КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ПОЄДНАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ПОЄДНАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ПОЄДНАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Робота з текстом, в якому поєднано різні типи мовлення

Вступна бесіда з метою актуалізації опорних знань

Назвати відомі типи мовлення. Дати їм коротку характеристику.

Які особливості мають тексти, в яких поєднані різні типи мовлення?

Назвати, поєднання яких типів мовлення вам зустрічалося і де?

У якому стилі можуть поєднуватися різні типи мовлення?

Формування практичних умінь і навичок працювати з текстом, у якому поєднано різні типи мовлення

Прочитати. Довести приналежність тексту до художнього стилю. Які типи мовлення в ньому поєднані? Яку роль у тексті відіграють описи? Подумати і сказати, чи розкрита основна думка тексту? Поділитися враженнями від прочитаного.

ДЖОК

Джок з’явився у нас, коли йому було місяців п’ять. Крупний, чорний, з рудими підпалинами, гострим носом і великими вислими вухами. Казали, що Джок має породистих «предків» — доберман-пінчера та німецьку вівчарку, але Джок визначеної породи не мав.

Джок вразив мене якимось надзвичайним розумом, кмітливістю і …мовою. «Розмовляв» собака очима, хвостом, сліпучо-білою усмішкою, тихим виразним повискуванням. Удачі Джок був веселої і непосидючої, зі мною так здружився, що не міг усидіти вдома, коли я кудись ішла. Собака заздалегідь тікав з квартири — чекав на мене біля воріт. Я ніяк не могла збагнути, звідки Джок знає, що я кудись збираюся…

…Назавжди вкарбувалася в мою пам’ять Джокова чорна спина, поцяткована сивизною… Розумів, що покидаємо, і не міг простити (За Л. Письменною).

Яку роль у тексті відіграють слова, ужиті в переносному значенні?

Мовний аналіз тексту

1) Поповнити ряд слів — назв порід собак (до тих, що названі в тексті).

2) Складне речення Він заздалегідь тікав з квартири — чекав на мене біля воріт замінити двома простими.

3) Знайти у тексті речення з однорідними членами. Яке значення вони мають?

4) З’ясувати роль прийменників.

5) Зачитати речення, що описують Джока.

IV. Підготовча робота над текстом контрольного докладного переказу

Читання тексту вчителем, під час якого учні сприймають висловлювання в цілому, усвідомлюють, яка основна думка, що головне в позиції автора.

ДОЩ У СТЕПУ

У другій половині дня на безхмарному небі з’явився клаптик синьої хмари. Залитий сонцем степ відразу принишк, затаїв подих. Хмара швидко йшла і розросталась у темно-синій гірський хребет. Скоро вона закрила собою весь величезний простір неба.

Раптом через цей хребет прокотилась вогняна тріщина і розколола його для чорної прірви. Десь далеко почувся гуркіт грому, що наближався, розкочуючись по безмежному простору. Полями промчали табуни презлих вітрів. Вони пригнули до самої землі невеличкі дерева.

Уже ближчими ставали звуки грози. Важка сива хмара нависла над степом і спустила на нього свої мокрі вітрили.

Вода вже блищала на розмитому шляху, а травневий дощ усе падав. Розквітла земля набиралась сили, прикрашалась зеленими шатами (О. Гончар).

Знайти в тексті слова в переносному значенні. З якою метою автор використовує їх?

Бесіда за змістом тексту

Яка основна думка тексту? Що виражає заголовок: тему чи основну думку?

В якій мовленнєвій ситуації може бути використано поданий текст?

Якою ви уявили собі грозу?

Яким змальовує автор травневий дощ?

Аналіз структури тексту

Які типи мовлення поєднує цей текст?

На які частини можна поділити текст? Виділити мікротеми, проаналізувати, як вони взаємопов’язані.

Чи можна стверджувати, що опис міститься в одній частині тексту?

Складання простого плану

Орієнтовний план

1. Клаптик синьої хмари.

2. Степ затаїв подих.

3. Вогняна тріщина.

4. Хмара спустила мокрі вітрила.

5. Травневий дощ.

Мовностилістичний аналіз тексту

1. Лексико-фразеологічна робота.

Дібрати синонім до слова дощ.

Виписати порівняння. З якою метою автор використовує їх у тексті?

Усно переказати частину тексту, в якому описується степ перед дощем.

2. Лексико-орфографічна робота.

Запис опорних слів і словосполучень під диктовку одного з учнів класу, визначення орфограм, запам’ятовування і пояснення правопису.

Клаптик синьої хмари, простір неба, тріщина, презлі вітри, хмара, мокрі вітрила, звуки грози, розквітла земля, зелені шати.

Повторне читання вчителем тексту, під час якого учні уточнюють, чи правильно вони запам’ятали послідовність розповіді, відзначають виражальні прийоми, використані автором.

VI. Домашнє завдання

Прочитати текст. Довести, що це роздум. Доповнити текст власними роздумами. Дібрати заголовок. Текст-роздум поєднати з описом планети Земля.

Якою бачиться нам з космосу Земля? Що притягує кожного, хто полетів знову до неї? Вона дуже красива, наша голуба планета Земля. З високості ще раз пересвідчуєшся, що вона не така вже й велика. Її треба оберігати. Бо ми живемо на ній. Дихаємо її повітрям. Перетворюємо, змінюємо її обличчя…

КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ПОЄДНАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *