ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І варіант

Початковий рівень (за кожне питання — 1 бал)

1. Дума — це:

а) художній твір усного походження про вигадані та фантастичні події;
б) невеликий за обсягом оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому зображено дійсні факти, події й конкретних людей;
в) великий пісенно-розповідний (ліро-епічний) твір, переважно героїчного змісту;
г) короткий фольклорний або розповідний твір повчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення змісту.

2. Куди виїхав пан турецький на «роковий день Великдень» («Маруся Богуславка»)?

а) на ярмарок;
б) в Богуслав;
в) до губернатора;
г) до мечеті.

3. Спів-плач Ярославни у творі «Слово про похід Ігорів» порівнюється з:

а) соловейком;
б) жайворонком;
в) зозулею;
г) шумом вітру.

Середній рівень (за кожне питання — 1 бал)

4. Про яких князів згадується у «Слові про похід Ігорів»?

5. За що підлягала покаранню брати, герої народної думи «Буря на Чорному морі»?

6. Чим закінчується дума «Маруся Богуславка»?

Достатній рівень (за питання — 0–2 бали)

Дайте відповідь на одне з питань.

7. Обґрунтуйте, чому Маруся Богуславка відмовилася повернутися з невільниками додому.

8. Висловіть свої припущення стосовного того, як автор «Слова…» ставиться до князя Ігоря. Наведіть переконливі арґументи.

9. Як ви вважаєте, чому під час бурі брати залишилися живими («Буря на Чорному морі»)?

Високий рівень (за питання 0–4 бали)

Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем:

10. «Кобзарі — співці вільного життя».

11. «Воїни-захисники рідної землі у «Слові…”».

12. «Маруся Богуславка: зрадниця чи патріотка?» (за одноіменною думою).

ІІ варіант

Початковий рівень (за кожне питання — 1 бал)

1. Сучасним виконавцем народних дум вважається:

а) О. Вересай;
б) Г. Гончаренко;
в) В. Нечема;
г) М. Кравченко.

2. Про яку землю згадується у думі «Буря на Чорному морі»?

а) Дніпровську;
б) Кодацьку;
в) Межигірську;
г) Грабську.

3. Від якого ворога захищав князь Ігор землю Руську («Слово про похід Ігоря»)?

а) Хазарів;
б) печенігів;
в) половців;
г) варягів.

Середній рівень (За кожне питання — 1 бал)

4. Визначте негативні і позитивні риси характеру князя Ігоря («Слові про похід Ігорів»).

5. Про що просить звільнених козаків Маруся, героїня народної думи «Маруся Богуславка»?

6. Чому під час бурі загинув «чужий-чужениця» («Буря на Чорному морі»)?

Достатній рівень (за питання — 0–2 бали)

Дайте відповідь на одне з питань.

7. Доведіть, що Самійло Кішка — герой, який здатний пожертвувати власним життям заради волі рідного краю.

8. Вмотивуйте, що було причиною невдалого походу князя Ігоря («Слово про похід Ігоря»).

9. Чому, на ваш погляд, Ярославна, героїня твору «Слово про похід Ігоря», є узагальненням жінок землі Руської?

Високий рівень (за питання 0–4 бали)

Напишіть твір мініатюру на одну з поданих тем:

10. «Найстрашніше — це зрада Батьківщині, рідному народові» (за вивченими народними думами).

11. «Моє ставлення до князя Ігоря, героя поеми «Слово про похід Ігоря».

12. «…Бо хто матір забуває, Того Бог карає» (за народною думою «Буря на Чорному морі»).

ІІІ варіант

Початковий рівень (за кожне питання — 1 бал)

1. Кого від себе брати, герої думи «Буря на Чорному морі», «стременами одпихали»?

а) Мати;
б) сестру;
в) батька;
г) сусіда.

2. Хто є автором драми про Марусю Богуславку?

а) І. Нечуй-Левицький;
б) М.Старицький;
в) Б. Грінченко;
г) С. Воробкевич.

3. Князь, який протиставляється Ігорю («Слово про похід Ігорів»):

а) Всеволод;
б) Ярослав;
в) Святослав;
г) Володимир.

Середній рівень (за кожне питання — 1 бал)

4. До яких сил природи звертається Ярославна по допомогу («Слово про похід Ігорів»)?

5. Назвіть відомих виконавців народних дум.

6. Що допомогло братам-грішникам залишитися живими («Буря на Чорному морі»)?

Достатній рівень (за питання — 0–2 бали)

Дайте відповідь на одне з питань.

7. Чим, на ваш погляд, була зумовлена буря на Чорному морі в одноіменній думі? Наведіть переконливі докази.

8. Дослідить, яким чином «Слово про похід Ігорів» пов’язаний з усною народною творчістю.

9. Як ви вважаєте, чому в розвитку подій «Слова про похід Ігорів» природа відіграє важливу роль? Відповідь обґрунтуйте.

Високий рівень (за питання 0–4 бали)

Напишіть твір мініатюру на одну з поданих тем:

10. «Золоте слово Святослава — основна думка «Слова про похід Ігорів”».

11. «Любов до вітчизни — одна з найбільших людських чеснот» (за вивченими творами).

12. «Дума — жанр фольклору, який містить у собі дух епохи незламного покоління».

VІ. Домашнє завдання

Підготувати міні-доповідь про епізоди з життя Т. Шевченка: викуп з неволі, причини покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання; відповідати на запитання після ознайомлення поезії «Думи мої, думи мої…» Т. Шевченка.

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *