АПОСТРОФ. М’ЯКИЙ ЗНАК, УКРАЇНСЬКА МОВА

АПОСТРОФ. М’ЯКИЙ ЗНАК, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ АПОСТРОФ. М’ЯКИЙ ЗНАК, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого

Спостереження за мовним матеріалом

Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок.

Струмує повітря, тиша імліє, і ніде нікого. Сам-один. Спіймаєш коника-стрибунця і чуєш, як він, маленький, зав’ється в тебе крізь пальці своїм пругким, повним енергії тільцем, а ти, маючи безмежну владу над ним, над його життям і смертю, тримаєш це тріпотне створіння і роздумуєш: пустити чи ні? Жити йому чи не жити? І якщо вдома не залишилося прожерливе галченя, що його маєш годувати, тоді доля стрибунця усміхнеться, підкинеш його з долоні: живи! І зникне в житах твій зелений крилатий кінь щастя… (О. Гончар).

Виписати слова з м’яким знаком. Пояснити його вживання.

З’ясувати лексичне значення виділеного слова.

Словниковий диктант

Записати слова під диктовку. Пояснити вживання апострофа.

Солов’їний, возз’єднання, жираф’ячий, духмяно, інтерв’ю, в’ється, верхів’я, святковість, рум’яний, пам’ятний, зв’язківець, солом’яний, плоскогір’я, переджнив’я, з’явитися, двох’ярусний, пів’ялини, пів’юр-би, розім’яв, без’ядерний, дев’ятсот, рюкзак, рюш, ряска, рядок, буряк, бур’ян.

Творчі завдання

1. Утворити слова за допомогою префіксів. Пояснити вживання апострофа.

Гора, двір, зірка, їсти, язик, свято, їздити, єднати, жнива, Дніпро, Азов, ядро, хмара.

2. Утворити прикметники з суфіксом -ин-. Пояснити наявність чи відсутність м’якого знака в них.

Приятелька, тітонька, білка, русалка, вихователька, Даринка, зозулька, галка, соломка, Рудько, Рудко, веселка, люлька, тітка.

Колективна робота

Прочитати прислів’я. Розкрити зміст кожного. Пояснити вживання м’якого знака.

1) Для людської думки немає віддалі.
2) Не все теє зробиться, що на думку зродиться.
3) По одежі стрічають, по розуму проводжають.
4) Орел муху не ловить, а слон за мишею не женеться.
5) Людська кров — не водиця, проливати не годиться.
6) Слово не горобець: випустиш — назад не вернеться.

Пригадати й записати ще п’ять прислів’їв, у яких уживаються слова з м’яким знаком.

Написати слова, де треба, поставити м’який знак, пояснити правопис

Низ..кий, низ..ка, шіст..сот, шіс..тнад..цять, тон..ший, біл..шіс..т.., чукот..с..кий, плат..ня, на сторін..ці, у пляш..ці, у буд..ці, повіс..тю, міськком, син..ка, бояз..кіс..т.., Малан..чин, Тодос..чин, Парас..чин, мален.. кий, голівон..ка, піс..ні, яс..ніс..т.., бат..ківс..кий, вол..єр, філ..м, карусельний, різ..блення, близ..ко, буд..-де, дес..-то, палац.., палец.., куз.. ня, Талан..чук, Гет..ман..чук, до сон..ця, підеш.., граєш..ся, бан..щик, кубин..ці, крил..ця.

Навчальне аудіювання

Прослухати текст. Визначити тему й основну думку. Що вам найбільше запам’яталося про батьківське подвір’я?

Об’їхав я багато країв. Гарних, дивних, цікавих. Тепер у місті живу. Та враз я згадав хлоп’ячі забави на батьківському подвір’ї. Почув трав’яний дух. Дух, де в’ється моя Рось. Задзвеніли мені солов’ї, кропив’яночки, очеретянки, заворкотіли голуб’ята. Запахли в рідному селі ряст, рум’янок, п’ятиперстень. І м’ята. Холодна, кучерява. Ледве заходжу, було, хлоп’ям до саду, відчуваю, як вільно дихати. Як пахучий холодок наповнює груди. А там ластів’я озветься, защебече, ніби щось промовляє. А із сусіднього саду вітається дід Лук’ян. Скинув бриля — махає. А поруч он клен вишневий, мов півник полив’яний. Мені все дужче пахне м’ята. Я хочу додому. У батьків сад… (Д. Чередниченко).

Назвати рослини, про які згадується в тексті. З’ясувати лексичне значення виділених слів (у разі потреби звернутися до тлумачного словника).

Виписати слова з апострофом. Пояснити їх правопис.

Конструювання нових форм слів та речень

Поставити іменники в давальному чи місцевому відмінку однини. Записати їх. Пояснити наявність чи відсутність м’якого знака в них.

Учителька, веселка, тарілка, сльозинка, перлинка, тополька, пір’їнка, сходинка, лялька, Маринка, вишенька, скринька, сопілка, криничка, яблунька, хустинка, голка.

З трьома-чотирма утвореними словами скласти речення.

IV. Систематизація й узагальнення вивченого

Дати відповіді на запитання:

1. Яке значення має апостроф і м’який знак у мовленні?

2. В яких випадках пишеться м’який знак?

3. Коли м’який знак не пишеться? Навести приклади.

4. Назвати правила вживання апострофа.

VI. Домашнє завдання

Написати невелику розповідь про свою родину (захоплення, обов’язки, професії, правила тощо), використовуючи слова з м’яким знаком і апострофом. Підкреслити їх, пояснити правопис.

АПОСТРОФ. М’ЯКИЙ ЗНАК, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *