УЖИВАННЯ ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ І НЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ РОЛІ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їх ролі у текстах різних стилів, українська мова

Хід заняття Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їх ролі у текстах різних стилів, українська мова

IV. Актуалізація опорних знань

Пошуково-дослідницька робота (в міні-групах)

Прочитати подані тексти. Визначити, яким стилем вони написані. Аргументувати свої думки. Знайти й підкреслити застарілі слова однією лінією, а неологізми — хвилястою. З’ясувати, яку роль виконує пасивна лексика у різних стилях мовлення.

Текст 1

Благословенна ти в віках,
Як сонце наше благовісне,
Як віщий білокрилий птах,
Печаль і радість наша, пісне,
Що мужність будиш у серцях,
Коли над краєм висне.
(М. Рильський «Слово про рідну матір»)

Текст 2

Поет повинен наново родитись.
Не тихо догорять, як та свіча, —
Не тільки мудрістю в піснях світитись,
А й буть свідомим свойого меча.
Хіба можлива дряглість для стратега?
Чого ж поет, коли ідуть бої,
Бере із долотонного ковчега
І образи, й епітети свої?
(П. Тичина «Весна»)

Текст 3

Спроби віднайти історичну прабатьківщину слов’ян, і зокрема українців, робилися ще Нестором-Літописцем: «…По долгим же временам се сели суть словане по Дунаеви, где ныне Угорская земля и Болгарская. От тех славян разойдетися по всей земле и прозвалася имени своими где сели, на котором месте» (А. Пономарьов «Українська етнографія»).

Текст 4

Для забезпечення принципів державної регуляторної політики щодо прозорості дій регуляторних органів та врахування громадської думки при ухваленні рішень Державна податкова адміністрація запровадила на веб-сайті банер для інтерактивного спілкування. Кожен відвідувач офіційного веб-сайту ДПА, зареєструвавшись на форумі, матиме можливість поспілкуватись в інтерактивному режимі з провідними фахівцями ДПА України на актуальні теми податкової політики (З газ. «Урядовий кур’єр»).

Текст 5

Указ Президента України

Відповідно до статті 107 Конституції України
Постановляю:
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2006 р. «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами».
У зв’язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України: 1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення та внести до 1 червня 2006 року на розгляд Верховної Ради України законопроекти: про державну програму розвитку в Україні імунології, генної інженерії та імунобіо-технологій, в якій передбачити створення протягом 2007—2010 років відповідних науково-виробничих підприємств із виробництва сучасних медичних і ветеринарних імунобіологічних препаратів нового покоління (вакцини, сироватки, діагностикуми тощо) для профілактики, діагностики та лікування найбільш поширених в Україні та світі інфекційних хвороб серед людей і тварин, налагодження їх випуску в обсягах, необхідних для забезпечення епідемічної та епізоотичної безпеки України.

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань з базовими

Роль неологізмів

Стиль мовленняРоль неологізмів
НауковийНадають текстові стислості, лаконічності, чіткості
Офіційно-діловийОбслуговують суспільно-політичну, економічну та наукову сферу життя
ПубліцистичнийПроявляють стилістичне забарвлення, створюють пафос, піднесеність, передають іронію, сарказм, служать засобом гумористичного зображення та ін.
ХудожнійВідтворюють колорит епохи, посилюють експресію, свіжість внутрішньої форми, багатопланово розкривають художній образ, створюють патетику
РозмовнийЗабезпечують потреби усного мовлення, надають мовленню різноманітних, виразних, експресивно-емоційних відтінків. Створюються для розв’язання «одноразового» стилістичного завдання

Роль застарілої лексики

Стиль Роль історизмівРоль архаїзмів
НауковийТочно і прямо називають відповідні історичні реаліїНе вживаються, проте зрідка використовуються в історичних і літературознавчих працях
Офіційно-діловийУживаються для позначення конкретних понять: дійти згоди, вважатися зразком, давати підстави для, покладати відповідальність на, поставити за обов’язок, спричинитися до чогось. Відтінок монументальності, високої урочистості надають слова типу священний, благотворний, гласність, воєдино, глава уряду, союз, а також звертання типу шановний пане міністре, Ваше превосходительство та ін.
ПубліцистичнийЗастарілі слова вживаються найчастіше як засіб створення урочистої піднесеності або сатиричного, гумористичного ефекту
ХудожнійПрямо називають старовинні реалії, є засобом художнього зображення епохи, засобом відтворення їх національно-історичної своєрідності, а також мовних особливостей свого часуНадають урочистої емоційності
РозмовнийНадають іронічної експресії або жартівливості. Уживаються найчастіше у мові людей старшого покоління і в представників деяких соціальних верств (духовенство та ін.)

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної діяльності, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Лексико-синтаксична робота

Записати слова до відповідної колонки таблиці. Увести в речення, ускладнені звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення.

Корець, хорунжий, зріти, перст, холодильник, лікарня, піца, супермаркет, праця, уста, прач, вия, зоміст, маршрутне таксі, телефон, корзно, кауфер.

Лексика активного вжитку Лексика пасивного вжитку
Історизми Архаїзми

Довідка: корець — металевий або дерев’яний кухоль чи ківш із держаком; хорунжий — особа, що носила прапор або корогву війська, прапороносець; зріти — бачити; перст — палець, уста — губи, прач — дерев’яний гладенький валок для вибивання білизни під час прання, праник; вия — шия; корзно — старовинний одяг; кауфер — перукар.

Розтлумачити незнайомі вам слова.

Ситуативні завдання (робота в парах)

Побудувати діалог на одну із запропонованих тем, використовуючи при цьому неологізми:

1) Зустріч з другом (подругою) в інтернет-кав’ярні.

2) У подарунок на день народження одна з подружок отримала від батьків найновіший комп’ютер.

3) Сучасна мода.

4) Новинки у світі мобільного зв’язку.

VII. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Яку роль виконують застарілі слова і неологізми у різних стилях мовлення?

2. Що слід ураховувати під час використання застарілих слів і неологізмів?

IX. Домашнє завдання

1. Скласти зв’язне висловлювання на тему «Роль застарілих слів і неологізмів у мовленні».

2. Виписати з художньої літератури, газет, журналів по три речення з архаїзмами, історизмами і неологізмами.

Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їх ролі у текстах різних стилів, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *