ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «НАЙПРОСТІШІ. БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ. ЧЕРВИ», БІОЛОГІЯ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «НАЙПРОСТІШІ. БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ. ЧЕРВИ», БІОЛОГІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «НАЙПРОСТІШІ. БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ. ЧЕРВИ», БІОЛОГІЯ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Проблемне питання для обговорення в ході бесіди:

  • Які переваги й недоліки має ускладнення організації організму в процесі еволюції?

II. Тематичне оцінювання з теми «Найпростіші. Багатоклітинні тварини. Черви»

Варіант І

Виберіть правильну відповідь.

1. Форамініфер відносять до типу:
а) Саркоджгутикові;
б) Споровики;
в) Інфузорії.

2. Збудником сонної хвороби є:
а) вольвокс;
б) лейшманія;
в) трипаносома.

3. До типу Плоскі черви відносять:
а) гострика;
б) нереїса;
в) білу планарію.

4. Заповніть таблицю.

Клітини гідриЖалкіНервові

Залозисті

Функції клітин

5. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Кутикула, круглі черви, первинна порожнина тіла, кільчасті черви, роздільностатеві організми.

6. Дайте відповідь на запитання.

Чому деякі одноклітинні мають скоротливі вакуолі, а деякі — ні?

Варіант II

Виберіть правильну відповідь.

1. Актинії є представниками:
а) найпростіших;
б) губок;
в) кишково-порожнинних.

2. Один із видів амеб є збудником:
а) дизентерії;
б) малярії;
в) сонної хвороби.

3. Зовнішнім паразитом людини є:
а) ехінокок;
б) бурякова нематода;
в) медична п’явка.

4. Заповніть таблицю.

Організм

Гідра

Малярійний плазмодій

Амеба протей

Способи розмноження

5. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Евглена, трипаносома, малярійний плазмодій, дизентерійна амеба, лейшманія.

6. Дайте відповідь на запитання.

Які риси в будові стьожкових червів свідчать про їх пристосування до паразитичного способу життя?

Варіант ІІІ

Виберіть правильну відповідь.

1. Збудників малярії відносять до типу:
а) Саркоджгутикові;
б) Споровики;
в) Інфузорії.

2. Збудником пендинської виразки є:
а) вольвокс;
б) лейшманія;
в) трипаносома.

3. Паразитом рослини є:
а) біла планарія;
б) ехінокок;
в) бурякова нематода.

4. Заповніть таблицю.

Клітини
гідри

Травні

Шкірно-м’язові

Чутливі

Функції клітин

5. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Вторинна порожнина тіла, плоскі черви, параподії, кільчасті черви, кровоносна система.

6. Дайте відповідь на запитання.

  • Навіщо кишковопорожнинним потрібна мезоглея?

Варіант IV

Виберіть правильну відповідь.

1. До типу Круглі черви відносять:
а) бичачого ціп’яка;
б) аскариду;
в) білу планарію.

2. Один із видів трипаносом є збудником:
а) дизентерії;
б) малярії;
в) сонної хвороби.

3. Колоніальним організмом є:
а) гідра;
б) вольвокс;
в) евглена.

4. Заповніть таблицю.

ОрганізмІнфузорія-туфелькаФорамініфери

Губки

Способи розмноження

5. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий. Гідра, медуза, поліп, життєвий цикл, брунькування.

6. Дайте відповідь на запитання.

  • Які риси в будові аскариди свідчать про її пристосування до паразитичного способу життя?

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «НАЙПРОСТІШІ. БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ. ЧЕРВИ», БІОЛОГІЯ

Повернутися на сторінку Біологія