ГРУПИ СЛІВ ЗА ЇХ ПОХОДЖЕННЯМ: ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ (ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ) СЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова, українська мова

Хід заняття Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова, українська мова

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Бесіда за питаннями

1. На які дві групи поділяються слова за походженням?

2. За якими ознаками розпізнають слова іншомовного походження?

3. За яким джерелом можна безпомилково визначити походження того чи іншого слова?

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Робота з узагальнювальною таблицею

Учитель пояснює новий матеріал за допомогою узагальнювальної таблиці.

Групи слів за походженням

НезапозиченіЗапозичені
1. Слова, успадковані з попередніх періодів розвитку мови:• спільнослов’янські слова (дочка, діти, день, ніс, гуска);

• спільносхіднослов’янські слова (давньоруський шар лексики): щавель, білий, кузня.

2. Власне українські слова (мовлення Київської Русі і після її занепаду): кирпатий, стежка, джерело

1. Старослов’янізми (прийшли до української мови зі старослов’янської (староболгарської) мови, якою довгий час писали церковні книги). Ознаки старослов’янізмів:

• наявність звукосполучень -жд-, -ра-, -ла-, префіксів воз-, пред-, со-, а також звукосполучень -енний, -щий, -мий, -тель, -іє в кінці слів.

2. З інших слов’янських мов (російської, польської, білоруської, чеської): завод, новатор, атомохід, пан, шляхетний, хвороба, бадьорий, дьоготь, ліпший, влада, табір.
3. З неслов’янських мов

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних умінь з теми

Вибіркова робота

Прочитати текст. Виписати з нього запозичені й незапозичені слова у відповідні колонки таблиці.

Запозичені Незапозичені

ПЕРШІ СОЮЗИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН

На початку нашої ери слов’яни жили ще первісним ладом. Але ви знаєте, що цей час був дуже неспокійним. Римська імперія та Європа клекотали у війнах. Це вимагало єдності та згуртованості слов’ян. Щоб протистояти навколишнім народам, слов’яни об’єднуються в союзи племен. Їх очолювали військові ватажки. Одним із таких слов’янських союзів був союз антів. Анти мешкали в південній смузі лісостепу. Історик Йордан, що жив у VI ст., занотував таку трагічну подію. На зламі ІV—V ст. готський король Вінітарій напав на антів. Запекла битва скінчилася поразкою антів. Антського ватажка Божа та його синів і начальників готи захопили в полон і розіп’яли. Але анти оправилися після цієї трагедії й надалі були активним слов’янським народом. Воюючи з Візантією, вони просунулися далеко на південь, заселили територію Балкан, дійшли аж до Адріатичного моря і далі (З кн. «Нариси з історії України»).

Робота зі словником

Користуючись словником іншомовних слів, з’ясувати походження і лексичне значення поданих слів.

Логіка (з гр.) — … . Ода (з гр.) — … . Дифтонг (з гр.) — … . Емпіричний (з гр.) — … . Фортуна (з лат.) — … . Імперія (з лат.) — … . Імунітет (з лат.) — … . Резолюція (з лат.) — … . Бархан (тюркського походження) — … . Азимут (арабського походження) — … . Шахта (іранського походження) — … . Балахон (іранського походження) — … . Маклер (з пол.) — … . Експропріація (з франц.) — … . Дисонанс (з франц.) — … . Фетр (з франц.) — … .

Із двома-трьома словами іншомовного походження скласти речення, ускладнені однорідними членами речення.

Слова іншомовного походження записати за алфавітом. Пояснити правопис голосних.

Лексична п’ятихвилинка

 Дібрати до слів іншомовного походження унікальний, аудієнція, стимул, дистанція, раціональний, шосе, радикальний українські відповідники. Довідка: рідкісний, прийом, поштовх, відстань, розумний, брук, корінний.

Гра «Ланцюжок»

Назвати по черзі слова іншомовного походження так, щоб наступне слово починалось останнім звуком попереднього слова. Наприклад: Агент (лат. — адвокат) — тонна (франц. — одиниця маси) — агітація (лат. — приведення в рух) — арсенал (італ. — зброярня) — лагуна (італ. — озеро) — апельсин (голл. — китайське яблуко) — ноу-хау (англ. — знаю, як) — ушу (кит. — воєнне мистецтво).

Вибірковий диктант

Виписати власне українські слова. До виділених слів дібрати синоніми.

Багаття, фарватер, гай, держава, сузір’я, боксер, баскетбол, прізвище, передбачати, вариво, вермішель, чарівний, мрія, інтуїція, вибалок, кафе, голота, реверанс, відродження, смуга, рюкзак, зачарований, нездара, дуель, малесенький, кремезний, леді.

Матеріал для вчителя: багаття — вогнище, вогонь, огнище; чарівний — красивий, славний, чудовий, розкішний, казковий, дивний, прегарний; кремезний — коренастий, жилавий, дебелий, широкоплечий, плечистий.

Визначити, до яких частин мови належать власне українські слова.

VIII. Домашнє завдання

1. За допомогою словника з’ясувати походження і значення слів марсельєза, лібрето, пюпітр, авангард, тріумф.

2. Скласти розповідь про види занять (землеробство, ткацтво, бджільництво) наших пращурів, використовуючи власне українську й запозичену лексику.

3. Скласти словничок власне української лексики із 15—20 слів.

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *