РОБОТА ІЗ ТЛУМАЧНИМ СЛОВНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І СЛОВНИКОМ ІНШОМОВНИХ СЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів, українська мова

Хід заняття Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів, українська мова

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Бесіда за питаннями

1. Які словники ви знаєте?

2. Якими словниками ви користуєтеся найчастіше?

3. Яку роль виконують словники в житті людини? Чи можна обійтися без словників?

4. Яку структуру має словник іншомовних слів?

5. Які принципи роботи з ним?

6. Яку структуру має тлумачний словник української мови?

7. Чого слід дотримуватися при роботі зі словниками?

V. Виконання практичних завдань творчого характеру

Лексична п’ятихвилинка

Упізнати поняття за прослуханими тлумаченнями слів. Записати у зошит, визначаючи групу слів за їх походженням. Пояснити правопис за допомогою правил.

1) Панівний, переважаючий (домінантний).

2) Монархічна, здебільшого велика держава, на чолі якої стоїть імператор (імперія).

3) Службовець, який розносить ділові папери, пошту (кур’єр).

4) Раптова зміна спадкових ознак і властивостей організму (мутація).

5) Людина з великим життєвим досвідом, яка багато бачила, зазнала у своєму житті, досвідчений, битий, навчений досвідом (бувалець).

6) Міцної будови тіло; повний, здоровий, огрядний, кремезний (дебелий).

7) Квіти, листя, гілки та інше, сплетені в коло, яким звичайно прикрашають голову (вінок).

Словникова робота

Користуючись словником іншомовних слів та тлумачним словником української мови, пояснити значення поданих слів, розставити наголоси та визначити джерело їх запозичення. Увести окремі слова в міні-діалог з теми «Який же чарівний і таємничий світ слів».

Карат, бульвар, габітус, діадема, лайнсмен, плагіат, семантика, трисель, фашина, юстирувати, ярд.

Творче конструювання

Прочитати іншомовні слова й вирази, ужиті в латинському написанні. Увести їх у прості речення, ускладнені однорідними членами, за такими схемами:

1) УС: О й О, О й О.

2) І О, і О, і О — УС.

1) Veni, vidi, vici; 2) tabula rasa; З) pro et contra; 4) nota bene; 5) pardon; 6) par exemple; У) merci; S) good bye; 9) happy end; 10) baby; 11) bonjour.

Довідка: 1) прийшов, побачив, переміг; 2) чиста дошка (чисте місце); З) за і проти; 4) зверни увагу; 5) пробачте; 6) наприклад; У) спасибі; S) щасливо; 9) щасливий кінець; 10) немовля; 11) добридень.

Вибіркова робота

Виписати з прослуханих речень запозичені й власне українські слова у дві колонки. За допомогою словника іншомовних слів та тлумачного словника української мови з’ясувати значення незнайомих слів.

1) Нектони й до сьогоднішнього дня привертають увагу вчених усього світу (З підручника).

2) Дарма, що наука на кафедрах тоді кульгала або дрімала (І. Нечуй-Левицький).

З) Гречні кавалери хвацько підхоплювали довгі шлейфи папій і з побожною шанобливістю несли їх за ними. У другому ятері було дві щуки і три лини (М. Стельмах).

4) Ми розрішаємо гріхи Святою буллою сією. (Т. Шевченко).

5) Несамовито загарчав гаспид (Марко Вовчок).

6) Я сама не дуже експансивна, — се, здається, вдача всієї нашої родини (Леся Українка).

Довідка: 1) нектон — сукупність водяних організмів (китів, риб, головоногих молюсків), здатних до активного плавання на значні відстані у відкритих частинах водойм; 2) кульгати — бути в незадовільному стані, мати недоліки; 3) шлейф — довгий задній край жіночої сукні; ятір — риболовне знаряддя у вигляді сітки; 4) булла — папська грамота, послання; 5) гаспид — чорт, диявол; 6) експансивний — який нестримно, поривчасто, бурхливо виявляє свої почуття.

VII. Домашнє завдання

1. Скласти діалог із сусідом по парті за темою «Про що цікаве розповів тобі словник іншомовних слів».

2. Виписати зі словника іншомовних слів та тлумачного словника значення 5 слів іншомовного походження і 10 власне українських слів.

Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *