ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 1. «ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тематичне оцінювання № 1. «Загадково прекрасна і славна давнина України», українська література

Хід заняття Тематичне оцінювання № 1. «Загадково прекрасна і славна давнина України», українська література, 6 клас

IV. Хід контрольної роботи

I варіант

Початковий рівень

1. Історична подія — перемога козаків над військом польської шляхти у 1630 році під Переяславом була покладена в основу твору:

а) Т. Шевченка «Тарасова ніч»;
б) Т. Шевченка «Іван Підкова»;
в) П. Чубинського «Ще не вмерла Україна»;
г) М. Вороного «Євшан-зілля».

2. В якій пісні дівча, йдучи до села, несло червоний мак?

а) «Ой біжить, біжить мала дівчина»;
б) «Ой вінку, мій вінку»;
в) «На долині туман»;
г) «У ржі на межі».

3. Поема як літературний жанр — це твір:

а) великий віршований твір, у якому змальовується характер, визначні події в житті людей;
б) написаний у формі звертання однієї людини до інших;
в) в основі сюжету якого лежить гострий непримиренний життєвий конфлікт, який здебільшого закінчується смертю героя;
г) фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. Середній рівень

4. Про що мріяв козак у творі Т. Г. Шевченка «Думка»?

5. Назвіть відомі вам пісні календарно-обрядової поезії весняного циклу.

6. Яка роль книжки в житті людини?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань:

7. Що, на ваш погляд, зумовило популярність стрілецьких пісень? Власну думку вмотивуйте, посилаючись на відомі вам пісенні твори.

8. Обґрунтуйте призначення і популярність пісень календарно-обрядової поезії літнього циклу. Відповідаючи, звертайтеся до вже відомих вам пісень.

9. Що поєднує народну легенду про дівчину-Україну, яку Господь наділив піснею, з «Молитвою» О. Кониського? Вмотивуйте. Висловлюючись, наведіть приклади з цих творів.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. Пісня в нашій родині.

11. Щастя можна знайти тільки на рідній землі (за поемою М. Вороного «Євшан-зілля»).

12. Славне минуле Вітчизни у творчості Т. Шевченка («Іван Підкова», «Тарасова ніч»).

13. Чарівність календарно-обрядової поезії зимового циклу.

II варіант

Початковий рівень

1. Гетьман Трясило — головний герой твору:

а) Т. Шевченка «Думка»;
б) Т. Шевченка «Тарасова ніч»;
в) М. Вороного «Євшан-зілля»;
г) С. Чарнецького «Ой у лузі червона калина похилилася».

2. Пісня «Маяло житечко, маяло» належить:

а) до літературних;
б) жниварських;
в) русальних;
г) веснянок.

3. Урочиста, похвальна пісня, в якій возвеличується якесь явище, особа, подія називається:

а) історичною;
б) стрілецькою;
в) гімном;
г) народною.

Середній рівень

4. Чого бажала мати своїй дитині, співаючи їй колиску?

5. Назвіть відомі вам пісні календарно-обрядової поезії літнього циклу.

6. У чому головна думка стрілецької пісні «Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. Вмотивуйте, чому на Русі любили й цінували книгу. Особисту думку підтвердіть переконливими прикладами.

8. Доведіть, що сила слова колядок і щедрівок сприяє добробуту родин українців. Відповідаючи, наведіть приклади з відомих вам календарно-обрядових пісень зимового циклу.

9. Прослідкуйте, як у поемі Т. Шевченка «Тарасова ніч» через осмислення історичної долі України автор нагадує нам про необхідність пам’ятати видатних її синів, борців за волю, щастя і незалежність рідного краю.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. Моя улюблена пісня.

11. Ідея любові до рідного народу, до батьківщини у творі М. Вороного «Євшан-зілля».

12. Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра… (за творчістю Т. Шевченка).

13. Цікавість календарно-обрядової поезії весняного циклу.

III варіант

Початковий рівень

1. Легенда з Іпатіївського літопису була основою для написання твору:

а) «Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею»;
б) М. Вороного «Євшан-зілля»;
в) Т. Шевченка «Думка»;
г) О. Кониського «Молитва».

2. До пісень календарно-обрядової поезії зимового циклу належить:

а) «Кривий танець»;
б) «Ой біжить, біжить мала дівчина»;
в) «Ой хто, хто Миколая любить»;
г) «Ой кувала зозуленька».

3. Повторення групи слів одного чи кількох віршованих рядків наприкінці строфи чи строф називається:

а) анафорою;
б) рефреном;
в) метафорою;
г) епітетом.

Середній рівень

4. Як найулюбленіша дитина половецького хана потрапила до князя Володимира?

5. Назвіть відомі вам пісні календарно-обрядової поезії зимового циклу.

6. Для чого люди звернулися до Бога? (О. Кониський «Молитва»)

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань:

7. Доведіть, що веснянки — пісні молодості і краси.

8. Поміркуйте, чому пісня П. Чубинського «Ще не вмерла Україна» стала гімном українців. Особисту думку обґрунтуйте.

9. Доведіть на прикладі твору Т. Шевченка «Іван Підкова», що через зображення минулого українці краще розуміють сучасне.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. Пісня — найцінніший скарб українців.

11. Краще в ріднім краї милім
Полягти кістьми, сконати,
Ніж в землі чужій, ворожій,
В славі й шані пробувати!
(за твором М. Вороного «Євшан-зілля»).

12. Образ народного співця, його роль у житті українців часів Шевченка («Тарасова ніч»).

13. Найулюбленіші поезії календарно-обрядової поезії літнього циклу.

V. Домашнє завдання

Підготувати міні-доповідь «Дитинство Лесі Українки», прочитати поезію «Мрії».

Тематичне оцінювання № 1. «Загадково прекрасна і славна давнина України», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *