ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Актуалізація мотиваційних резервів

Ігрове дослідження-відновлення

Записати слова у дві колонки: 1) з ненаголошеним е; 2) з ненаголошеним и.

1. Ет..кетка, д..сятий, еф..ктивний, нож..ці, кат..горія, ап..льсин, т..жневий, доб..реться.

Ключ. Підкресливши першу букву у кожному слові, прочитаєте назву одного з віршів І. Франка.

2. Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте ім’я та прізвище автора повісті «Зачарована Десна».

3. З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро.

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву — прочитаєте народну мудрість.

4. Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, ен..ргетичний.

Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову В. О. Сухомлинського «Треба тонко відчувати три речі: …»

5. В..ликий, муніципальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, роздирати, кр..ниця, чер..во, очищ..ння, опр..томніти, кош..ня.

Ключ. Прочитайте перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому — дізнаєтеся псевдонім відомої української поетеси Марії Олександрівни Вілінської.

Відповіді. 1. «Декадент». 2. Олександр Довженко. 3. Осінь на рябому коні їздить. 4. Треба тонко відчувати три речі: можна, не можна, треба (О. Сухомлинський). 5. Марко Вовчок.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Розподільне письмо

Виписати слова зі вставленою буквою и у ліву колонку, зі вставленою буквою е — у праву. Пояснити орфограми у виписаних словах.

Бл..зенько, ос..литися, хв..люватися, оп..нитися, справедливий, греб..лька, розп..тати, р..вти, тр..мати, зш..вати, дал..чінь, неприм..ренний, поч..нати, вир..нати, сп..нити, дят..л, ст..лити, ущ..мити, тр..вога, оц..нкований, в..ршина.

Орфографічний практикум

Переписати речення. Вставити пропущені букви, пояснити правопис слів.

1. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба холодно, кр..ваво ч..рвонів (О. Гончар).

2. Гілки д..рев мокро бл..щали, зволожені по-в..сняному (О. Гончар).

3. Кр..ло зорі рум’янить тучі у голубій дал..ч..ні (В. Сосюра).

4. Схололі в хмарах крап..льки води п..рлинами котилися в сади (М. Бажан).

5. Під в..селкою у голубіні голуби л..тять (В. Лучук).

6. З пш..ничного поля Данило поглянув на той обш..р, який густіше проростав туманом та й зн..кав у тумані (М. Стельмах).

7. У небі віт..р куч..рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат..хає, й знов шумить (М. Рильський).

Перекласти речення з російської мови на українську. Порівняти правопис букв е та и в обох мовах.

Листва на березах была еще почти вся зеленая (І. Тургенєв). Вода заблестела, как расплавленный металл (В. Шишков).

Серебристые поля сверкали в темном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из далеких глубин галактики (Ю. Бондарев).

Переписати текст і вставити пропущені букви е та и.

Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало

ще з-за гор..зонту верхи в..л..т..нського нагромадження хмар, що насувалися з заходу на все небо. Хмара була важка, темно-темно-синя, внизу зовсім чорна, а самий верх її здавався жовтим. В..личні німі зловісні бл..скавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи, між шарами хмар. І все це одб..валося в воді, і здавалося, що ми стояли не на з..млі, що ріки немає, а є міжхмарний темний простір, і ми, розгубл..ні в ньому, мал..нькі, як річні піщинки. Небо було надзвичайне. Природа була ніби в змові з подіями і поп..р..джала нас своїми грізними знаками (О. Довженко).

Переписати текст і вставити пропущені букви о та е. Пояснити їх правопис.

Довгі гармати з витягнутими далеко вперед ж..рлами було закрито новими брезентовими ч..хлами. Люди в шлюпці мали ш..стеро весел, і, хоч звичайно вона ходила під ч..тирма веслами, тепер вони налягли на всі шість. Двоє хлопців, яким прийшла ч..рга, кинулись у ч..вен і зайняли місця на лаві. Маяли над ними метелики, маленькі, ж..вті, голубі, ч..рвоні, сині (Є. Гуцало).

Взаємодиктант (робота в парах)

Учні отримують картки з реченнями. Показувати сусіду свою кратку не дозволяється.

Записати речення під диктовку. Пояснити правопис слів із ненаголошеним е, и.

Картка 1

1. Я все забуду тільки лиш за те, що знову небокрай веселкою цвіте, що грає піснею весняний виднокруг, що йду по борозні, узявшися за плуг.

2. Нехай вітрами з високості крилата молодість зліта і на гучнім кленовім мості мої не спиняться літа.

3. І я подивився у очі йому, погладив шинель, поруділу в диму.

Картка 2

1. В моїм краю зелені трави і неба синя глибина.

2. Думко тривожна, куди ти летиш?! Серце моє, ну чого ти щемиш?

3. Повільним кроком проїхали через село. Темні силуети хат, присипані снігом дерева, тини, чорні руки колодязних журавлів, простягнуті в передсвітанкове небо (З творів Г. Тютюнника).

Зробити взаємоперевірку.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Дати відповіді на запитання

1. Які букви пишуться на місці ненаголошених голосних?

2. Як перевірити ненаголошені голосні?

3. Назвати приклади слів, що не перевіряються за допомогою наголосу.

VII. Домашнє завдання

Виписати 5-6 прикладів народної мудрості, в яких є слова із ненаголошеними голосними. Пояснити їх правопис.

ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *