СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ, ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми, українська мова

Хід заняття Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми, українська мова

III. Робота над формуванням поняттевого апарату

У повсякденному житті людина потрапляє в різні мовленнєві ситуації й користується кількома видами діалогів: побутовим, навчальним, художнім, діловим та ін.

Побутовий діалог являє собою неофіційну розмову, яку використовують у повсякденному спілкуванні в невимушених обставинах, під час щоденних бесід удома, у школі, на роботі тощо. Йому притаманні такі риси: незапланованість; різноманітність обговорюваних тем (особисті, соціальні, політичні), використання відповідних мовних засобів; часті відхилення від теми, перескакування з однієї теми на іншу; відсутність, як правило, цільових настанов і необхідності прийняття рішення; самопре-зентація особистості; розмовний стиль мовлення.

Діловий діалог являє собою акт прямої взаємної комунікації в офіційно-діловій сфері. Офіційна розмова має такі особливості: диференційований підхід до предмета обговорення; швидкість реагування на висловлювання співрозмовника; критична оцінка думок, пропозицій і заперечень співрозмовника; відчуття відповідальності у вирішенні обговорюваної в бесіді проблеми (З посібника).

Запитання:

1. Назвати вимоги офіційної й неофіційної розмов.

2. Поміркувати, яка між ними різниця. Що спільного?

3. У які мовленнєві ситуації ви потрапляєте найчастіше?

4. Яку розмову вести легше: офіційну чи неофіційну? Чому?

IV. Виконання системи творчих вправ

Складання діалогу за запропонованим висловлюванням

► Прочитати текст. Чи звертали ви увагу на речі, описані в тексті? Яке значення для вас мають побажання?

Здавна українці кажуть: «Не дай Боже в лиху годину сказати, а в добру — промовчати». Бо переконані, що слово має дивовижну енергетичну силу. Все сказане неминуче повертається до людини — добром чи злом. З цього приводу Г. Маковій говорить: «Що від себе подасть, то до неї й повертатися буде через усе життя».

Мабуть, не випадково наші пращурі намагалися словом побажання привернути до людини добро, щастя, здоров’я, ласку й прихильність Божу. Ось тому з перших днів і впродовж усієї життєвої путі людину супроводжували найрізноманітніші слова вітання, благословення, що були своєрідними оберегами від усіляких негараздів, від усього лихого.

Народжувалася дитина — і рідні, сусіди, друзі поспішали вітати родину з появою донечки чи синочка. Уперше купаючи дитину, поліщуки казали: «Хай Господь годує і добру долю готує, батькові й матері на послугу, а людям — на потіху». Уважалося, що кожен день маляти повинен зігріватися словом (За С. Богдан).

► Скласти діалог, використовуючи основні положення поданого висловлювання.

► Визначити, офіційна чи неофіційна розмова у вас вийшла. Відповідь аргументувати.

Колективна робота з пам’яткою

► Розглянути пам’ятку «Як вести діалог (офіційну й неофіційну розмову) і дотримуватися вимог спілкування». Запам’ятати особливості побудови діалогів.

ПАМ’ЯТКА
«Як вести діалог (офіційну й неофіційну розмову)
і дотримуватися вимог спілкування»

1. Дотримуватися теми й мети спілкування.

2. Під час спілкування не перебивати співрозмовника.

3. Будувати репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.

4. Говорити конкретно, щоб не викликати двозначності у тлумаченні власних висловлювань (якщо це офіційна розмова).

5. Слухати зацікавлено й доброзичливо.

6. Дбати про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.

7. Не вживати просторічної й емоційно-забарвленої лексики (під час офіційної розмови).

8. Дотримуватися етикетних норм і правил поведінки під час діалогу.

Дослідження-зіставлення з творчим завданням

► Прочитати початки діалогів. Чим вони відрізняються? За яких обставин могли відбутися ці розмови? Які недоліки, на ваш погляд, допущено в мовному і мовленнєвому оформленні поданих висловлювань? Виправити їх.

Текст № 1

— Що ви бажаєте?

— Я хотів би купити костюм.

— Який розмір вас цікавить?

— Сорок восьмий.

— Якого кольору ви хотіли б костюм?

— Синього або коричневого.

— Вам подобається цей костюм?

— Фасон мені подобається, але колір занадто яскравий… Текст № 2

— Алло! Чи є Сергій Дмитрович?

— Так, я вас слухаю.

— А-а! То ви, шановний Сергію Дмитровичу! Я дуже тішуся, що зміг виконати ваше прохання. Я ще вчора вислав книгу, яку ви просили.

— Я ще не одержав вашої посилки. Але заздалегідь вам дуже вдячний.

— Та не мучте себе. Ви мені не завдали ніяких клопотів. Я радий хоч чим-небудь вам допомогти…

► Продовжити діалогічні тексти 7-9 репліками, використовуючи етикетні формули. Визначити види діалогів. Дібрати заголовки.

Мовленнєва ситуація

► Уявити ситуацію, що ви випадково зайшли до кабінету хімії і стали свідками того, як учитель консультував двох учнів, демонструючи дослід хімічної реакції. Скласти діалог у формі офіційної розмови (12-14 реплік). Перебудувати його в неофіційний. Що ви змінили? Записати один із діалогів.

► Розподілити ролі й розіграти діалог у парах. Прослухати діалоги ваших однокласників і визначити найкращий.

Створення діалогічних текстів на визначену тему

► Змоделювати діалог на одну з тем «Для чого треба Інтернет?», «Боулінг — цікаво і корисно», «Організовуємо відпочинок», «Візит до лікаря», «Біля газетного кіоску».

► Яка розмова у вас вийшла: офіційна чи неофіційна? Довести своє твердження, назвавши ознаки цього виду діалогу. Скористатися опрацьованою пам’яткою.

VI. Домашнє завдання

► Оформити письмово один із діалогів, складених на уроці. З’ясувати обставини й умови записаної розмови. Пояснити розділові знаки. Визначити вид діалогу.

Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *