ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ (ПІДГОТОВЛЕНИЙ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Виступ на зборах, семінарах (підготовлений), українська мова

Хід заняття Виступ на зборах, семінарах (підготовлений), українська мова

II. Актуалізація опорних знань

1. Що вам відомо про семінари? (Опора на знання й досвід, які мають учні)

2. Який порядок їх проведення?

3. Що використовують під час виступу? (Цитати, відомі вислови, точні незаперечні факти тощо)

Пояснення структури семінару, інструктаж щодо його проведення:

1) За кожним розділом учні обирають груповодів, які ведуть набір до своїх груп.

2) Група добирає тему, планує питання, складає план семінару.

3) Групова підготовка до семінару (колективний збір інформації за темою: робота з додатковою літературою, читання нового джерела, порівняння матеріалів, підбір цікавих фактів; класифікація її за розділами).

4) Групи працюють із зібраною інформацією за заданим алгоритмом (розподіл роботи між колегами з групи, кожен учень обирає одне питання, розробкою якого він займається на семінарі індивідуально або в групі) і готують виступи (звіти) перед класом, які аналізуються і оцінюються самими учнями.

III. Мотивація навчальної діяльності, ознайомлення з інструкцією

Як підготуватися до семінару? Як ефективно побудувати свою роботу?

Ознайомлення із груповими та індивідуальними завданнями, правилами роботи.

IV. Підбір необхідних матеріалів

Робота в групах

Знайдіть і виправте помилки, що трапляються під час виступу на семінарах:

• Я виступаю з докладом (Маю (виголошую) доповідь, виступаю з доповіддю)

• Приступаєм до обговорення (Розпочинаємо обговорення)

• На цьому питанні зупинюсь більш конкретніше (На цьому питанні зупинюсь конкретніше / про це скажу конкретніше)

• Саме основне питання (Найважливіше питання)

• Співставимо (Порівняємо / зіставимо)

• Буде сказано нижче (Скажемо далі)

• Можемо привести слідуючі приклади (Можемо навести такі приклади)

• Моє заключення слідуюче (Мій висновок такий)

• Це положення ще треба доказати (Це твердження / положення ще треба довести)

• Заслуговує уваги такий факт (Вартий уваги такий факт)

• Інформація всім стане у нагоді (Інформація для всіх пригодиться / всім потрібна)

Перевірка групової роботи

Виправлені вислови будете використовувати під час виступів.

V. Виконання творчої роботи

1. Об’єднання учнів у групи за розділами «Фонетика», «Графіка», «Орфоепія», «Орфографія», вибір лідера.

2. «Синтез думок» — формулювання питань для розгляду, визначення тем доповідей (наприклад, «Якого кольору звук», «Фонетичні особливості художнього тексту» тощо).

3. «Інформаційна атака» — вивчення матеріалів науково-навчальної (підручників, посібників), науково-популярної («Цікаве мовознавство», енциклопедичні видання) та власне наукової літератури (монографічні видання, наукові публікації), інтернет-ресурсів та їх систематизація.

4. Підготовка до виступів (фіксація матеріалу різними способами, його упорядкування і вдосконалення за порадами, втіленими в афористиці:

1) «Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова» (М. Рильський).

2) «ясність думки і ясність висловлення звичайно зустрічаються разом» (Т. Маковей).

3) «Інакше розставлені слова набувають іншого змісту; інакше розставлені думки справляють інше враження» (Б. Паскаль).

4) «Стислість надає мові сили. Є вислови, які мають властивість променів сонця: чим більше вони згущені, тим сильніше вони печуть» (Р. Соуті).

5) «Іноді бідненьку і худеньку думку ми одягаємо в таку пишну форму, що вона плутається і губиться в непотрібних їй складниках власної оболонки і до неї важко дістатися, а іноді здорову, свіжу думку висловимо так, що вона в’яне і блідне, як квітка, що потрапила під важку жорстку підошву» (В. Клю-чевський).

6) «Усі жанри хороші, крім нудного» (Вольтер).

7) «Мова — машина, і не слід допускати, щоб пружини її скрипіли» (А. Ривароль).

Виголошення доповідей, узагальнення матеріалів, підбиття підсумків, оцінювання роботи.

VI. Рефлексія діяльності

Розробка алгоритму підготовки до семінару на основі інструкції і шаблону.

Інструкція

Вибір теми, цільової установки виступу залежно від задуму і мети (інформування, переконання), від складу слухачів, відведеного часу.

Добір матеріалу і його систематизація. Складання бібліографії. Робота з джерелами інформації. Запис зібраного матеріалу для виступу (докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний план і короткий план).

Побудова вступу, основної частини, завершення виступу. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії.

Відбір мовних засобів залежно від мети спілкування і адресата мовлення. Удосконалення виступу з погляду вимог до культури мовлення (змістовність, логічність, багатство, доказовість, виразність, точність, правильність).

Підготовка до усного виступу. Запам’ятовування тексту (повторення матеріалу вголос із елементами заучування, переказування виступу іншим).

Виступ (читання тексту промови, відтворення його по пам’яті із читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, відповіді на запитання, ведення полеміки). Використання прийомів встановлення і збереження контакту з аудиторією. Поєднання монологічного мовлення і бесіди з аудиторією.

VII. Домашнє завдання

Запропонуйте тему і питання для семінарського заняття з української мови. Доберіть основну і додаткову літературу.

Підготуйте перелік ключових слів для пошуку інформації в мережі Інтернет.

Виступ на зборах, семінарах (підготовлений), українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *