УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ». РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ». РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ». РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Узагальнення і систематизація теоретичних положень теми

Експрес-опитування (з метою формування цілісної системи знань учнів з розділу «Будова слова. Орфографія»)

1. Які ви знаєте значущі частини слова?

2. Дати визначення значущим частинам слова, що стоять: а) перед коренем; б) після кореня; в) у кінці слова.

3. Для чого людині необхідні знання про значущі частини слова?

4. Чи завжди слова з однаковим коренем є спільнокореневими?

5. Що є спільною частиною споріднених слів? Навести приклади.

6. Яке значення має закінчення у слові? Що воно виражає?

7. Які суфікси надають слову зменшено-пестливого значення. Навести приклади.

8. З’ясувати поняття: змінні і незмінні слова. У чому їх відмінність?

9. За допомогою чого може змінюватися форма слова?

10. Назвати умови, за яких вживаються префікси пре-, при-, прі-.

11. Яка з вивчених орфограм здається вам найважчою? Чому?

ІV. Виконання вправ і завдань на застосування узагальнювальних правил

Спостереження над мовним матеріалом
Прочитати уважно текст. Чого він навчає нас? Чи були у вас ситуації неприємного і приємного спілкування з людьми? Поділитися спогадами зі своїми однокласниками.

ДОБРЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ

Чи помічали ви коли-небудь, скільки приємного або неприємного у нашому житті безпосередньо чи опосередковано залежить від стосунків між людьми, які нас оточують? Крім хвороб, каліцтва, смерті, стихійного лиха тощо, більшість подій, які ми сприймаємо як радість або нещастя, беруть свій початок у взаєминах між людьми.

Людей, з якими ми спілкуємось, аж ніяк не можна назвати щодо нас нейтральними. Одні ставляться до нас з більшою або меншою прихильністю, інші — неприязно…

Отже, більшість наших почуттів іде від спілкування з людьми. І в цьому вся річ.

Пообіцяймо собі, що зробимо все, аби наше ставлення до людей було якнайкращим. Коли в нас будуть друзі та знайомі, з якими ми перебуватимемо в добрих стосунках, яких любитимемо і які любитимуть нас, це стане джерелом нашого внутрішнього задоволення, а також сприятиме створенню нормальної атмосфери і товариських взаємостосунків (За І. Томаном).
Виписати виділені слова. Дібрати до них спільнокореневі. Розібрати за будовою. Пояснити орфограми.

Розбір слів за будовою

Виконати морфемний аналіз слів.

Співчуття, займенник, суцвіття, прізвище, сутінки, перегляд, знесилитися, розрізнення, запрошення, підвіконня, призвичаїтися, перейти, прекрасний, навесні, прізвисько, відімкнути.
Скласти 3-4 речення на шкільну тематику. Порівняти з реченнями своїх однокласників. Визначити, чиї речення найкращі.

Самостійна робота за варіантами

Варіант 1

1. Дібрати до поданих слів форму або спільнокореневе слово, щоб відбулося чергування. Пояснити орфограму.

Захід, рів, рішучість, радісно, робітник, лебідь, вечір, джміль, вісім, шістнадцять, гість.

2. Вставити пропущені літери. Обґрунтувати свій вибір. Будь-які три слова розібрати за будовою і скласти з ними речення.

Ш..бка, ч..сло, ..мити, к..нчик, х..жак, ..кидати, щ..тка, г..рло, ..фабрикувати, ж..р, ..тиха, пр..ліпити.

Варіант 2

1. Дібрати до поданих слів форму або спільнокореневе слово, щоб відбулося чергування. Пояснити орфограму.

Гонити, могти, ломити, пекти, вінець, кінець, гірко, кільце, кістка, вечоріти, пісні, гущі, матері.

2. Вставити пропущені літери. Обґрунтувати свій вибір. Будь-які три слова розібрати за будовою і скласти з ними речення.

Боч..чка, с..р..дина, ..рубаний, з..мля, б..р..зневий, з..брати, розіслати, ..хитрити, пос..віти, т..хенько.

Варіант 3

1. Дібрати до поданих слів форму або спільнокореневе слово, щоб відбулося чергування. Пояснити орфограму.

Паперовий, шепотіти, дитина, каменя, зимівля, лікарі, звечоріло, бджола, щока, пташечка.

2. Вставити пропущені літери. Обґрунтувати свій вибір. Будь-які три слова розібрати за будовою і скласти з ними речення.

Пр..блудний, пр..бігти, пр..великий, пр..звисько, ш..колад, ч..рствий, ро..цвісти, ..формувати, ..писати.

VI. Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал з теми «Будова слова. Орфографія». Підготуватися до тематичного оцінювання.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ». РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *