ЗАЙМЕННИКИ Й КОНТЕКСТ. СИНОНІМІКА ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. правопис займенників, українська мова

Хід заняття Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. правопис займенників, українська мова

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок. Перевірка домашнього завдання, повторення

Спостереження над уживанням займенників на базі тексту

► Виразно прочитайте текст. Визначте роль займенників у ньому. Перепишіть, поясніть орфограми та пунктограми. З ім’ям Павла Тичини пов’язана ціла епоха в розвитку української літератури. Його перші поезії датовано 1910 роком. Цим же роком позначені й передостанні твори Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського — славних продовжувачів шевченківської традиції. їхньою титанічною працею українська література вийшла на світову арену, завоювала право називатися однією з найбільших літератур світу (В. П’янов).

IV. Поглиблення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Дослідження-зіставлення

► Запишіть речення. Визначте стилістичну роль виділених синонімічних займенникових форм. Поясніть постановку розділових знаків.

I. 1. Усі вони, наче живі, вставали поволі, в моїй уяві — хазяїн, хазяйка і їхні діти (М. Коцюбинський). 2.І серця їх утопали в щасті, як в бездоннім морі (М. Рильський).

II. 1. Кожний громадянин України має право на освіту. 2. Кожен може записатись до бібліотеки.

III. 1. У долині нарцисів недалеко від хусту ростуть такі яскраві квіти. 2. Такії, брат, у нас діла.

Творча робота

► Складіть і запишіть 6 речень із парами займенників (на вибір).

Усяк — усякий, те — теє, та — тая, ті — тії, таке — такеє, така — такая, на нім — на ньому, на моєму — на моїм, на твоєму — на твоїм, на нашому — на нашім.

► Визначте стилістичну роль паралельних форм займенників.

Тренувальні вправи

► Виразно прочитайте речення, запишіть їх, визначте розряди займенників.

1. Я любив життя і за його красу йшов на поле бою. Я любив вас, люди, і був щасливим, коли ви вертали мені мою любов, і страждав, коли ви мене не розуміли (Ю. Фучик).

2. Широкі площі лягали їм до ніг рівним асфальтом, садки тихо гомоніли до них своїм листом.

3. По тім боці Дунаю сиділо двоє людей (М. Коцюбинський).

4. А що ви знаєте про людей, які живуть поруч з вами?

5. Для науки всяка старовинна річ наших прадідів має неабияку вагу (Г. Коцюба).

6. Ми боролись, щоб ніякі сили не спинили нам до щастя біг, щоб життя, мій Києве, шуміло на зелених вулицях твоїх (Б. Сосюра).

Розподільний словниковий самодиктант

► Запишіть займенники у три колонки: що пишуться разом, через дефіс, окремо. Поясніть їх правопис, складіть і запишіть три речення з одним займенником (на вибір) з кожної колонки.

Абикого, аби з ким, абичий, аби на чийому, будь-хто, будь-кому, будь з ким, будь-чий, дехто, де з ким, казна-що, казна з чим, кому-небудь, неабихто, неабикого, ніхто, ні в кого, ніякого, ні з яким, ні до якого, нічий, нічийого, ні на чийому.

Робота в парах. Диктант із взаємоперевіркою

► Запишіть речення. Визначте розряд займенників, їх синтаксичну роль і поясніть правопис.

1. Цієї зими снігу випало хтозна-скільки (О. Донченко).

2. Мірошник мав хороший млин. В хазяйстві неабищо він. Про це гаразд усякий знає, хто хлібець має. (Л. Глібов).

3. Справжнє мистецтво будь-якої країни, будь-якого часу служить одній меті — нести людям красу і натхнення.

4. Ні до кого було звернутись у той час.

5. Працювати хотілося будь з ким, аби лише одержати задоволення від корисної праці.

Колективна робота з текстом

► Мовчки прочитайте текст. Визначте, яку стилістичну функцію виконують займенники, у прямому чи переносному значенні вони вживаються. З якою стилістичною метою вжито в тексті особовий займенник ти? Яка основна думка тексту? Був суботній вечір, коли майданчики, алеї Володимирської гірки особливо людні й пожвавлені. Веселим гомоном, піснями повнилися вони. Мабуть, немає у світі міста, де б отак, як тут, просто на вулицях дівочий спів зливався із солов’їним.

Професор Буйко й собі звернув на шпиль Володимирської гірки. Це був його улюблений куточок міста. Та хіба тільки його? Хто не бачив Володимирської гірки, той по-справжньому ще не знає краси Києва.

На цій гірці ти мовби під хмарами. Звідси, особливо вночі, в усій своїй величі й красі виступає древній-древній і вічно молодий могутній мальовничий Київ. І здається, ніби перед тобою не одне, а два міста: одне — десь глибоко унизу золотиться стрічками вулиць, а друге — високо-високо підвелося над ним і своїми світлими кварталами, буйними парками, стрімкими вежами торкнулося і зайнялося зорями.

Під горою веселками блищав Дніпро. По ньому рясно снували червоні й фіалкові вогники. А над Дніпром, наче теж у повітрі, пливли чарівні мережки мостів (Я. Баш).

V. Підсумок

► Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1.Яка частина мови називається займенником?

2. Наведіть приклади займенників усіх розрядів.

3. Коли займенники пишуться разом, через дефіс та окремо? Наведіть приклади.

VI. Домашнє завдання

► Підібрати приклади на всі правила правопису займенників, записати їх.

► Напишіть міні-твір з теми «Юний еколог», вміло використовуючи займенники.

Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. правопис займенників, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *