СРІБНА ДОБА РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: РОЗМАЇТТЯ НАПРЯМІВ, ТЕЧІЙ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Срібна доба російської поезії: розмаїття напрямів, течій, зарубіжна література

Знемога духу, прагнення до позамежного, пронизує нашу добу…
В. Маяковський

Перебіг заняття Срібна доба російської поезії: розмаїття напрямів, течій, зарубіжна література

На межі ХІХ-ХХ ст. у російській літературі, як і в більшості європейських літератур, провідну роль відіграють модерністські течії, що найяскравіше виявились у поезії. Епоху модернізму в російській літературі називають Срібною добою (назву було обрано за аналогією із Золотою добою, яку ототожнювали з ХІХ ст., здебільшого — з пушкінською творчістю). Специфіка Срібної доби полягає в тому, що, здійснюючи творчі пошуки на загальних засадах модернізму, письменники на початку ХХ ст. мали визначитися щодо актуальних проблем епохи. Це позначилося на долі та творчості багатьох діячів цієї доби Саме про них ми сьогодні й говоритимемо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Вступне слово

— Це був час, коли дерево культури збагачувало своїми плодами не тільки національну, а й світову духовну скарбницю. Свій «ренесанс» переживала російська релігійно-філософська думка, широке міжнародне визнання здобули російські театр і балет, нові зірки зійшли на музичному небосхилі, небаченим розмаїттям нових напрямів, течій і шкіл вибухнуло образотворче мистецтво. Дух усебічного оновлення панував і в російській ліриці І все це — попри те, що в країні було зруйновано звичні устої, та й сама держава перебувала на межі руйнації…

2. Політична ситуація в Росії на межі ХІХ-ХХ ст.

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

3. Російська релігійно-філософська думка

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

4. Огляд розвитку російської художньої культури на межі ХІХ-ХХ ст.

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

5. Теорія літератури

Основні ознаки Срібної доби

  • Посилена увага до особистості, індивідуалістичної та «абсолютно вільної».
  • Спроби сформулювати новий ідеал життя і новий ідеал світосприйняття.
  • Увага до філософії, що пояснює таємниці буття (О. Блаватська та ін. ), як результат — перебільшений містицизм мислення, відчуттів.
  • Елегантний еротизм поезії.
  • Зневага до благополуччя і комфорту особистого життя.
  • Абсолютна свобода форми.

6. Срібна доба російської поезії: найвидатніші представники та художні здобутки (робота в групах)

Коментар. Матеріал для опрацювання добирає вчитель.

Очікуваний результат

ГрупаТечіяОсобливостіПредставники
1-шаСимволізм• Підвищена увага до музики слова;
• звернення до містичної філософії;
• невиразне, невизначене розуміння світу через тонкі натяки й напівтони
• Старше покоління:
В. Брюсов, Ф. Сологуб, Д. Мережковський, З. Гіппіус, К. Бальмонт;

• молодше покоління:
О. Блок, А. Бєлий

2-гаАкмеїзм• Джерела у французькому класицизмі;
• витончена, але свіжа й проста поетична мова;
• точний образ;
• деталізування («особистісний мікроскоп»)
М. Гумільов, С. Городецький, М. Кузмін, А. Ахматова, Інокентій Анненський, Осип Мандельштам, Г. Іванов
3-тяФутуризм• Заперечення спадщини минулого;
• незрозуміла мова, словотворчість;
• соціальний протест;
• епатаж
В. Маяковський, В. Хлебников, Б. Пастернак, М. Асєєв, С. Бобров, І. Северянін
4-таІмажинізм• Проголошення образа самоціллю творчості;
• нехтування змістом твору;
• каскад дивовижних художніх засобів;
• використання вишуканого сплетіння метафор, епітетів, порівнянь та інших тропів
В. Шершеневич, С. Єсенін, А. Марієнгоф
5-та«Новоселянська поезія»• Увага до долі російського народу, особливо селянства;
• пісенний характер;
• міфологічність і релігійність
М. Клюєв, С. Кличков, С. Єсенін
Примітка. Фізично було знищено М. Гумільова, Осипа Мандельштама; змушені були емігрувати Д. Мережковський, З. Гіппіус. Наклали на себе руки М. Цвєтаєва, С. Єсенін, В. Маяковський. Зазнали переслідувань Б. Пастернак, А. Ахматова

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Робота з епіграфом

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

  • Завершіть речення: «Я побачив (побачила) Срібну добу російської поезії…».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити вивчене.

2. Індивідуальне (1-2 учні): підготувати повідомлення про О. Блока, використовуючи різні джерела інформації (зокрема, інтернет-ресурси).

Срібна доба російської поезії: розмаїття напрямів, течій, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *