МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IІІ. Відтворення теоретичних відомостей

Колективна робота з текстом

Записати текст під диктовку. Визначити, дієслова якого часу вжито в тексті. З’ясувати їх морфологічні ознаки.

Народ не забув про славного опришка Довбуша й оспівав його в найкращих своїх піснях, овіяв поезією, чарівними легендами. В очах народу він став героєм, котрий боровся з багатіями. Не вірять люди в смерть народного захисника, його іменем святять кожне примітне місце, гору, дорогу, криницю (За Г. Хоткевичем).

Розтлумачити виділені слова. Дібрати до них синоніми.

Опришки — учасники боротьби проти феодально-кріпосницького гніту на Галичині, Закарпатті й Буковині (розбійники, розбишаки, харцизники). Овіяти — обвівати, обдавати, оповивати, опахувати.

ІV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Зіставлення нових знань із базовими

Коментар учителя. Дієслова минулого часу мають форму доконаного і недоконаного виду. Дієслова минулого часу творяться від основи інфінітива за допомогою суфіксів -л- та -в: працював, працювало, працювала, працювали. Чоловічий рід має нульове закінчення, середній -о, жіночий — а. Суфікс -л- у формах жіночого і середнього роду та у множині зберігається (співала, співало, співали; малювала, малювало, малювали).

Ненаголошений суфікс -ну- основи інфінітива може випадати (мерзнути — мерз, мерзла, мерзло, мерзли).Вибіркова робота

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку висловлювання. Виписати словосполучення, до складу яких входять дієслова минулого часу. Визначити вид виписаних дієслів.

Остап Вересай першим серед українських кобзарів вийшов на широку світову арену. У багатьох європейських країнах і в Америці наприкінці XVIII ст. з’явилися статті й окремі видання про унікального співака, фольклорні джерела мелосу, своєрідність пісенного багатства українського народу. Постать Остапа Вересая, «Гомера століття», «Бояна доби», «сучасного Нестора» яскраво виокремлюється в духовному житті нашого народу (За В. Скуратівським).

Пояснити лексичне значення виділеного слова.

До дієслів минулого часу дібрати інфінітиви, від яких вони утворилися.


Творча робота

До дієслів записати всі можливі форми минулого часу. Виділити суфікси, характерні для дієслів минулого часу.

Вести, гасити, дивитися, здійснювати, куштувати.

Дібрати до дієслів синоніми. З окремими скласти речення. Виділити граматичні основи.

Матеріал для вчителя. Вести — провадити, проводжати, проводити, заводити, упроваджувати, запроваджувати. Гасити — загашувати, пригашувати, притушувати. Дивитися — глядіти, зирити, спостерігати, подивлятися, зиркати. Здійснювати — реалізувати, втілювати, виконувати, справджувати. Куштувати — пробувати, дегустувати, смакувати, пригублювати.

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Що нового ви дізналися про дієслова?

2. Як змінюються дієслова минулого часу?

3. Як творяться дієслова минулого часу? Навести приклади.

4. Де і з якою метою використовуються дієслова минулого часу?

VI. Домашнє завдання

Скласти й записати розповідь про відомого науковця (актора, співака), використовуючи дієслова минулого часу. Визначити вид дієслів (доконаний/недоконаний).

МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *