ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Й РОЗМАЇТІСТЬ БАГАТОКЛІТИННИХ ТВАРИН. ТИП ГУБКИ, БІОЛОГІЯ

Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин. Тип Губки, біологія

Хід заняття Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин. Тип Губки, біологія

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

  1. Які найпростіші можуть спричинити захворювання людини?
  2. Яке значення найпростіших у житті людини?
  3. Яке значення найпростіших у природних екосистемах?
  4. Яких колоніальних найпростіших ви знаєте?

II. Вивчення нового матеріалу

Основні гіпотези походження багатоклітинності.

Бесіда

  • Чим відрізняються клітини одноклітинних і багатоклітинних?

З варіантів відповіді необхідно виділити такі пункти:
• відносно менш складна будова;
• вузька спеціалізація;
• тісний взаємозв’язок між клітинами багатоклітинного організму;
• обмеженість можливої кількості поділів.

Необхідно звернути особливу увагу на відмітність колоніальних форм (мають набагато менш слабкий зв’язок між клітинами й не настільки спеціалізовані) від багатоклітинних організмів.

Хто такі губки?

Це водні, переважно морські (лише незначна кількість видів — прісноводні) безхребетні. Вони нерухомо прикріплюються до дна або підводних предметів. Симетрія тіла в губок відсутня або наявна невиразна радіальна симетрія. У цих тварин існує невелика кількість типів клітин, органи й тканини не виражені.

Особливості зовнішньої будови й екологія групи

Губки зазвичай мають форму мішка або келиха, що своєю основою прикріплюється до субстрату, а отвором (устям) обернений угору. Усі вони фільтратори. Циркуляцію води й живлення в губок забезпечують особливі джгутикові клітини — хоаноцити, якими вистелені внутрішні порожнини тіла губок.

Особливості внутрішньої будови

Тіло губок складається з двох шарів: зовнішнього — ектодерми та внутрішнього — ентодерми. Між ними виділяється мезоглея (шар безструктурної речовини, що включає в себе окремі клітини).

Основні клітинні елементи губок розташовані в мезоглеї: опорні елементи, клітини, що утворюють голки скелета, й амебоцити (рухливі клітини, розташовані в мезоглеї). Деякі з амебоцитів є недиференційованими резервними клітинами й можуть утворювати решту типів клітин.

Майже всі губки мають складний мінеральний або органічний (роговий) скелет. Скелет завжди розташований у мезоглеї. Мінеральний скелет складається з мікроскопічних голок — спікул. Роговий скелет складається з дуже розгалуженої мережі рогових волокон.

Усе тіло губок пронизане численними порами й каналами (різного ступеня складності), що ведуть у внутрішні порожнини. Справжня порожнина тіла або кишка відсутні. Завдяки хоаноцитам крізь тіло губки постійно проходить струмінь води. Газообмін клітин здійснюється шляхом дифузії. Залежно від ступеня розвитку системи каналів розрізняють три типи будови губок: аскон (найпростіший), сикон і лейкон (найскладніший).

Нервова система в губок відсутня. Розмноження статеве або нестатеве (брунькування). Зазвичай губки є гермафродитами, але трапляються й роздільностатеві форми.

У класифікації губок велике значення має речовина, з якої утворений скелет. Залежно від цієї ознаки виокремлюють вапняні (скелет із вапняних голок), скляні (скелет із силікатних голок, близьких за складом до піску і скла) і силікатно-рогові (скелет із силікатних голок і рогових волокон) губки. Трапляються й рогові губки, скелет яких утворений лише роговими волокнами. Очищеним від тканин м’яким роговим скелетом туалетних губок користуються для миття. Типовою губкою, що живе в річках і озерах України, є бодяга.

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь

  • Хто такі губки?
  • Якою є будова губок?
  • Яких губок ви знаєте?
  • Які губки використовуються людиною?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів

  • Доведіть, що губки — багатоклітинні, а не колоніальні тварини.

Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин. Тип Губки, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *