ОЛЕКСАНДР БЛОК «НЕЗНАЙОМА». ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. О. БЛОК — НАЙВИДАТНІШИЙ ПОЕТ РОСІЙСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. ОБРАЗ НЕЗНАЙОМОЇ ЯК ВТІЛЕННЯ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ, ЙОГО ПРОТИСТАВЛЕННЯ СВІТУ НИЦОЇ ПРОЗИ ЖИТТЯ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Олександр Блок «Незнайома». Життєвий і творчий шлях письменника. О. Блок — найвидатніший поет російського символізму. Образ Незнайомої як втілення вічної жіночності, його протиставлення світу ницої прози життя, зарубіжна література

Жити варто тільки так, аби висувати непомірні вимоги
до життя; все або ніщо; очікувати несподіваного…
життя віддасть нам це, бо воно — прекрасне.
О. Блок

Перебіг заняття Олександр Блок «Незнайома». Життєвий і творчий шлях письменника. О. Блок — найвидатніший поет російського символізму. Образ Незнайомої як втілення вічної жіночності, його протиставлення світу ницої прози життя, зарубіжна література

Експрес-опитування

 • Який період у російській поезії називають Срібною добою? Чому?
 • Якими є характерні риси цього періоду?
 • Назвіть найвідоміших представників літератури Срібної доби.
 • На яких засадах формувався символізм у літературі та якими є головні ознаки цього напряму?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні ми відкриємо для себе одну з найяскравіших постатей Срібної доби — Олександра Олександровича Блока: видатного російського поета, драматурга, публіциста. Значення О. Блока як особистості та як художника стисло, але влучно визначила Анна Ахматова: «Блока я вважаю не тільки найвизначнішим поетом першої чверті ХХ ст., а й людиною-епохою, тобто найхарактернішим представником свого часу…».

Для багатьох своїх сучасників — майстрів слова, критиків, величезної аудиторії читачів — він був культовою постаттю . У ньому вбачали обраного долею спадкоємця російської лірики ХІХ ст. та відкривача шляхів поезії століття ХХ, лицаря Прекрасної Дами і митця, зачарованого «музикою революції», уособлення поезії та медуіма, який відтворював у своїх художніх картинах «нетутешній» світ — світ таємничий і прекрасний.

Звісно, за один урок ми просто не зможемо розкрити всі грані таланту цієї яскравої постаті, але ми спробуємо хоча б частково відчути світ митця.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Колективне складання опорної схеми-конспекту «Життя О. Блока»

 • На основі самостійно знайденої учнями інформації. У процесі знайомства з життям поета доречно використати фотоілюстрації, спогади його сучасників.

Очікуваний результат

2. Виразне читання та аналіз поезії «Незнайома» О. Блока

 • Скільки частин можна виокремити у вірші? Схарактеризуйте їх.
 • Утіленням чого є образ Незнайомої?
 • Яким є настрій твору?
 • Розкажіть про віршовий розмір твору. (Двоскладовий ямб, перехресне римування.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Постановка та розв’язання проблемного питання

 • Доведіть, що поезії О. Блока притаманний символізм.

2. Усне словесне малювання

 • «Яким я побачив (побачила) Олександра Блока…»

3. Основні теми та провідні символи лірики О. Блока

Основні теми: Життя, Смерть, Бог. Типовими образами творів раннього Блока були зоря, весна, тумани, вітер, присмерк, тіні та сни — вжиті у метафоричному смислі, стають символами, за допомогою яких поет пізнає вічну таємницю життя. Сині тумани ранньої творчості поступаються місцем романтичному захопленню суто земними принадами життя. Так з’являється Незнайома — утілення Жіночності, доступної не тільки Душі Світу, а й реальній жінці У пізніх віршах О Блока знову розглянуто питання сенсу буття, Життя, Смерті та Бога.

4. Виразне читання  інших поезій О. Блока*

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити напам’ять вірш (на розсуд учнів — або О. Блока, або А. Ахматової).

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про А. Ахматову.

Олександр Блок «Незнайома». Життєвий і творчий шлях письменника. О. Блок — найвидатніший поет російського символізму. Образ Незнайомої як втілення вічної жіночності, його протиставлення світу ницої прози життя, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *