КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Контрольний диктант. Контрольне читання тексту публіцистичного стилю, українська мова

Хід заняття Контрольний диктант. Контрольне читання тексту публіцистичного стилю, українська мова

IV. Написання контрольного диктанту

Перше читання тексту контрольного диктанту

Дев’ятикласники під час першого прослуховування тексту диктанту сприймають його зміст, звертають увагу на наявність вивчених пунктограм, визначають слова, значення яких не зрозуміли у процесі сприймання.

Повторне читання тексту диктанту вчителем окремими частинами і його написання учнями

ЗАПОРОЗЬКІ КОЗАКИ

Як зовнішнім виглядом, так і внутрішніми якостями запорізькі козаки були характерними типами свого народу і свого часу. Нещадні щодо своїх ворогів, запорізькі козаки були добрими друзями, вірними товаришами, справжніми братами, надійними оборонцями.

Запорізькі козаки були добродушні, безкорисливі, щедрі, дружні. Окрім того, висока любов до особистої свободи, а також глибока повага до старих і заслужених воїнів. Щодо інших людей — запорізькі козаки завжди були гостинними й привітними. Цей звичай був у запорожців не лише до приятелів та знайомих, але й до сторонніх людей.

Поряд із гостинністю й привітністю запорізькі козаки ставили особисту чесність щодо ворогів православної віри як на війні, так і у себе в Запоріжжі. «Хоча в Січі,— розповідає один із сучасників,— жили люди різного стану, але там панувала така чесність і безпека, що можна було на вулиці залишити свої гроші, не боячись, що їх украдуть. За будь-який злочин проти чиєїсь власності гостя січового мешканця негайно карали смертю».

«У нас над усе честь і слава, військова справа»,— казали запорожці (За Д. Яворницьким, 158 сл.).

Заключне читання тексту диктанту вчителем і самоперевірка учнями написаного

VI. Проведення контрольного читання мовчки тексту публіцистичного стилю

Читання мовчки учнями незнайомого тексту від початку до кінця

ЩО ТАКЕ УКРАЇНА?

Україна — це земля, де живуть українці. Вона є всюди там, де гомонить наша рідна українська мова й пісня, всюди там, де люди пам’ятають про спільну минулу долю й недолю, всюди там, де люди бережуть давній український звичай, усюди там, де люди хочуть свобідного українського життя.

Україна — це великий, багатий і славний колись край. Широко й далеко простягся він — на тисячі дві верстов уздовж, близько одну — впоперек. Від швидкої річки Попраду і болотяного Вепру простягається Україна по далекий, рудими степами оточений Каспій, від гарячого угорського низу й лісових верхів Карпат аж поза рибний Дін, від темних борів Біловезької Пущі аж по вічно кригою скутий Кавказ, від бездонних боліт Полісся до сонячних берегів Чорного моря. Багато-багато в Україні земель, міст, містечок, сіл. Є в Карпатських горах згорена Лемківщина, бідна Бойківщина і бадьора Гуцульщина; є під Карпатами багате на сіль і нафту Підгір’я, де лежать старі українські княжі міста Перемишль і Галич; є Розточчя зі славним Львовом, нещасна Холмщина з Холмом; є лісове Підлясся з міцним Берестом, є болотяне Полісся з Пинськом і Мозирем; є стара Волинь з Володимиром і Кременцем, Луцьком і Житомиром; є родюче Поділля з Тернополем, Кам’янцем і Могилевом; є багата на садовину Бесарабія; є вкрита старими городищами й могилами Київщина з золотоверхим Києвом, гетьманським Чигирином та святою кожному з нас Тарасовою могилою коло Канева; є Чернігівщина, Полтавщина й Харківщина з безліччю давніх козацьких міст; є Донеччина з великими шахтами вугілля й заліза; є Слобожанщина, що сягла аж за Дін під Курськ та Воронеж; є давня запорізька земля у Херсонщині, Катеринославщині й Таврії, де на місцях давньої Запорізької Січі «мудрий німець картопельку садить», а над морем розсілись міста Одеса, Миколаїв, Херсон, Таганрог, Ростов; є й татарський колись Крим і підкавказька козацька Кубанщина, Чорноморія й Ставропільщина. Хто перелічить ті міста, містечка, села, слободи, хутори! Хто про них усіх докладно розкаже! Грубезної книги на це треба й не одної! Велика Україна, у півтора рази більше Німеччини або Франції, на третину більше Англії. Та й куди багатша! Було б де розжитися на славу, і дивувався б увесь світ, як то щасливо живеться українському народові.

Правда! Та й тепер дивується весь світ, але лиш українській неволі, українським злидням! Бо сидить український народ на ланах родючих, на багатствах великих, над величними суднохідними ріками й морями, над великими торгівельними шляхами. Та й що йому з того? Від віків різні чужинці пасуться його потом і кров’ю, його хлібом, худобою, його лісом і пасікою, його вугіллям і залізом. А український народ останню, кров’ю прикипілу сорочку для них з плеча здіймає, останню ложку страви їм віддає, сам з голоду й холоду гине або йде в далеку чужину шукати долі: в Канаду, Бразилію, Сибір, Туркестан.

Чому це так? Чи ті чужинці такі вже нелюди, що не дають жити українському народові?

Ні! Це ж такі самі люди, як і ми, українці, так само як ми потребують їсти й спати, так само живуть і вмирають, так само кохають і ненавидять. Але вони нам, українцям, були, є і будуть чужі, а кожен найбільше собі добра бажає, хоча би другий на тім мав не знати як потерпати. Це вже такий закон природи: усі мусять боротися весь свій вік за існування своє — не чуже. Ми, українці, найбільше через нашу незгідливість не могли ніколи успішно боротися проти чужинських впливів. Тому-то в боротьбі за існування перемогли нас чужинці й сіли нам на шию (За С. Рудницьким, 546 сл.).

Виконання тестових завдань

Варіант 1

1. Стиль прочитаного тексту.

А Художній.
Б Публіцистичний.
В Науково-популярний.
Г Епістолярний.

2. Визначення, що найбільш точно формулює поняття про Україну (правильних відповідей — ДВІ).

А Україна — це територія, окреслена відповідними географічними назвами на карті.
Б Україна — це великий і багатий колись край.
В Україна — це земля, на якій живе український народ зі своєю мовою, культурою та традиціями.
Г Україна — це простір, відмежований кордонами від інших держав.

3. Верста становить відстань у кілометрах (давня назва східнослов’янської міри великих віддалей).

А 1,06 км.
Б 2,5 км.
В 10,8 км.
Г 100 м.

4. Україна налічує верстов і розташована.

А Одна тисяча верстов уздовж і близько двох — впоперек.
Б Дві тисячі верстов уздовж і близько двох — впоперек.
В Дві тисячі верстов уздовж і близько однієї — впоперек.
Г Одна тисяча верстов уздовж і близько однієї — впоперек.

5. Україна простяглася від річок.

А Сяну і Дону.
Б Попраду і Вепру.
В Бугу і Дніпра.
Г Ворскли і Десни.

6. Стародавнє місто Перемишль розташовано.

А У Карпатах.
Б На Підгір’ї.
В На Розточчі.
Г У Холмщині.

7. Тернопіль знаходиться.

А На Поліссі.
Б На Поділлі.
В На Волині.
Г На Лемківщині.

8. Могила Т. Шевченка знаходиться.

А Під Києвом.
Б Під Каневом.
В Під Черніговом.
Г Під Полтавою.

9. Увесь світ стосовно України дивувало і дивує.

А Українські багатства.
Б Українські краєвиди.
В Українські простори.
Г Українські злидні.

10. Дати відповідь на запитання Чи ті чужинці такі вже нелюди, що не дають жити українському народові?

Варіант 2

1. Типологічна будова прочитаного тексту.

А Розповідь.
Б Розповідь з елементами опису.
В Розповідь з елементами роздуму.
Г Роздум.

2. Україна простягається (правильних відповідей — ДВІ).

А Від верхів Карпат поза рибний Дін.
Б Від Сяну до Дону.
В Від Полісся до Катеринославщини.
Г Від Біловезької Пущі до Кавказу.

3. Запорізька Січ охоплювала землі.

А Чернігівщини, Полтавщини та Харківщини.
Б Донеччини, Луганщини та Черкащини.
В Кубанщини, Ставропольщини та Чорноморії.
Г Херсонщини, Катеринославщини й Таврії.

4. Місто, згадане академіком та фундатором географії України С. Рудницьким у написаній 1916 р. праці «Чому ми хочемо самостійної України», що не входить до складу сучасної України.

А Одеса.
Б Миколаїв.
В Херсон.
Г Ростов.

5. Територія з безліччю давніх козацьких міст.

А Київщина з золотоверхим Києвом.
Б Чернігівщина, Полтавщина й Харківщина.
В Поділля з Тернополем.
Г Донеччина і Слобожанщина.

6. Княже місто Галич розташовано.

А У Карпатах.
Б На Підгір’ї.
В На Розточчі.
Г У Холмщині.

7. Кам’янець і Могилів знаходяться.

А На Поліссі.
Б На Волині.
В На Поділлі.
Г На Лемківщині.

7. Україна більша за Францію або Німеччину.

А У півтора раза.
Б У два з половиною рази.
В У два рази.
Г На третину.

8. Виділене слово в реченні Від віків різні чужинці пасуться його потом і кров’ю ужито в значенні.

А Наживи.
Б Харчування.
В Зміцнення.
Г Позики.

9. Для гідного життя на своїй землі нашому народові не вистачає.

А Войовничості.
Б Природних ресурсів.
В Злагоди.
Г Розуму.

10. Розкрити зміст речення Та й тепер дивується весь світ, але лиш українській неволі, українським злидням!

Оцінювання тестових завдань

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.indd

VIII. Домашнє завдання

► Підготувати тестові завдання у двох варіантах за теоретичним матеріалом, що розглядався під час вивчення розділу «Пряма і непряма мова». Запитання мають містити по чотири варіанти відповідей, а також можуть бути завдання на встановлення відповідності й моделювання висловлювань у монологічній та діалогічній формах.

Контрольний диктант. Контрольне читання тексту публіцистичного стилю, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *