КОРІНЬ ЯК ЗНАЧУЩА ЧАСТИНА СЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

КОРІНЬ ЯК ЗНАЧУЩА ЧАСТИНА СЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ КОРІНЬ ЯК ЗНАЧУЩА ЧАСТИНА СЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Виконання практичних завдань на повторення з елементами поглиблення

Розподільний диктант

Розподілити слова у три колонки:

а) із закінченням, вираженим звуком;

б) з нульовим закінченням;

в) без закінчення.

Колгоспник, завод, оре, швидко, театр, подвір’я, восени, таксі, поле, веселий, трактор, високо, читаєш, в, на, олень, добро.

У словах виділити закінчення.

Робота над зв’язним висловлюванням

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок. Чому шкільну ділянку автор називає царством зелені? Шкільна ділянка — царство зелені. Школі не потрібен великий двір, з якого вітер ніс би у вікна хмари пилу. У нас багато зелених лужків, затишних куточків, укритих травою.

На ділянці багато квітів, квіткових алей, гаїв.

Ось алея троянд — улюблене місце прогулянок. У саду, у персиковому гаю, у дубовому гаю не менше 30 затишних куточків, де пахнуть квіти і можна помріяти, поговорити.

Є кілька мальвових гаїв. Мальва — квітка радості, до неї йдуть у хвилини роздумів і смутку. В одному з таких гаїв — великий кущ винограду, лоза в’ється по стовбуру вишні. У поєднанні з яскравими квітами мальви грона винограду створюють особливо життєствердну картину… (В. Сухомлинський).

Виписати з тексту спільнокореневі слова до іменника ківтка. Доповнити цей ряд власними прикладами. Визначити корінь.

У дієсловах останнього абзацу виділити основу, корінь і закінчення.

Дослідження-пошук

Дібрати до поданих слів спільнокореневі. Визначити корінь. Ранок, вечір, вода, молоко, зима, осінь, писати, читати.

Скласти речення з 3-4 новими словами. Чи змінилася форма слова?

Навчальне аудіювання

Прослухати приказки. Пояснити їх зміст. У якій мовленнєвій ситуації можна їх використати? Описати уявну ситуацію.

1) Смачне, хоч на собак вилий.

2) Сопе, як ковальський міх.

3) Співає, як муха в глечику.

4) Упав у гаразд, як муха в сметану.

5) Ходить, як муха по меду.

6) Уперся, як віл у нові ворота.

Виписати виділені слова. Виділити корінь, добираючи спільнокоре-неві слова.

Коментар. Корінь — незмінна значуща частина слова, що має спільне значення споріднених слів (калина, калинка, калинівка, калинник, калиновий, калинонька). Це основний елемент слова, в якому закріплене логічне значення. Голосні і приголосні звуки в корені можуть чергуватися: ніс — носити, муха — мусі, подруга — подрузі — подружка.

Частковий розбір слів

Прочитати. Що ви помітили в кожній групі слів? З’ясувати лексичне значення кожного слова. В разі потреби звертатися до тлумачного словника.

1. Перелітувати, літак, літо, переліт, літній, літати.

2. Море, заморити, заморський, моряк, моріння, мор.

3. Хороший, хор, хорист, хорошенький, хоровий, хоровод.

4. Гора, горіти, загоряти, горці, загористий, підгорілий.

Згрупувати спільнокореневі слова і записати їх. Аргументувати свій вибір.

Лінгвістична гра «Хто швидше?»

Учитель називає два слова з однозвучними, але різними за значенням коренями. Учні добирають по 3—4 спільнокореневих слова (2 варіанта). Виграє той, хто швидше добере потрібну кількість слів. Пісний — пісня, сільський — сіль, міський — місце, газета — газ, рушниця — рушник, потягнути — потяг, сонце — сонний, поле — польський, ніг — ніж.

IV. Систематизація й узагальнення знань

1. Чому корінь — це значуща частина слова?

2. Чим відрізняється корінь від основи слова?

3. Як правильно визначити корінь?

4. Чи завжди співзвучні слова є співзвучними? Навести приклади.

5. Чим відрізняється формотворення від словотворення?

VI. Домашнє завдання

Записати невеликий текст наукового стилю. В усіх іменниках виділити основу і корінь. Виписати слова, в яких, крім кореня, є й інші частини слова.

КОРІНЬ ЯК ЗНАЧУЩА ЧАСТИНА СЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *