ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО «СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО «СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО «СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Узагальнення й систематизація здобутих знань у процесі практичної роботи

Творче конструювання

Прочитати текст. Поширити думку кожного речення за допомогою другорядних членів речення, однорідних членів, вставних слів, звертань. Однією з форм духовної культури народу є звичаї та обряди. Звичаї — це усталені правила.

Обряди — це символічні дійства, приурочені до відзначення подій у житті людських гуртів, родин, окремих осіб.

Коментоване письмо

Записати під диктовку речення. З’ясувати, чи можна подане висловлювання назвати текстом. Пояснити розстановку розділових знаків. Зробити синтаксичний розбір простого і складного речення, визначити, якою частиною мови є кожен член речення. Виписати у дві колонки: а) словосполучення; б) сполуки слів, які не вважаються словосполученнями.

Свято Івана Купала — давнє літнє торжество. У давнину купальські розваги займали у часі тривалий період. Про це свідчать купальські пісні, яких співали з перших днів Петрівки аж до свята Петра і Павла (12 липня). Але, як відомо, кульмінаційна точка цього святкування припадала на період літнього сонцестояння (З кн. «Українське народознавство»).

Творче конструювання

Застосовуючи риторичні засоби, скласти діалог з товаришем по парті за варіантами:

Варіант 1. «Найбільш відомі звичаї і традиції літнього циклу».

Варіант 2. «Найбільш відомі звичаї і традиції осіннього циклу».

Варіант 3. «Найбільш відомі звичаї і традиції зимового циклу».

Повторення й узагальнення в кінці року

VI. Домашнє завдання

Скласти повідомлення, використовуючи крилаті вислови, фразеологічні звороти, висловлювання відомих людей за темою «Чи слід дотримуватися звичаїв і обрядів сучасним українцям?»

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО «СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *