ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

Варіант 1

1. Основа слова — це…
а) все слово без закінчення;
б) все слово;
в) префікс і корінь.

2. Закінчення служить для…
а) утворення нових слів;
б) зміни форми слова;
в) точної передачі інформації.

3. Утворити нові слова за допомогою префіксів від слів казати, писати, сипати, тлумачити, чудовий, мусити, великий, в’язати, полоти, кинути.

4. Утворити нові слова за допомогою суфіксів від слів учити, мудрий, нога, дівчина, голова, гарний, білий, стіна.

5. Вставити пропущені букви:

Пр..дставити, приморський, пр..берегти, пр..зирство, пр..бій, пр.. близно, пр..красно, пр..крашати, пр..бічник, пр..борканий.

6. Дібрати слова за схемами і скласти з ними речення:
— іменник;
— прислівник;
— дієслово.

7. Скласти невелике монологічне висловлювання в науковому стилі на тему «Будова слова. Орфографія».

Варіант 2

1. Спільнокореневі слова — це…
а) співзвучні слова;
б) слова, однакові за значенням;
в) слова, однакові за написанням.

2. Суфікс служить для…
а) утворення нових слів;
б) зміни форми слова;
в) точної передачі інформації.

3. Утворити нові слова за допомогою префіксів від слів турбота, принцип, перечити, суфікс, шити, трусити, мудрий, погано, кипіти, хвалити.

4. Утворити нові слова за допомогою суфіксів від слів щирий, виховувати, рука, страждати, козак, рідний, гарний, рано.

5. Вставити пропущені букви:

Пр..гарний, пр..звище, пр..своїти, пр..буток, пр..горілий, прикрасити, пр..хитрий, пр..землитися, пр..хилити, пр..д’явник.

6. Дібрати слова за схемами і скласти з ними речення:
— дієслово;
— іменник;
— прислівник.

7. Скласти діалог в науковому стилі на тему «Будова слова. Орфографія».

Оцінювання тестових завдань: 1 і 2 завдання — по 1 балу, 3, 4, 5 — по 1,5 бала, 6 — 2,5 бала, 7 — 3 бали.

VII. Домашнє завдання

Виписати з будь-якого художнього твору десять слів, що належать до різних частин мови, і розібрати їх за будовою. Пояснити орфограми.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *