ПОДІЛ ТЕКСТУ НА МІКРОТЕМИ Й АБЗАЦИ. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОМЕ І НОВЕ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПОДІЛ ТЕКСТУ НА МІКРОТЕМИ Й АБЗАЦИ. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОМЕ І НОВЕ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПОДІЛ ТЕКСТУ НА МІКРОТЕМИ Й АБЗАЦИ. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОМЕ І НОВЕ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Генералізація знань п’ятикласників (відтворення теоретичних відомостей, застосування яких буде потрібним на уроці)

Робота над зв’язним висловлюванням

Прочитати текст уголос. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок до тексту. Порівняти свій заголовок з тим, що дібрали однокласники. Яка з назв найбільш удала, найточніше відображає тему тексту?

Конвалія — багаторічна рослина. Вона має два, часом три великих листки, що виростають з повзучого підземного кореневища. Щороку кореневище утворює біля стебла невелику бруньку. За літо брунька поволі перетворюється на довгий підземний паросток. А навесні кінець паростка починає викидати зелені листочки. Але стебло з квітами з’являється ще не скоро. Мине два-три роки, і біля стебла утвориться велика брунька. З неї проростає гнучка стеблина і вкривається білими квітами. Майже чотири роки росте, розвивається конвалія, поки на ній зацвітуть запашні дзвіночки… (З журналу).

Виділити в тексті підтеми (мікротеми). Чи є потреба поділити цей текст на абзаци?

Дібрати синоніми до виділених слів.

Знайти в тексті порівняння. З якою метою їх використано? З’ясувати, яку роль вони виконують?

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Коментар учителя. Тема тексту може ділитися на підтеми (мікротеми). Частиною тексту, в якій розкривається зміст підтеми (мікротеми), є абзац. На письмі абзац виділяється відступом управо.

Речення у тексті поєднуються за допомогою «даного»(відомого), де використовуються повтори слів, займенники, синоніми. «Дане» (відоме) в тексті служить для зв’язку речень. У ньому повторюється якась частина попереднього речення.

«Нове» в реченні містить основне повідомлення і виділяється логічним наголосом. У мовленні «нове» найчастіше знаходиться наприкінці речення.

У тексті може бути послідовний (ланцюжком) і паралельний зв’язок. При послідовному зв’язку речень «даним» наступного речення стає «нове» попереднього. Паралельний зв’язок полягає в тому, що «дане» залишається одним і тим же.

Навчальне аудіювання

Прослухати текст. Про що в ньому розповідається? Визначити тему. А як би ви назвали цей текст? Чому?

ВЕРБА

Близько п’ятисот видів верб ростуть на нашій планеті. Тридцять припадає на Україну. Вони є в різних географічних зонах нашого краю.

Раніше ними обсаджували дороги й городи, ставки й береги, левади та греблі…Пригадайте пісню «В кінці греблі шумлять верби».

Окрім краси, що хвилює людське серце, верба дає нам багато користі. Вона ніби позначка води на земній карті. Тому й криницю копають завжди під вербою, бо на сухому місці це дерево ніколи не ростиме. «Де срібліє вербиця, там здорова водиця»,— говорить народне прислів’я.

Цікаво й таке: у селах, де копають колодязі на куток, тобто на 10-15 дворів, люди у відра з набраною водою завжди кладуть вербову дощечку завбільшки з долоню. Такий вербовий кусник дезінфікує воду, поліпшує її смакові якості, надаючи їй «вербного духу» , що його утворюють смолисті речовини… (З журналу).

Пояснити поділ тексту на абзаци. Дібрати до кожного заголовок.

Знайти в тексті «дане» (відоме) і «нове». Пояснити своє твердження. Який зв’язок речень у цьому тексті?

Виписати з тексту займенники. Визначити їх морфологічні ознаки. Яку роль вони відіграють у тексті?

Дослідження-пошук

З поданих нижче тем вибрати широку, що може охопити всі інші, вужчі теми.

1) Улюблена квітка.
2) Навесні в саду.
3) Чудові пахощі на лузі.
4) Перші весняні квіти.
5) Пролісок — початок життя.
6) Весна в рідному краї.

Зробити словотвірний розбір виділеного слова.

Творче завдання на редагування тексту

Прочитати текст мовчки. Визначити тему й основну думку. Який недолік в оформленні тексту ви помітили? Поділити його на абзаци.

СИМВОЛ СТРАДНИЦТВА І МІЦІ

Нарівні з тополею дуб згадується поряд з тими деревами, під якими приносились язичницькі жертви. Збереглася і донині повага до рослинного царства. Дуби живуть до тисячі років. Їх шанують як святиню і християни, і мусульмани. Дубове листя, як і вінок з тернини, символізує страждання Христа. Наші дуби могутні. Сягають вони до 40 метрів заввишки. У поодиноких крона крислата, розлога, а стовбур — майже у три обіймища. Такі дуби заслуговують шани як пам’ятки природи та історії, адже за їхнього життя змінилося кількадесят людських поколінь. Відомий історичний дуб у селі Хортиця біля Запоріжжя має 700 років. Під Києвом, у Кончі-Заспі є хоч і невисоке, але товстелезне 900-літнє дерево. У свідомості народній дуб лишився уособленням доброчинності, міці й надійності… (А. Топачевський).

Визначити в тексті «дане» (відоме) і «нове». Відповідь підтвердити рядками з тексту.

Виділене слово розібрати як частину мови.

Учитель може запропонувати учням порівняти відредагований ними текст з оригіналом.

Нарівні з тополею дуб згадується поряд з тими деревами, під якими приносились язичницькі жертви.

Збереглася і донині повага до рослинного царства. Дуби живуть до тисячі років. Їх шанують як святиню і християни, і мусульмани. Дубове листя, як і вінок з тернини, символізує страждання Христа.

Наші дуби могутні. Сягають вони до 40 метрів заввишки. У поодиноких крона крислата, розлога, а стовбур — майже у три обіймища. Такі дуби заслуговують шани як пам’ятки природи та історії, адже за їхнього життя змінилося кількадесят людських поколінь.

Відомий історичний дуб у селі Хортиця біля Запоріжжя має 700 років. Під Києвом, у Кончі-Заспі є хоч і невисоке, але товстелезне 900-літнє дерево.

У свідомості народній дуб лишився уособленням доброчинності, міці й надійності… (А. Топачевський).

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1) Чим відрізняється тема від мікротеми?

2) Що таке абзац? Чи потрібні абзаци в тексті?

3) За допомогою чого поєднуються речення в тексті?

4) Як ви розумієте поняття «дане» і «нове»? Відповідь аргументувати.

5) Як слід розуміти паралельний і послідовний зв’язок речень у тексті?

VII. Домашнє завдання

Знайти й записати текст народної пісні, про яку йшлося на уроці «В кінці греблі шумлять верби». Визначити «дане» і «нове», а також зв’язок речень у тексті.

ПОДІЛ ТЕКСТУ НА МІКРОТЕМИ Й АБЗАЦИ. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОМЕ І НОВЕ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *