СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДОК, УКРАЇНСЬКА МОВА

СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДОК, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДОК, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності

Вибірково-розподільна робота

Прочитати виразно вголос текст. Визначити тему й основну думку. Виписати складені іменні присудки. З’ясувати, чим вони виражені.

УКРАЇНСЬКИЙ ДИРИГЕНТ

Серед призабутих імен і постать славетного українського диригента, композитора та етнографа Олександра Антоновича Кошиця.

Праця майстра на музичному терені стала для України міжнародною візитівкою. Тріумфальні виступи Української республіканської капели під орудою О. Кошиця у країнах Європи, Північної та Південної Америки зробили більше, ніж офіційна дипломатія. З допомогою української пісні світ дізнався про такий народ і державу, як Україна.

Як відомо, О. Кошиць був високоосвіченою, ерудованою людиною, блискучим знавцем та інтерпретатором духовної музики. Постійна хормейстерська практична діяльність виявила його неабиякий композиторський талант. Найбільшу популярність здобули чудові обробки українських народних пісень. На початку минулого століття українська пісня піднялася до небачених висот саме завдяки таланту М. Леонтовича, К. Стеценка та О. Кошиця. Обробки українських народних пісень «На вулиці скрипка грає», «Вийди, Грицю, на вулицю», «Ой ходить сон» та низка інших є окрасою репертуару будь-якого хору.

Колеги-хормейстери, музичні критики підкреслювали, як блискуче володів Кошиць технікою хорового звучання. Прекрасно обізнаний з особливостями і можливостями людського голосу, він майстерно застосовував їх у своїх обробках українських пісень. Сучасники відзначали, що хор під орудою О. Кошиця звучав ніби оркестр людських голосів. До речі, про це зізнавався і сам Олександр Антонович (З журналу).

До виділених слів дібрати синоніми.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Дослідження-характеристика на основі опрацювання опорної схеми

Розглянувши схему, проаналізувати складені іменні присудки з опрацьованого тексту: з чого вони складаються, чим виражені іменні частини.

Складений іменний присудок

Дослідження-відновлення

Відновити речення: вставити з довідки потрібні за змістом присудки. Довести, що відновлені присудки є складеними. З’ясувати їх вид.

Пересопницьке Євангеліє — визначна … староукраїнської мови XVI століття. Ця книга — … рідкісних … , створених до появи в Україні друкарської техніки. Читання книжок у всі часи … з особливим психологічним настроєм.

Особливо високим художнім … виконання в Пересопницькому Євангелії … чотири мініатюри із зображенням апостолів Матвія, Марка, Луки й Івана. Мініатюри Євангелія … своєрідним … між декоруванням із зображеннями людей і фантастичних звірів і рослинними орнаментами, що представляють усю природу Землі. (За О. Харченком)

Довідка: було пов’язане, пам’ятка, є неначе переходом, одне з видань, відзначаються рівнем.

Коментар учителя. Часто трапляються складені іменні присудки з нульовою зв’язкою бути у формі теперішнього часу. Наприклад: Творчість Вольфганга Моцарта дивовижно багатогранна й багата (О. Залуцький). Ця дієслівна частка з’являється, якщо речення виражає дію, що вже відбулася, або ту, що відбуватиметься: Творчість Вольфганга Моцарта була дивовижно багатогранною й багатою. У реченнях зі складеним іменним присудком при нульовій зв’язці між підметом і присудком, як правило, ставиться тире. Наприклад: Пересопницьке Євангеліє — визначна пам’ятка староукраїнської мови XVI століття.


Моделювання синтаксичних конструкцій

Змоделювати речення-визначення певних знаків-символів української етнокультури, установивши відповідність між правим і лівим стовпчиками. Виділити присудки, визначити їх вид.

1. Реп’ях символізує …
2. Символом сварки…
3. Ружа — це …
4. Горобина має …
5. Васильки символізують…
символ дівочої краси і молодості.
вважається дереза.
дівочу ніжність і честь.
причепливу, настирливу людину.
великі лікувальні властивості.

Творче конструювання

Скласти речення, у яких би одне з дієслів уживалося як допоміжне у складеному дієслівному присудку, а друге — як зв’язка у складеному іменному. З’ясувати спосіб вираження присудків.

Зразок. Не змогти, не мати. 1. Хвороба не змогла забрати геніальність Врубеля. 2. Художник без визнання публіки не має права на існування (М. Врубель).

1. Хотіти, бути.
2. Могти, вважатися.
3. Починати, виявитися.
4. Прагнути, називатися.

Схарактеризувати порядок слів у складених реченнях. Виділити слова, на які падає логічний наголос.

Відтворення деформованого висловлювання

Відновити текст, уставляючи потрібні за змістом іменні частини складеного присудка з довідки. Схарактеризувати присудки за схемою (див. урок № 17).

У мистецтві є постаті з величезною силою впливу, і ця сила сягає далеко в часі. … для нас є Есхіл, Поліклет, Фідій, Мікеланджело, Рафаель, Гете, Моцарт. Їхня творчість — як живе … , як хронологічні … , велике … для вдячних нащадків.

Видатний російський художник-реаліст М.Врубель належить … цієї геніальної … митців. Майстер монументального розпису, театрально-декораційного і прикладного живопису, скульптор і графік, він став справжнім … , піднявся на рівень кращих європейських зразків, залишившись при цьому вірним класичному мистецтву — реалізму.

Дивну … несуть образи творів художника: Царівна-лебідь, Пан, Богатир, багатоликий Демон, вражаючи своєю внутрішньою силою, напругою, яскравістю і незбагненною таємничістю. Сила уяви від його картин настільки … , що і сам митець постає … дуже могутньою, імпульсивною, пристрасною (Т. Кормакова).

Довідка: віхи, новатором, «вічними супутниками», джерело, енергетику, надбання, велика, до когорти, людиною.

Указати на спосіб вираження іменної частини відновлених присудків.

V. Узагальнення й систематизація вивченого

Диктант-тест

Установити відповідність між реченнями і способами вираження в них іменної частини складеного присудка.

А Романтична окриленість музики Віталія Кирейка стала напрочуд близькою поетиці української драматургії (М. Загайкевич).Б Тут кожний камінь — мій, і кожний подих — мій
(Л. Первомайський).
В Уперше в живопис Врубель увів різноманітні матеріали: скло, гіпс, наклейки з паперу
(Т. Кормакова).Г Ледар був дуже ласий на чужі ковбаси.Д Врубель був зачарований кольором, його грою, переливами (Т. Кормакова).
1 Іменник.2 Прикметник.

3 Займенник.

4 Дієприкметник.

5 Фразеологізм.

Лінгвістична гра «Третє зайве»

Проаналізувати речення. Знайти в кожній групі речень «зайве» за видом присудка. Свій вибір обґрунтувати.

І варіант.
1. Дерева в садках починають жовтіти (В. Гаман).
2. Село стало лунким (В. Гаман).
3. Звук літаків із неба був гучним і страхітливим (В. Гаман).

ІІ варіант.
1. Своєрідною візитівкою, окрасою та символом Києва став каштан (В. Грабовський).
2. Каштани уквітчували Київ завжди (В. Грабовський).
3. Батьківщиною славнозвісного символу Києва є Балканський півострів (В. Грабовський).

ІІІ варіант.
1. Не перестає дивувати світ поліський серпанок (О. Ірванець).
2. Усюди буде супроводжувати вас дух старовини, історії, віри й народної мудрості (О. Ірванець).
3. Усюди будуть зустрічати вас щирі, відкриті люди (О. Ірванець).

VІІ. Домашнє завдання
Чи згодні ви з думкою, що за кожним славетним українським іменем — сторінка нашої історії, культури, зрештою, духовного надбання? Оформити свої міркування у вигляді твору-роздуму на тему «Славетні імена України». Визначити присудки, назвати їх вид і спосіб вираження.

СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДОК, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *