УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ І СПОЛУЧНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ І СПОЛУЧНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ І СПОЛУЧНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Оголошення епіграфа і робота з ним

Україно моя барвінкова,
Переконаний твердо в однім,
Що мені усміхнулася доля
Народитись під небом Твоїм.
І. Яворський

IV. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити стиль і тип мовлення. Про які символи ви дізналися?

І сучасну, і традиційну оселю в Україні важко уявити без рушників. Тчуть їх і вишивають досі. Для краси у домі, на щастя в ньому, просто так, для душі. Узори на рушниках — то давні забуті символи: ромб з крапкою посередині — засіяна нива, вазон чи квітка — світове дерево од неба до землі, людська фігурка, немов з дитячого малюнка,— знак Берегині, богині хатнього вогнища. А подивіться, де висять рушники. Над вікнами і над дверима, на покуті — це обереги од усього злого, що може зайти в дім… (За Г. Бондаренко).

Виписати з тексту прийменники разом зі словами, з якими вони вживаються. Якою частиною мови є кожне слово? Визначити відмінок цих слів.

Переказати текст, доповнивши його інформацією про рушник як символ українського народу.

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати. Про який обряд розповідається в цьому тексті? Що ви про нього знаєте? Переписуючи текст, підкреслити прийменники і сполучники. Пояснити їх правопис.

Молодиці вкрили весь піл і лежанку шишками, повиробляли паляниці. Коровай поклали на віці од діжі й обліпили віко навкруги восковими свічечками, на котрих ледве було примітно білі плями огню. З печі вигребли жар.

На припічок поклали дві лопати й з піснями понесли на віці серед свічок коровай, приспівуючи до печі як до живої людини: «Пече наша піч, пече, спечи нам коровай грече!» (І.Нечуй-Левицький).

Пояснити зміст останнього речення?

За допомогою тлумачного словника пояснити лексичне значення слів паляниця, віко, шишка. (Паляниця — хлібина з пшеничного борошна, певним чином замішаного. Віко — кришка для діжі, де місили тісто для весільних виробів. Шишка — булочка, яку виготовляють переважно на весілля).

Творче завдання на складання зв’язного висловлювання

Скласти невелику розповідь про відомі українські символи (рослини, тварини), використовуючи подані прийменники з іменниками та прикметниками. Яку роль виконують прийменники в реченні (тексті)? У саду, на деревах, у хаті, під калиною, чудова розмова з вербою, зозуля над школою, волошки в житі, за вікнами — мальви.

Визначити відмінок іменників, ужитих з прийменниками.

Знайти в тексті однорідні члени речення. Пояснити розділові знаки.

Дослідження-реконструювання тексту

Прочитати легенду. Визначити тему, мету, стиль тексту. Замість крапок вставити потрібні прийменники і сполучники. Скористатися довідкою. Виділити голосом найважливіші слова. Подумати і сказати: «Що символізує лелече гніздо?»

ЛЕЛЕКА

… селі знайшли лелеку … поламаним крилом, виходили його, … потім випустили … волю. Одного разу загорілася … людей хата,……ній були тільки двоє маленьких хлопчиків. … цей час пролітав повз хати врятований лелека. Закружляв … хатою жалібно заклекотів … кинувся … відчинене вікно, крізь яке клубочився дим. Врятував лелека хлопчиків, … дуже обпік собі ноги … дзьоба, … стали кривавими, обпалив крила, … стали ніби вуглики. … того часу … лелеки червоні ноги … дзьоб, … крила — чорні. Господарі віддячили птахові, прилаштувавши … ясені колесо … воза, … він завжди був поряд … ними … виводив своїх пташенят. Отож якщо … хаті звиває гніздо лелека, то вірять,……ній буде лад. Згідно … повір’ям,… хтось зруйнує лелече гніздо, … неодмінно накличе лихо… (З журналу).

Довідка: у, на, з, якщо, і, щоб, в, над, що, а, то.

Усно описати лелеку.

Лінгвістична гра «Четвертий зайвий»

Із кожного ряду прийменників виписати той, що відрізняється від інших правописом. Пояснити свій вибір.

1) Попід, поза, попереду, з-за.
2) Поміж, понад, з-під, проміж
3) З-за, попереду, з-над, з-під.
4) З-поміж, заради, задля, посеред.

Подумати й назвати зайве слово, указавши на те, якою частиною мови воно є. Відповідь обґрунтувати.

У хаті, вдень, у лісі, в кімнаті; на стіні, на полі, на річку, напам’ять; до засідання, довіку, довкола, додому.

IV. Систематизація й узагальнення вивченого

Дати відповіді на запитання:

1. Чим відрізняються службові частини мови від самостійних?

2. Для чого служать службові частини мови в реченні (тексті)?

3. З якою частиною слова можуть бути співзвучні прийменники? Наведіть приклади.

4. Яку роль у мовленні виконують сполучники?

5. Чи поповнюються сполучники новими одиницями?

VI. Домашнє завдання

Скласти й записати речення зі словами угору, у гору; напам’ять, на пам’ять. Визначити синтаксичну роль поданих слів у складених реченнях. Пояснити правопис.

УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ І СПОЛУЧНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *