ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПУ КРУГЛІ ЧЕРВИ, БІОЛОГІЯ

Загальна характеристика типу Круглі черви, біологія

Хід заняття Загальна характеристика типу Круглі черви, біологія

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

  1. Що таке мезодерма?
  2. Як улаштована травна система плоских червів?
  3. Як улаштована нервова система плоских червів?

II. Вивчення нового матеріалу

Що таке круглі черви?

Вільноживучі, або паразитичні, тришарові безхребетні з веретеноподібним тілом, у яких є первинна порожнина тіла. Вони живуть у всіх основних водних і наземних середовищах. Серед круглих червів є небезпечні паразити тварин і людини.

Особливості зовнішньої будови круглих червів

Форма тіла й розміри

Тіло круглих червів веретеноподібне, має двобічну симетрію. Розміри варіюють у широких межах від часток міліметра до 8 метрів.

Покриви тіла

Зовні тіло круглих червів укрито кутикулою (шаром щільної речовини, що утворює епітелій).

Особливості внутрішньої будови круглих червів

Круглі черви — тришарові тварини. Усі їхні органи й тканини розвиваються з трьох зародкових листків — ентодерми, мезодерми й ектодерми.

Між шкірно-мускульним мішком і внутрішніми органами розташовується первинна порожнина тіла (простір між органами, що не має власної вистилки з епітеліальної тканини). Як правило, порожнина тіла заповнена рідиною, що перебуває під тиском і відіграє роль гідростатичного кістяка.

Опорно-рухова система

Разом з кутикулою й епітелієм м’язи круглих червів утворюють шкірно-мускульний мішок. М’язові волокна в більшості видів розташовані у вигляді поздовжніх м’язових стрічок. Зазвичай їх чотири.

Травна система

Складається з ротового отвору і трьох відділів кишечнику — переднього, середнього й заднього. Є також анальний отвір.

Дихальна система

Відсутня. Дихають усією поверхнею тіла.

Кровоносна система

Відсутня.

Видільна система

Часто представлена шкірними залозами, у деяких випадках така сама, як у плоских червів.

Нервова система

Складається з навкологлоткового нервового кільця й одного або кількох поздовжніх нервових стовбурів або з мозкового ганглію з нервами, що відходять від нього. Органи чуттів розвинені слабко.

Розмноження

Більшість круглих червів роздільностатеві.

Вільноживучі нематоди

За способом живлення розрізняють сапротрофів і хижих нематод. Сапро-трофи живляться органічними рештками, що знаходяться в ґрунті або на дні водойм, і беруть участь у ґрунтотвірних процесах. Хижі нематоди є активними регуляторами кількості багатьох ґрунтових організмів, у тому числі й інших нематод. Вільноживучі нематоди є кормом для багатьох організмів ґрунтів і водойм.

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

  • Що таке первинна порожнина тіла?
  • Як улаштована травна система круглих червів?
  • Як улаштована нервова система круглих червів?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи

  • Опишіть, як рухаються круглі черви.
  • Чому порожнина тіла має для круглих червів велике значення? (Порожнина тіла виконує опорну (гідростатичний скелет), трофічну, дихальну, видільну й деякі інші функції)
  • Порівняйте процеси травлення в плоских і круглих червів.

Загальна характеристика типу Круглі черви, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *