ТЕМА Й ОСНОВНА ДУМКА ТЕКСТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ТЕМА Й ОСНОВНА ДУМКА ТЕКСТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМА Й ОСНОВНА ДУМКА ТЕКСТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Генералізація знань п’ятикласників (відтворення теоретичних відомостей, застосування яких буде потрібним на уроці)

Робота над зв’язним висловлюванням

Прочитати текст. Визначити тему, основну думку розповіді. Поділити текст на окремі змістові частини і дібрати до них заголовки. Визначити ключові слова, на основі яких можна переказати текст.

Останній на полі сніп, званий «осталець» або «дід», перев’язували червоною смужкою та урочисто з піснями несли в село. На полі залишали жменю невижатого збіжжя, прикрашеного стрічками і квітами, що називалося «бородою» або «козою», «перепілкою». Колосся заламували до землі, зерно з них висипали у розпушену землю, клали хлібину і ставили воду: «Оце тобі, борода, хліб, сіль і вода». За язичницькими віруваннями, збереження в хаті на покуті останнього снопа та обряд «зазивання бороди» пов’язані були з духом рослинності і покликані повернути силу, що перейшла в колосся, землі, а також всьому хазяйству господаря. Закінчивши жнива, женці качалися по стерні, щоб не боліла спина і легко було жати наступний рік (О. Чебанюк).

Подумати, для чого автор позначає деякі висловлювання у лапках? Стисло переказати текст.

Лексична робота (Язичество, язичництво — загальне позначення дохристиянських релігій).

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

Учитель пропонує розглянути схему, яка допоможе школярам у створюванні висловлювань різних видів відповідно до мовленнєвих ситуацій:

m85

Коментар. Кожний текст містить у своїй змістовій основі тему та основну думку. Тема — це ті події, явища, про які йдеться у висловлюванні. Основна думка — ідея, що закладена в тексті. Заголовок, дібраний автором або читачем, відображає тему та основну думку висловлювання. Визначена тема та основна думка тексту допомагають осмислити зміст викладеного повідомлення, висловлювання тощо.

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Прочитати текст

Про що в ньому розповідається? Визначити тему. Дібрати заголовок. Порівняти заголовки, дібрані однокласниками. Розпитати, чому вони саме так назвали текст?

Випікання хліба в українській родині було не буденною справою, а священним дійством, тонкощі якого передавалися з покоління в покоління. Допомігши висадити паляницю у піч, діти виходили з хати, щоб «хліб не злякати», доки він буде рости. Відчувши запах спеченого хліба, стукали у двері:

Дозволь, мамо, в хату ввійти,
Хліб з печі вийняти допомогти.

Мати відповідала:

Заходь, доню, будем хліб виймати,
На рушник долі його викладати.

Мати подавала дівчинці або й хлопчикові хлібини, щоб покласти їх на чистому рушнику, застеленому на столі. Потім вони покривалися чистою полотниною або рушником, розшитим квітами, «щоб відпочив та господаря дождався» (О. Кириченко).

Пояснити, як ви розумієте висловлювання, що в лапках?

Навчальне аудіювання з творчим завданням

Прослухати текст. Чи відповідає заголовок темі та основній думці твору? Придумати власну назву. Довести правильність своєї думки.

ПЕРШИЙ ГРІМ

Український селянин уважає, що до першого грому земля не розмерзається до кінця, і примічає: якщо перший грім загримів на голе дерево, то треба ждати неврожаю. Якщо ж загримів від заходу, то буде врожайне літо. При першому громі дівчата біжать вмитися з криниці або ріки і витертися своїм червоним поясом — для краси. Парубки хапають за ріг хату і силкують підняти її, щоб сили прибуло. У кого болить спина або поперек, той поспішає підняти віз або притулитися до ставка, думаючи, що від того стає легше. А знаючі баби набирають із криниці води при першому громі й мажуть нею дітей від пристріту.. До першого грому українці не сідають вечеряти на дворі (За М. Максимовичем).

Чи можна замінити виділені слова власне українськими? Замініть.

Увага! Пристріт — хвороба, викликана чиїмсь злим поглядом (за уявленням).

Колективна робота над текстом

Прочитати текст уголос. Про що в ньому розповідається? Про які ще чудодійні квіти ви знаєте? Скласти колективно план до кожної логічно завершеної частини. Записати його.

Починали носити віночок дівчата з трьох років.

Перший для трирічної дівчинки плела мама, намочувала в росах, коли на неї сонце зійде. І купала його в росах сім днів, а тоді до скрині клала. У віночок вплітала чорнобривці, незабудки, барвінок, ромашки. Кожна квіточка лікувала дитину. Чорнобривці допомагали позбутися головного болю, незабудки та барвінок зір розвивали, а ромашка серце заспокоювала.

У чотири роки плівся інший віночок. Усі кінчики пелюсток були розсічені. Доплітався безсмертник, листочки багна чи яблуні.

А для шестирічної доньки у вінок вплітали мак, що давав сон та беріг думку. Крім того, вплітали волошку.

Для семирічної дівчини плели вінок з семи квіток. І вперше квіт яблуні вплітали (З журналу).

Текст переказати за складеним планом.

VI. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Що таке текст?

2. Що таке тема тексту?

3. Як визначити основну думку тексту?

4. Яке значення має заголовок у тексті?

5. Що необхідно враховувати у висловлюваннях різних видів?

VIII. Домашнє завдання

Прочитати заголовки текстів. Розподілити їх на дві частини: 1 — ті, що визначають тему тексту, 2 — основну думку висловлювання.

1) Мій улюблений мультфільм. — Мультфільм «Шрек».
2) Як Валентин допоміг Євгенові. — Справжній друг.
3) Цікава подорож. — Подорож до столиці.
4) Свято Нового року. — Улюблене всенародне свято Нового року.
5) Перший раз на ковзанах. — Невдале катання.

ТЕМА Й ОСНОВНА ДУМКА ТЕКСТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *