СПОРІДНЕНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КАЗОК З КАЗКАМИ НАРОДІВ СВІТУ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Спорідненість українських казок з казками народів світу, українська література

Хід заняття Спорідненість українських казок з казками народів світу, українська література

II. Актуалізація опорних знань. Бесіда

1. Що таке казка? Яка її будова та особливості?

2. Чи такий жанр усної народної творчості існує тільки в українському фольклорі? Чи відомі вам казки інших народів?

3. Які казки інших народів світу люблять читати у вашій сім’ї? Чим вони вас захоплюють?

4. Які казки народів світу вам відомі? Назвіть їх. Що у них спільного з українськими народними казками, а що відмінне?

III. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Оголошення теми, мети уроку, їх мотивація.

2. Робота в групах. Проведення вікторини.

За певний час учні першої групи записують головних героїв українських народних казок, а учні другої групи — російських народних казок. Перемагає та група, яка наведе більше прикладів.

3. Бесіда.

1) Чим відрізняються герої українських народних казок від російських? (В українських народних казках відсутні такі герої, як Баба-Яга, Кощій Безсмертний, але існують Змій та Відьми.)

2) А чим схожі позитивні герої казок різних народів між собою? (Тим, що вони сміливі, відважні, мають силу і, крім усього, вони мудрі, можуть знайти вихід із будь-якої складної ситуації. Казки всіх народів закінчуються перемогою добра над злом.)

3) 3 якими народними казками інших народів ви знайомилися на уроках зарубіжної літератури? Чи вони вам сподобалися? Чим? («Васи-лина Прекрасна» та арабська народна казка про Синдбада-Мореплавця. Звичайно, вони учням сподобалися цікавим змістом та тим, що в них перемагає добро над злом.)

4) Перекажіть коротко зміст казки «Василина Прекрасна» та охарактеризуйте головну героїню твору, звертаючи увагу на її життя.

5) Розкажіть про головного героя казки Синдбада-Мореплавця. Які пригоди довелося пережити йому під час подорожей.

6) Проаналізуйте, з яким образом українських народних казок, що ми вивчали на уроках, схожі герої цих казок? Чим? Що народ хотів втілити у даних образах, наділяючи їх такими рисами? (Синдбад-Мореплавець, і Василина Прекрасна втілюють ту ж саму мудрість, кмітливість людини, демонструють перемогу розуму, його силу, що і героїня української народної казки «Мудра дівчина». Звичайно, цими образами народ показує, що найбільше багатство людини — розум. Саме за допомогою нього людина, не дивлячись на те, багата вона, чи бідна, має авторитет серед інших людей, її поважають та прислухаються до її думки.)

7) У яких ситуаціях проявляється мудрість, кмітливість героїв казок? Чим вони викликані? (Усі герої цих казок живуть своїм життям. Але коли вони зустрічаються зі злом, то саме у цих складних ситуаціях проявляються їхні риси характеру, їхня мудрість. З їх допомогою вони з честю виходять з даної ситуації.)

4. Висновок учнів.

Усі ці казки схожі між собою тим, що в образах їх головних героїв втілено думку про те, що головним багатством кожної людини є її розум. І не важливо, чи ця людина має багато грошей, чи у неї їх зовсім немає. Людина повинна мати розум. Лише за допомогою нього вона зможе перемогти зло, яке ще досі панує у світі.

IV. Робота з розвитку творчих здібностей учнів, їх фантазії

1. Бесіда.

1) Ви ознайомилися з українськими народними казками та з деякими казками народів світу. Розкажіть, на які власні міркування наводять вас дані твори? (Учні висловлюють власні міркування про зміст казок.)

2) А чи можемо ми сказати те, що казки є деяким відображенням випадків із сучасного життя? (Учні проводять аналогію із сучасним життям. Учитель доповнює їхні роздуми, корегує.)

2. Робота в групах.

Група «Художники». Усно намалюйте уявну картину, яка перед вами постала, коли ви читали будь-яку казку.

Група «Відгадай». Створити усний опис головного героя, якийсь уявний епізод з будь-якої казки так, щоб інші учні класу змогли легко відгадати цю казку. Мета досягнута тоді, коли учні швидко й точно зрозуміли, про яку казку йдеться.

Група «Ми — актори». Вибрати будь-який епізод з казок, підготувати його та розіграти в ролях перед учнями класу.

Група «Критики». Розглянути малюнки, які підготували учні класу на урок, та об’єктивно оцінити їх.

Група «Мислителі». Скласти роздум про те, чому на світі існує добро і зло, правда і кривда, красиве і потворне. Добре це чи погано.

Група «Казкарі». Скласти власну казку, де б добро перемагало зло. Учні працюють над завданнями, а потім відстоюють свою точку зору перед однокласниками, коментують свої відповіді, демонструють свою творчість, уміння, фантазію.

V. Висновок. Метод «Мікрофон»

1. Чого навчають казки? До чого спонукають?

2. Яка роль казки у житті людини?

3. Чого я навчився (навчилася), читаючи дані казки?

4. Як я змінюся після вивчення даного матеріалу? До чого буду прагнути?

VII. Домашнє завдання

1. Повторити з теорії літератури поняття «Казка».

2. Підготувати усне власне міркування про зміст казок.

Спорідненість українських казок з казками народів світу, українська літературас

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *