ПРОСТИЙ ПРИСУДОК, УКРАЇНСЬКА МОВА

Простий присудок, українська мова

Хід заняття Простий присудок, українська мова

III. Актуалізація мотиваційних резервів

Бесіда за запитаннями

1. Яке речення називається двоскладним? Навести приклади.

2. Яку функцію в реченні виконують головні члени?

3. Який головний член речення називається присудком? Як він пов’язується з підметом?

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Робота з опорною схемою

Розглянути схему. З’ясувати, що вам відомо про присудок як головний член речення, а яка інформація є новою.

усі уроки української мови 8 клас-59

► Дати повне визначення присудку, скориставшись схемою.

Творче спостереження з елементами аналізу

► Прочитати текст. Яке речення в ньому є ключовим? Дібрати заголовок. Підготувати усний переказ висловлювання.

Етикет українців вироблявся, витончувався впродовж тисячоліть. Окремі вислови етноетикету сягають ще дохристиянського періоду і пов’язані з язичеською обрядністю, звичаями, усталеними у слов’ян. Наприклад, жінка, перепрошуючи за вимовлене в хаті недобре слово, говорила: «шануючи сонечко святе, і піч, і стіл», а чоловік, утримуючись від лайки, промовляв: «сказав би, та піч у хаті». Це пов’язано з давніми слов’янськими культами сонця, печі, стола. Замінивши відкрите вогнище, якому в давнину поклонялися як опікунові дому, очищаючій та живильній силі, піч стала уособленням сімейного добробуту й охоронцем родинних таємниць. Люди вірили: якщо шанувати піч, вона дасть силу, достаток, здоров’я (С. Богдан).

► Визначити головні члени речення. Звернути увагу на присудки. Розподілити їх на прості та складені.

► З’ясувати, яка відмінність етикету й етноетикету.

Дослідження-відновлення

► Записати речення, ставлячи дієслова у відповідній формі способу і часу. Підкреслити присудки.

1. Слово «етикет» (примандрувати) у нашу мову з французької через посередництво російської і польської.

2. Дотримуючись правил мовного етикету, ми передусім (засвідчувати) свою вихованість, шану й уважність до співрозмовника.

3. Частина формул мовного етикету поступово (архаїзуватися).

4. Мовний етикет (не обмежуватися) тільки розмовно-побутовим стилем.

5. Особливості мовного етикету (простежуватися) у виборі певних виразів і їх поєднанні.

6. Поряд із функціональними стилями (виділятися) також стилі експресивні.

7. Навіть до одного і того ж адресата залежно від стилю ми (звертатися) по-різному.

8. Суттєво (впливати) на вибір етикетного виразу тональність спілкування.

9. (Змінюватися) етикетна формула і залежно від статі співрозмовника (За С. Богдан).

► Зробити висновок про вираження простого присудка. Свої спостереження зіставити з теоретичним матеріалом підручника.

Дослідження — аналіз

► Виразно прочитати уривки з поетичних творів. Звернути увагу на виділені присудки. З’ясувати, до простих чи складених вони належать.

1. Білі акації будуть цвісти в місячні ночі жагучі; промінь морями заллє золотий річку, і верби, і кручі… (В. Сосюра).

2. Будуть тебе кликать у сади зелені хлопців чорночубих диво-наречені (В. Симоненко).

3. Усі, хто про безсмертя мріє, хай схиляться до споришу (М. Руденко).

4. Буду згадувать серця пожари, як на гору до неї я йшов (В. Сосюра).

5. І нехай пливе за роком рік, буду, мамо горда і вродлива, з тебе дивуватися повік (В. Симоненко).

6. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю! (В. Симоненко).

7. Будуть крани водою шуміти. Будуть клумби широкі цвісти (Г. Чубач).

Коментар. Присудок, виражений дієсловом складеної форми майбутнього часу, належить до простих. Наприклад: Будуть солодко віять минулим білі яблуні в нашім саду (В. Сосюра). Порівняйте: Солодко віятимуть минулим білі яблуні в нашім саду.

► Прочитати 1, 2, 4, 5, 7 речення, змінюючи складену форму майбутнього часу дієслів на складну.

► Зробити висновок про спосіб морфологічного вираження простого присудка, скориставшись матеріалом таблиці.

Способи вираження простого присудка

усі уроки української мови 8 клас-61Творче конструювання (робота в парах)

Установити відповідність між фразеологізмами й синонімічними до них дієсловами. За зразком скласти пари речень так, щоб у ролі простих присудків уживалися: а) фразеологізми; б) синонімічні до них дієслова. Підкреслити головні члени речення.

Зразок. Він поставив на кін усе. — Він ризикував усім.

1 Припасти оком. А Посміхатися.

2 Робити вигляд. Б Завмирати.

3 Скалити зуби. В Задивитися.

4 Скребти голову. Г Мовчати.

5 Вростати в землю. Д Набридати.

6 Валяти дурня. Е Прикидатися.

7 Набрати води в рот. Ж Байдикувати.

Вибіркова робота на основі тексту

► Прочитати. Визначити тип мовлення. Дібрати заголовок, що виражав би основну думку. Виписати прості присудки. Указати на спосіб їх вираження.

Я пригадую, з яким особливим нетерпінням чекав, коли прилетять лелеки до нашого села. І була якась особлива радість зустрічі із цими птахами: вони всідалися на старій клуні і, закинувши голову до неба, розсипалися клекотом. Разом із ними приходила весна, земля прокидалася й виповнювалася знову безліччю істот: жаби кумкали, жайворонки вимірювали піснями височінь неба, бджоли стрімко проносилися над головою, а джмелі особливо довірливо щось проказували до розцвіченої синенької кропивки. Який багатий світ! Спориш зворушливо зеленів дрібнесенькими листочками, червонясті язички кінського щавлю ловили тепле проміння, а на оболоні, залитій водою, походжали на певній відстані один від одного, поважно переставляючи ноги, лелеки (За П. Мовчаном).

► Дослідити, чи всі присудки в тексті належать до простих. Навести приклади складених присудків.

VI. Домашнє завдання

Записати 5—6 народних висловів про роль людини в суспільстві. Виділити граматичні основи, схарактеризувати підмети і присудки.

Простий присудок, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *