ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Пояснити свій вибір. Чому автор дав таку назву тексту? Назвати мовні засоби зв’язку речень у тексті.

НОВА ВЧИТЕЛЬКА

Добрий десяток літ спливло весняною водою з того часу, як Олександра Василівна прийшла на свій перший урок. Але й досі, входячи в клас після літніх канікул, учителька почуває легке хвилювання. Адже кожного разу вона входить у коло нових учнів, як у нову свою сім’ю.

Після Юркового запитання Олександра Василівна зрозуміла, що з кожною хвилиною вона здружується з класом. Безслідно зникло хвилювання, вона легко знаходила потрібні слова. Міцніла в школярів довіра до неї, прірви між ними не було, і на серці ставало легко й ясно. І раптом згадалось, як ходила вона вчора над морем, примруживши очі. Звечоріло, і лілова смужка далеких просторів повільно забарвлювалась пречудовим світлом заходу (За О. Донченком).

Виписати слова з префіксами пре-, при-, прі-. Пояснити їх правопис.

З префіксами пре-, при-, прі- записати по 2—3 нових слова.

До виділеного слова дібрати синоніми.

Коментар. Префікс пре- вказує на вищу міру ознаки (його можна замінити прислівником дуже). У префіксі пре- пишеться буква е: претихий, прерозумний, пречудово. Префікс при- найчастіше вносить у значення слова відтінок приєднання, приближення або неповноти дії чи ознаки. У префіксі при- пишеться буква и: прибудувати, приставляти, прикладати.

Ненаголошений голосний [е] у префіксах пре-, як і в коренях слів, вимовляється наближено до [и]. Ненаголошений голосний [и] у префіксі при- у вимові наближається до [е]. Щоб не помилитися у написанні префіксів пре- і при-, треба розрізняти їх за значенням.

Префікс прі- пишеться у словах прізвище, прізвисько, прірва.

IV. Виконання практичних завдань творчого характеру

Розподільний диктант

Прослухати. Виписати під диктовку з ряду слів спочатку ті, що означають приєднання, наближення чи неповноту дії, потім ті, що вказують на збільшену ознаку.

Прибережний, привезений, предобрий, прихід, прекрасний, приземлення, пришити, презирство, прибитий, прихилитися, прескромний.

Яку роль відіграє значення слова для правильного написання префіксів.

Позмагайтеся: хто добере найбільше синонімів до виділених слів.

Редагування тексту

Прочитати текст. Яка його основна думка? Дібрати заголовок.

Пр..цікаві мозаїки і фрески Софії Київської можна пр..єднати до тих, що відповідають високим вимогам монументального мистецтва. Їм пр.. таманні органічний зв’язок з архітектурою, в які неможливо пр..ховати чіткість й лаконізм художньої мови, глибоку емоційність образів, їх декоративність можна пр..єднати до найкращих традицій живописного оздоблення Софійського собору.

Величні розміри внутрішнього простору, строгі пропорції, розкішні мозаїки, фрески пр..вертають вас своєю досконалістю і не можуть пр.. гасити нашої цікавості (З підручника).

Списати. На місці крапок поставити букви е чи и у префіксах. Пояснити свій вибір.

Дослідження-реконструювання

Замінити словосполучення словами з префіксами пре-, при-. Дуже глибокий, злегка закритий, не зовсім заглушений, дуже злий, злегка покритий пилом, не зовсім закриті очі, не зовсім сів.

У 3—4 словах визначити префікс, корінь і основу. Скласти з ними речення. До виділених слів дібрати синоніми.

Навчальне аудіювання

Прослухати тест. Визначити тип мовлення. Аргументувати свою думку.

У кінці ХІХ століття найбільш заможні селяни і мешканці преміських зон будували багатокамерні житла з трьох-чотирьох кімнат. У сінях влаштовувалась комора, а кожна з кімнат переділялась на дві — чисту хату (велику хату, залу) й кухню.

Українська хата являла собою наземну одноповерхову споруду, за винятком прегірських районів Карпат, Буковини та Поділля, де під житлом, яке будували на крутих схилах, влаштовували цокольне приміщення для господарських потреб — погріб, пивницю (За Т. Косміною).

Знайти у тексті помилки у вживанні префіксів. Виправити їх. Пояснити. Із цими словами скласти речення.

З’ясувати вживання великої літери.

Моделювання нових слів

Утворити від поданих слів за допомогою префікса пре- нові слова. Якого значення надає словам префікс?

Тихий, добрий, мирний, спокійний, міцно, голосно.

Конструювання зв’язного монологічного висловлювання

За поданим заголовком і ключовими реченнями скласти оповідання. Використати слова з префіксами пре-, при-, прі-. Пояснити їх правопис.

НА РИБОЛОВЛІ

Повіяло вже теплом. Вода раптом стала прибувати. Крига тріщала і стала насуватися одна на одну. Найзавзятіші рибалки не покидали свого місця. Двоє рибалок опинилися на крижині серед води. Уже стемніло. Допомога надійшла вчасно.

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Якого значення словам надають префікси пре-, при-?

2. Навести приклади слів з префіксами пре-, при-.

3. Назвати слова, які пишуться з префіксом прі-.

4. Для чого необхідні знання про вживання префіксів?

VII. Домашнє завдання

1. Скласти висловлювання у формі роздуму про вживання префіксів пре-, при-, прі-.

2. Дібрати 7—8 слів з префіксами пре-, при-, прі-. Визначити у словах основу і корінь. Скласти з дібраними словами речення.

ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *