КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЛІТЕРАТУРА 70–90-Х РОКІВ ХІХ СТ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ПАНАС МИРНИЙ. І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЛІТЕРАТУРА 70–90-Х РОКІВ ХІХ СТ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ПАНАС МИРНИЙ. І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЛІТЕРАТУРА 70–90-Х РОКІВ ХІХ СТ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ПАНАС МИРНИЙ. І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Варіант І

Рівень І

Визначте правильне твердження.

1. Товариство «Просвіта» як центр наукової й культурноосвітньої роботи починає діяти з 1868 р. у:

А Львові;
Б Києві;
В Харкові;
Г Чернівцях.

2. У якому творі І. Нечуя-Левицького розповідається про боротьбу українського народу проти польської шляхти?
А «Кайдашева сім’я»;
Б «Хмари»;
В «Князь Єремія Вишневецький»;
Г «Афонський пройдисвіт».

3. «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого — це:
А комедія;
Б трагедія;
В драма;
Г трагікомедія.

4. Де вперше окремою книжкою видруковано роман П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?
А У Женеві;
Б у Відні;
В у С.-Петербурзі;
Г у Варшаві.

5. Краса весняного степу, зовнішність сільського парубка та «польової царівни» — це описи із:
А повісті О. Кобилянської «Земля»;
Б роману П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
В драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»;
Г п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка».

6. Хто з героїв твору до багачів горнувся, а на голоту дивиться згорда, хоч сам вийшов з бідноти («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)?
А Чіпка;
Б батько Чіпки;
В Грицько;
Г Максим.

Рівень ІІ

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Розкрити поняття «корифеї». Назвати корифеїв українського театру ІІ пол. ХІХ ст.

2. Висловіть власну думку про життєвий вибір Чіпки та інших персонажів (П. Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).

3. У чому комізм головного персонажа і тих ситуацій, в які він потрапляє? (І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля»)

Рівень ІІІ

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

1. «Високий духовний потенціал народу, втілений у жіночих образах роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?”».

2. «Духовно знекровлююча роль суто егоїстичних устремлінь людини у творчості І. Нечуя-Левицького».

3. «Дворянство як міф про краще життя (за твором «Мартин Боруля” І. Карпенка-Карого)».


Варіант ІІ

Рівень І

Визначте правильне твердження.

1. Першу професійну українську театральну трупу створив восени 1882 р. в Єлисаветграді:
А Кропивницький;
Б Старицький;
В Саксаганський;
Г Тобілевич.

2. Кому Нечуй-Левицький присвятив повість «Микола Джеря»?
А М. Коцюбинському;
Б П. Мирному;
В М. Лисенкові;
Г І. Карпенку-Карому.

3. Повість «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького назвав «оздобою українського письменства»:
А Т. Шевченко;
Б І. Франко;
В О. Гончар;
Г О. Білецький.

4. Назвіть першу друковану п’єсу І. Карпенка-Карого.
А «Бурлачка»;
Б «Мартин Боруля»;
В «Сто тисяч»;
Г «Суєта».

5. Кульмінація роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — це:
А картини майбутнього суспільного ладу;
Б поразка Чіпки в боротьбі із земством;
В арешт Чіпки після злочину;
Г трагічна смерть Галі.

6. «Польова царівна» — так назвав П. Мирний одну із героїнь роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Це:
А Мотря;
Б Галя;
В Христя;
Г баба Оришка.

Рівень ІІ

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Поясніть зв’язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями свого часу.

2. Чим відрізняється Мелашка від інших жінок «Кайдашевої сім’ї»?

3. Чому роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» вперше був надрукований не в Україні, а за кордоном? Де саме?

Рівень ІІІ

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

1. «Роздуми над винуватцями родинних сварок і баталій» (за твором І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я”»).

2. «Панас Якович Рудченко — «перший симфоніст української прози” (О. Гончар)».

3. «Спорідненість п’єси І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля” з комедією Ж.-Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич”».

КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЛІТЕРАТУРА 70–90-Х РОКІВ ХІХ СТ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ПАНАС МИРНИЙ. І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *