ДІАЛОГ, СКЛАДЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ, ДІАЛОГ-ОБМІН ДУМКАМИ, ВРАЖЕННЯМИ (ОФІЦІЙНА І НЕОФІЦІЙНА РОЗМОВА); ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми, українська мова

Хід заняття Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми, українська мова

II. Ознайомлення із темою, метою і завданнями уроку

Стратегія «Два — чотири — всі разом»

► Прочитайте афоризми. Поясніть їх зміст. Сформулюйте за ними тему й мету уроку.

1. Єдина відома мені розкіш — це розкіш людського спілкування (Антуан де Сент-Екзюпері).

2. Дефіцит спілкування привів до того, що воно з розкоші перетворилося на предмет першої необхідності (С. Лузан).

3. Більшість людей шукають суспільства не стільки з метою слухати, скільки говорити (Олександр Поп).

4. Без багато чого може обходитися людина, але тільки не без людини (Людвіг Берне).

5. Для одних форма спілкування — діалог, для інших — монолог (Ілля Шевелев).

III. Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів

Бліцопитування

► Дайте визначення діалогу. (Діалог (від гр. dialogos — розмова, бесіда) — розмова двох осіб.)

► Як називаються речення, якими оперують учасники розмови? (Репліка)

► Які розділові знаки вживаються при записуванні діалогів? Запишіть графічну модель діалогу на дощці.

А: «П» (?!)» — «П. (?!)» — «П (?!)» -а.— «П (?!)»

— П. (?!) П. (?!)

— П, (?!) — а.

► Які різновиди діалогу вам відомі залежно від стилю мовлення? (Побутові діалоги; офіційні; художні.)

► Охарактеризуйте репліки в розмовно-побутовому стилі.

  • Охарактеризуйте репліки в офіційному стилі.
  • Які діалоги розрізняють за жанровими особливостями? (Бесіда; дискусія, диспут; полеміка.)
  • Які синтаксичні ознаки властиві діалогу? (Граматична неповнота речень, тобто використання неповних і незакінчених речень, використання простих синтаксичних конструкцій, різних речень за метою висловлювання.)

Робота в парах зі схемами-опорами

► Як відомо, перед складанням діалогу необхідно уявити ситуацію спілкування. Пригадайте, що вам відомо про комунікативну ситуацію?

► Доповніть подану схему. Що треба взяти до уваги перед тим, як вступити в спілкування?

ukrainska_mova_11k-841

► Самоперевірка за поданою опорою.

ukrainska_mova_11k-842► Роздивіться схему «Ситуація спілкування». Назвіть ситуації, в яких може відбуватися спілкування мовців; визначте за ситуацією характер розмови (офіційна/ неофіційна), а також уточніть, між ким може відбуватися діалог (самостійний добір прикладів).

► Пригадайте, у чому полягає підготовка до спілкування після етапу орієнтування в ситуації. Перевірте правильність міркувань за схемою.

ukrainska_mova_11k-85

IV. Процесуально-діяльнісний етап

Аналіз діалогу

► З’ясуйте, хто бере участь у діалозі. У якій ситуації відбувається поданий діалог? Визначте стиль, жанр, тему й мету діалогу, особливості мовних засобів. Схарактеризуйте репліки за метою висловлювання, за емоційно-експресивним забарвленням, за повнотою.

З оселі вийшла мати, глянула.

— Це ти?

— Це я, мамо,— він підходить до неї, охоплює її загрубілі руки, що відмиваються тільки взимку.

— Ой Богданочку,— вона припадає головою до його грудей і починає схлипувати.

— Чого ви? — і пригортає матір.

— Хіба ж я знаю? — вона витирає очі краєчками хустини, крізь сльози заглядає йому в очі.

— Богданчику, ти знаєш, хто ти мені? Ти щастя моє, і надія моя, і все, чим я живу, бо що ж я без тебе?

— Я пам’ятатиму це, мамо.

— Богданчику, дитино, а ти… не звихнувся тепер?

— Як це?..— злякано поточився назад, не розуміючи її.

— Прийшли до мене, сину, чужі листи. Пишуть, що ти звихнувся… запроданцем став. Я вірю тобі! — шелестять її слова, шелестять її сльози.

— Вірте, мамо. Хоч би що трапилось зі мною, вірте, бо я ваш син і ніколи не стану безбатченком, ніколи! То тільки страшні жорсткосердці могли таке написати вам. Якби навіть усе золото, усі скарби світу кинули мені під самі ноги, то й тоді я не став би чиїмось послугачем, бо ж своєю землею живу, за це ладен і вмерти. Чуєте, мамо? (За М. Стельмахом).

► За схемою-опорою визначте різновид діалогу залежно від провідної комунікативної функції, яку виконує той чи інший діалог.

ukrainska_mova_11k-86

► Визначте особливості кожного з них. Наведіть приклади ситуацій, у яких може відбутися той чи інший різновид діалогу.

Робота в парах

► Доповніть репліки діалогу, визначте його різновид. Відповідь обґрунтуйте.

— Чому мову вважають візитною карткою людини?

— Та тому, що по тому, як людина говорить, ми пізнаємо, з ким маємо справу.

— Можемо визначити ступінь інтелігентності, сказав би вчений.

— •••

— Ступінь її психологічної урівноваженості, ступінь її можливої закомплексованості.

— •••

— Розвивати і вдосконалювати своє мовлення.

— •••

— Тому, що мова — втілення думки: що багатша думка, то

багатша мова.

— •••

— Ні, не я.

— •••

— М. Рильський.

— Людину, яка зрікається легко й добровільно рідної мови, Б. Харчук назвав нещасною, неправдивою людиною.

Групова робота

► Сформулюйте правила ведення діалогу.

Орієнтовні правила (для контролю і доповнення сформульованих)

• Будьте завжди ввічливі, привітні і доброзичливі в спілкуванні, з повагою ставтеся до співрозмовника. Будьте уважні до його стану й настрою, до того, що і як він говорить, як реагує на ті чи інші слова.

• Умійте слухати і не перебивати інших.

• Умійте почати діалог, уживаючи відповідну ініціативну репліку (повідомлення, спонукання, запитання), та швидко реагувати на репліку співрозмовника, підтримувати розмову, додаючи до репліки-реакції свою ініціативну репліку, стимулювати співрозмовника до висловлювання, виражаючи свою зацікавленість за допомогою реплік оцінювального характеру.

• Не завдавайте людям прикрощів словом. Умійте ввічливо попросити про щось і ввічливо відмовити у чомусь, не образивши людину своєю відмовою. Намагайтеся чемно пояснити причину прохання чи відмови.

• Використовуйте в спілкуванні етикетні слова. Стежте за культурою мовлення.

► Користуючись наведеними правилами, проведіть у парах (ролі директора школи і учня-одинадцятикласника) офіційний діалог-обмін думками за темою «Мій життєвий вибір». Розмову про свої плани й наміри щодо підготовки до майбутньої професії запишіть.

Творче завдання

► Працюючи парами, складіть діалог-обговорення за самостійно обраною темою.

V. Контрольно-рефлексивний етап

Творче списування

► Доповніть визначення.

Діалогічне спілкування здійснюється в… (усній) формі під час безпосереднього контакту… (співрозмовників), висловлювання яких чергуються. Таким чином, кожен, хто бере участь у діалогічному спілкуванні, і… (говорить), і… (слухає). Висловлювання співрозмовника, що бере участь у… (діалозі), називається… (реплікою).

За стилем розрізняють…

За комунікативною функцією діалоги поділяють на…

Аукціон

► Назвіть якнайбільше пісень-діалогів.

Складання сенкану

► Сенкан «Діалог».

Іменник діалог
Прикметники (2) побутовий, художній
Дієслова (3)розпитую, домовляюся, обговорюю
Речення з 3-4 сліввикористовую в діалозі неповні речення (прості синтаксичні конструкції, різні речення за метою висловлювання)
Слово-синонімрозмова (бесіда)

VI. Домашнє завдання (на вибір)

► Виписати з художніх творів три діалоги різних видів, обґрунтувати свій вибір.

► Підготувати лінгвістичне повідомлення «Діалог».

► Складіть і записати діалог, який би міг відбутися між випускником школи та його вчителем через 10-15 років після випускного вечора.

Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *