941, 2000, 900 000 000.

Пояснити орфограму в числівниках міл..йон, міл..ярд. Визначити, до якої групи лексики належать ці слова.

Вироблення навичок зв’язного мовлення

Прочитати текст. Переказати детально. Довести, що це розповідь, а не опис. Переписати. Підкреслити числівники. Яку роль відіграють вони в тексті? Визначити їх розряд за значенням.

БДЖОЛА Б’Є РЕКОРДИ

Скільки очей у бджіл і джмелів? Двоє? Ні, п’ятеро! Візьміть у руки збільшувальне скло, і на панцирі голови цих комах ви побачите ще троє майже непомітних очей. Вони не виконують самостійної функції, а допомагають крилатим трудівникам орієнтуватися в просторі і часі. Троє допоміжних очей — рецептори інтенсивності освітлення. Завдяки їм бджоли й джмелі легко визначають час доби і повертаються у свій вулик у цілком певний час (Із «Хрестоматії з зоології»).

Вставити пропущену літеру у виділеному слові, назвати орфограму.

Знайти синоніми до слів бджоли і джмелі. Яку роль виконують сло-ва-синоніми в тексті?

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати текст. Визначити його стиль і тип мовлення.

МОЯ УЛЮБЛЕНА ПІСНЯ

Моя найулюбленіша пісня — «Колискова». Ця пісня знайома мені дуже давно, бо ще тоді, коли я була в колисочці, її ніжно співала мати. Від цієї зворушливої мелодії і подушка здавалася м’якшою, і ковдра теплішою, і ставало так затишно-затишно.

Ця пісня, ласкава і ніжна, спокійно і зворушливо чарувала мене своєю мелодійністю і красою. Усім серцем я відчувала, як мати любить мене. На душі ставало так тепло й затишно; коли звучала ця мелодія, я відчувала себе щасливою. Мамина колискова наче оберігає мене від лиха, заспокоює у скрутну хвилину, огортає душу ніжністю і любов’ю (З журналу).

Виписати з тексту займенники, визначити їх розряди за значенням.

Провідміняти займенник стільки.

Поміркувати, чи вживаються займенники я, ти в науковому стилі. Відповідь аргументувати.

Розподільний диктант (за варіантами)

Розподілити подані займенники за розрядами та пояснити їх значення.

Варіант 1.

Він, себе, ваш, цей, воно, який, кожний, скільки, інший, ніщо, дещо, хто-небудь, хтось.

Варіант 2.

Ти, мій, їхній, такий, ви, що, кожен, оця, весь, нічий, деякий, щось, будь-хто, який-небудь, будь-чий, абичий.

Виділені займенники провідміняти. Пояснити орфограми.

Розібрати 3—4 займенники як частину мови.

VII. Домашнє завдання

Скласти і записати можливий діалог з товаришем, де вам необхідно з’ясувати питання про важливість частин мови у висловлюваннях різних стилів, типів і жанрів мовлення.

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З МОРФОЛОГІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *