ПРИСТОСУВАННЯ В БУДОВІ Й ПРОЦЕСАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПАРАЗИТИЧНИХ ЧЕРВІВ ДО ЇХНЬОГО СПОСОБУ ІСНУВАННЯ, БІОЛОГІЯ

Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів до їхнього способу існування, біологія

Хід заняття Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів до їхнього способу існування, біологія

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

  1. Перелічіть характерні ознаки будови вільноживучих плоских червів.
  2. Перелічіть характерні ознаки будови вільноживучих круглих червів.

II. Вивчення нового матеріалу

Клас сисуни (Трематоди)

Паразитичні плоскі черви, що є паразитами людини й деяких інших хребетних. Характерна ознака класу — наявність двох присосків: ротової (на її дні розташований ротовий отвір) і черевної. Війки на тілі відсутні, зовнішні покриви ущільнені (для протидії захисним реакціям організму хазяїна), є розгалужений кишечник.

Життєвий цикл складний, включає основного й одного-двох проміжних хазяїв. Те покоління паразита, що розвивається в проміжному хазяїні, розмножується нестатевим способом, а те, яке розвивається в остаточному хазяїні, розмножується статевим способом.

Типові представники

Печінковий сисун: основні хазяї — велика рогата худоба, свині, людина; проміжний хазяїн — молюск малий ставковик.

Котяча двоустка: основні хазяї — собаки, кішки, людина; перший проміжний хазяїн — молюск бітинія, другий проміжний хазяїн — коропові риби.

Клас стьожкові черви (цестоди)

Паразитичні плоскі черви, що є паразитами людини й деяких інших хребетних. Характерна ознака класу — довге стрічкоподібне тіло, що складається з голівки з органами прикріплення, шийки й окремих члеників (від трьох-чотирьох до кількох десятків тисяч). Війки на тілі відсутні, зовнішні покриви ущільнені (для протидії захисним реакціям організму хазяїна), травна система відсутня, поживні речовини поглинаються всією поверхнею тіла, тому що ці черви паразитують у тонкому кишечнику. У кожному членику є самостійний гермафродитний статевий апарат. У разі потрапляння яєць в організм проміжного хазяїна з них виходять личинки, які зі струменем крові розносяться по організму й потрапляють у м’язи або інші органи, утворюючи пухирчасту стадію — фіну.

Життєвий цикл найчастіше складний, включає основного й одного-двох проміжних хазяїв.

Типові представники

Бичачий ціп’як: основний хазяїн — людина; проміжний хазяїн — велика рогата худоба.

Свинячий ціп’як: основний хазяїн — людина; проміжний хазяїн — свині.

Стьожак широкий: основні хазяї — людина й рибоїдні звірі; перший проміжний хазяїн — циклоп; другий проміжний хазяїн — риба.

Ехінокок: основний хазяїн — представники родини Собачі; проміжний хазяїн — велика рогата худоба, свині, людина.

Паразитичні круглі черви

Нематоди, що паразитують на рослинах (фітопатогенні нематоди)

Частіше це вільноживучі види. Багато які з них можуть проникати в тканини рослин. Типовими представниками є галлова нематода (спричиняє утворення галлів), бурякова нематода й стеблова нематода картоплі. Бурякова нематода, галлова нематода й стеблова нематода картоплі можуть завдавати істотної шкоди врожаю.

Нематоди, що паразитують на людині й тваринах

Часто видоспецифічні паразити з простим циклом розвитку. Кінська, свиняча й людська аскариди паразитують відповідно на коні, свині й людині. Зараження відбувається в результаті потрапляння яєць у травний тракт. Подібний життєвий цикл має гострик, що паразитує на людині.

Деякі види мають проміжного хазяїна. Наприклад, проміжним хазяїном трихінели є свиня, а основним — людина.

П’явки.

Клас П’явки.

Невелика група (близько 400 видів), поширена переважно в прісних водоймах і морях, деякі види пристосувалися до життя на суходолі. Для п’явок характерна наявність двох присосків: передньої (на її дні розташований ротовий отвір) і задньої, а також відсутність щетинок. Хижаки (полюють на дрібні організми) або паразити (кровосисна медична п’явка). Слинні залози медичної п’явки виробляють гірудин, що перешкоджає зсіданню крові. Цей вид широко використовують у медичній практиці.

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

  • Які із сисунів паразитують на людині?
  • Опишіть життєвий цикл печінкового сисуна.
  • Що таке фіна?
  • Які зі стьожкових червів паразитують на людині?
  • Опишіть життєвий цикл бичачого ціп’яка.

Приклади питань для обговорення в групах або для самостійної роботи

  • Навіщо деяким паразитичним плоским червам необхідний складний життєвий цикл?
  • Чому паразитичні черви виробляють таку велику кількість яєць?

Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів до їхнього способу існування, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *