МАЙБУТНІЙ ЧАС ДІЄСЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

МАЙБУТНІЙ ЧАС ДІЄСЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ МАЙБУТНІЙ ЧАС ДІЄСЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей

Дослідження-спостереження

Записати вислови усної народної творчості. Визначити синтаксичну функцію дієслів. Дослідити, у яких дієсловах можна визначити час.

1) Історію вивчай — розуму набувай.
2) Коли б знав, де впаду, то соломки б підстелив.
3) Не плакали козаки з біди і не мали журби.
4) Козак гуляє в полі — то він на волі (Нар. творчість).

Пояснити вживання тире в першому й останньому реченнях.

Вибіркова робота

 Прочитати текст. Визначити тему й основну думку висловлювання. дібрати заголовок.

Знайти й виписати до таблиці дієслова минулого, теперішнього і майбутнього часів.


Минулий час


Теперішній час


Майбутній час

Якщо стоятимеш на березі, на спресованому нашаруванні геологічних епох, то зловиш очима далеку лінію горизонту, контури низьких, похилих берегів і не зможеш надивуватися озерним плесом. Який же ти незвичайний, Свитязю! Про розміри озера, особливо його глибину, ходять легенди. За глибиною Свитязь не має рівних в Україні. Переважає він і прославлений угорський Балатон, і легендарну білоруську Нароч. Середня глибина Свитязю — 7 метрів, а в западині північно-західної частини озера нещодавно встановили глибину п’ятдесят вісім і чотири десятих метра.

За літо у Свитязі прогріються тільки поверхневі води, у придонних його шарах температура цілий рік буде триматися від шести до восьми градусів. Вода у Свитязі надзвичайно чиста, світла і прозора. Узимку вона буде ще прозорішою — можна побачити дрібні предмети на глибині п’яти і більше метрів (За В. Мірошниченком).


ІV. Зіставлення нових знань із базовими

Коментар. Проста форма дієслів доконаного виду майбутнього часу твориться за допомогою тих самих закінчень, що й дієслова теперішнього часу. Тому значення майбутнього часу пов’язане з префіксами,суфіксами, зміною наголосу, зміною кореневих голосних звуків, за допомогою чого утворюються дієслова майбутнього часу. Наприклад: читаю — прочитаю; кінчаю — кінчу; гукаю — гукну.

Дієслова недоконаного виду мають синтетичну (складну) й аналітичну (складену) форми. Синтетична форма за походженням аналітична, бо історично склалася з інфінітива змінюваного дієслова й особових форм дієслова йняти (имати) -му (1-ша ос.), -меш (2-га ос.), -ме (3-тя ос.), -мемо (1-ша ос.), -мете (2-га ос.), -муть (3-тя ос.).

Аналітична форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду складається з особових форм допоміжного дієслова бути та інфінітива змінюваного дієслова, яке виражає лексичний зміст.

V. Виконання системи завдань творчого характеру

Творча робота

Від неозначеної форми дієслова утворити складну форму майбутнього часу в першій і другій особах однини і множини. Виділити закінчення.Летіти, сидіти, казати, берегти, запрягти, стерегти.

Скласти речення, використовуючи дієслова складеної форми майбутнього часу.


Лексико-фразеологічна п’ятихвилинка

До фразеологічних зворотів дібрати синонімічні дієслова з довідки. Утворити від них складену форму майбутнього часу.

Крутити носом, пасти задніх, ані пари з уст, узятись за розум, продати душу.

Довідка: розумнішати, вередувати, мовчати, зрадити, відставати.
Робота з деформованим висловлюванням

 Відновити текст, розкриваючи дужки: поставити дієслова у формі майбутнього часу.

(Поїхати) знайомитися зі степовим біосферним заповідником Асканія-Нова. (Відвідати) штучний ставок та пташник. (Знайомитися) з життям промислово-мисливських і декоративних птахів. (Цікавитися) планами на майбутнє.

Творче конструювання

Утворити від складеної форми майбутнього часу складну. 2–3 форми ввести в речення, ускладнені однорідними членами.

Буде радіти, буду стояти, будемо служити, будемо будувати, будемо захищати.

Пояснити вживання особових закінчень.


Дослідження-відновлення

Відновити вислови усної народної творчості, уставляючи потрібні за змістом дієслова у формі майбутнього часу з довідки. Визначити форму майбутнього часу дієслів (проста, складна чи складена).

1) Бистра вода як…, так і…, а тиша — шумить і шумить.
2) Біля жару й камінь…
3) Біля сухого дерева і мокре…
4) Блискавка… — і камінь…
5) Від зрізаного дерева пагінці таки… (Нар. творчість).

Довідка: надійти, перепадати; тріснути; горіти; блищати, тріщати; прорости.

Ситуативне завдання (робота в парах)

Скласти діалог у парах відповідно до однієї із ситуацій.

Варіант 1. Уявити, що ви стали переможцем конкурсу «Краса і біль України» і вас запросили на телебачення дати інтерв’ю й відповісти на кілька запитань. Відповідаючи, уживати дієслова майбутнього часу.

Варіант 2. Уявити, що ви є активним членом гуртка «Юний еколог». На черговому засіданні ви розглядаєте питання роботи під час зимових канікул. Своєму керівникові ви ставите кілька запитань і ділитеся пропозиціями.

VІІ. Домашнє завдання

Скласти письмову невеличку розповідь про те, які звичаї, традиції козаків можна запровадити в сучасне життя, використовуючи дієслова майбутнього часу. Знайти і підкреслити дієслова майбутнього часу.

МАЙБУТНІЙ ЧАС ДІЄСЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *