БАЙКИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ОСОБЛИВОСТІ БАЙКИ ЯК ЛІТЕРАТУРНОГО ЖАНРУ. ЛЕГЕНДАРНИЙ ЕЗОП — ОСНОВОПОЛОЖНИК ЖАНРУ БАЙКИ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Байки у світовій літературі. Особливості байки як літературного жанру, зарубіжна література

Хід заняття Байки у світовій літературі. Особливості байки як літературного жанру. Легендарний Езоп — основоположник жанру байки, зарубіжна література

І. Мотивація навчальної діяльності

— Розпочати урок сьогодні я хочу з однієї історії, яка трапилася дуже давно.

Черепаха і заєць Черепаха і заєць сперечалися, хто з них швидший. Призначили вони для змагання час і місце і розійшлися. Та заєць, розраховуючи на свою природну швидкість, не став бігти, а розлігся біля дороги та й заснув. А черепаха розуміла, що рухається вона повільно, і тому бігла без зупинки. Так вона обігнала сплячого зайця і здобула перемогу. Нерідко праця перевершує природні здібності, якими нехтують ті, хто ними володіє.

Бесіда

— Як називається твір, який ви прослухали? (Байка)

— Чому ви так вирішили? (Герої — тварини, твір повчає читача.)

— Правильно, ви слухали байку «Черепаха і заєць», автором якої є відомий давньогрецький байкар Езоп. Ця байка навчає людину поважати природні здібності та не забувати, що без старанної праці досягти чогось у житті майже неможливо.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Засвоєння літературознавчих термінів

Байка — це коротке оповідання сатиричного й повчального характеру, у якому висміюються людські вади та недоліки суспільного життя. Байка найчастіше складається з двох частин: оповіді й моралі, повчання, заради якого і складалася байка. Мораль може знаходитися як на початку твору, так і в кінці його. Іноді мораль як окрема частина твору буває відсутня, але, спираючись на зміст байки, завжди можна самостійно зробити повчальний висновок.

Героями байок можуть бути не тільки люди, але й тварини, рослини, предмети, наділені певними рисами. Одним із найпоширеніших художніх засобів, що використовуються в байці, є алегорія.

Алегорія — це зображення абстрактного поняття або явища через конкретний образ. Наприклад, серце — алегорія кохання, образ богині Феміди — алегорія правосуддя.

2. Повідомлення про життя і творчість найпершого байкаря — Езопа

Майже всі народи світу мають свої байки, і серед них є багато схожих на сюжети, запозичені в Езопа, хоча і складено їх у різних краях, за різних часів і різними мовами.

3. Читання байок Езопа

1) Байка «Вовк і Ягня»

Виразне читання байки

Бесіда

— Назвіть героїв байки.

— Охарактеризуйте їх поведінку. (Вовк звинувачує Ягня у різних гріхах, тоді як бідне Ягня ні в чому не винне.)

— Які риси характеру уособлюють у собі Вовк і Ягня? (Вовк уособлює лицемірство, хижість, безсоромність, силу; Ягня — беззахисність, тендітність, чесність, слабкість)

— Прочитайте мораль байки. («Навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду»)

— Як ви її розумієте?

— Чи знаєте ви приклади з життя, до яких можна було б застосувати цю мораль?

2) Байка «Крук і Лисиця» Виразне читання байки

Бесіда

— Визначте тему байки. (Лисиця за допомогою лестощів виманює м’ясо у Крука.)

— Які риси уособлюють герої твору? (Лисиця — хитрість, лестивість, розум, підступність; Крук — нерозумність, довірливість, наївність)

— Яка мораль байки? («Ця байка стосується нерозумної людини»)

— Сформулюйте ідею твору. (Треба відрізняти щирих людей від улесливих, не бути занадто довірливим й об’єктивно оцінювати себе і свої можливості.)

3) Байка «Мурашка і Цикада» Виразне читання байки

Бесіда

— З яких частин складається байка?

— Які риси уособлюють Мурашка та Цикада? (Мурашка — старанність, працелюбність, поміркованість; Цикада — легковажність, непередбачливість, несумлінність)

— Яка мораль цієї байки? («Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодувати».)

Як ви її розумієте?

— Сформулюйте пораду Цикаді, яку ви могли б їй дати.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

— Що таке байка?

— Дайте визначення алегорії.

— Що таке езопова мова?

— Чим уславився Езоп?

— Чого навчають прочитані вами байки Езопа?

IV. Домашнє завдання

1) Прочитати байку Езопа «Хліборобові діти», підготувати її переказ, визначити тему та ідею; вивчити визначення байки, алегорії, езопової мови.

2) Підготувати повідомлення про життя та творчість французького байкаря Жана де Лафонтена.

3) Прочитати байки І. Крилова «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей», «Слон и Моська», «Лебедь, щука и рак», «Кот и повар».

Індивідуальне завдання: учням-«літературознавцям» підготувати повідомлення про життя та творчість Ж. де Лафонтена.

Байки у світовій літературі. Особливості байки як літературного жанру. Легендарний Езоп — основоположник жанру байки, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *