ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів

Робота з текстом

Прочитати текст. З’ясувати стиль і тип мовлення. Усно переказати прочитане.

ЩО ТАКЕ БЛАГОДІЙНІСТЬ?

Очевидно, навіть не лише кожному киянинові, а й кожному українцеві звично чути назву «Оболонь»… Вона звучить для нас так само звично, як, скажімо, Печерськ або Поділ, хоча вік її, звичайно ж, значно молодший. Але «Оболонь» — це частина біографії кількох поколінь без будь-якого перебільшення. Для одних фірма «Оболонь» звучить у назві столичної футбольної команди. Для других — як чиста вода для пиття, яку вподобали мільйони городян. Для третіх «Оболонь» — це маленьке свято з назвою «Живчик». Для четвертих популярна назва — це синонім добрих справ, меценатства і спонсорства національних мистецьких фестивалів і конкурсів, фінансова підтримка видань сотень українських книг…

«Оболонь» — один із найавторитетніших меценатів та благодійників України. Цю репутацію фірма здобула вже тоді, коли багатьох великих сьогодні компаній або ще не існувало, або ж вони тільки формувалися.

Так, «Оболонь» бере активну участь в освітніх та культурно-мистецьких проектах, зокрема підтримує проведення масштабних усеукраїнських заходів: День Незалежності України, День молоді, День Києва, «Таврійські ігри» та ін.; підтримує українську книгу (за останні дванадцять років «Оболонь» допомогла видати близько півтори сотні підручників, посібників, довідників, збірників, каталогів, науково-пізнавальної, історичної і дитячої літератури); допомагає малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім’ям та благодійним організаціям; сприяє розвиткові спорту («Оболонь» володіє власною футбольною командою, підтримує розвиток дитячого футболу, під назвою «Оболонь» виступають дві волейбольні команди, ралійна команда; компанія є спонсором національної Федерації шахів та головним спонсором національної молодіжної збірної команди з футболу); відроджує духовність, історико-культурну спадщину країни (за підтримки «Оболоні» відроджуються такі духовні центри, як Видубицький монастир і церква Святого Миколи в Києві, Святотроїцький кафедральний собор у Луцьку та ін.). Серед основних напрямків благодійної діяльності — підтримка українських церков (За М. Слабошпицьким).

Дати письмову відповідь на запитання, сформульоване в заголовку висловлювання, використовуючи текст. Виділити граматичні основи. Указати на вид присудків.

Пояснити правопис слів компанія і кампанія. З’ясувати їх значення. (Кампанія — сукупність заходів для здійснення в певний період якого-небудь важливого громадсько-політичного або господарчого завдання. Компанія — те саме, що товариство).

ІV. Розвиток неперервної пошукової діяльності у процесі практичної роботи

Творче моделювання

 Сформулювати визначення понять, використовуючи подані шаблони. При нагоді скористатися тлумачним словником. Пояснити наявність або відсутність тире.

1. Благородство — це… Благородством називається…
2. Толерантність — це… Толерантністю називають…
3. Тактовністю є… Тактовність — це…
4. Гуманністю вважається… Гуманність — це…

Підкреслити присудки. Визначити їх вид та спосіб вираження.

Пошуково-вибіркова робота

Прочитати крилаті вислови. Виписати лише ті, у яких між підметом і присудком ставиться тире. Пояснити пунктограму «Тире між підметом і присудком».

1. Україна дорога й близька моєму серцю (А. Чехов).
2. Я твій, я твій, коханий, рідний краю, в щасливий час і в лютий час біди (В. Сосюра).
3. У пісні і в труді я частка Батьківщини (В. Сосюра).
4. У дні погоди і негоди ти весь одна незламна рать (М. Рильський).
5. Україна це будови. Це полів стобарвні шати (М. Рильський).
6. Україно! Ти моя молитва (В. Симоненко).
7. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була (П. Тичина).
8. Україна розкішний вінок із рути та барвінку. Україна країна смутку і краси (С. Васильченко).
9. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім’я (В. Симоненко).
10. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова (Панас Мирний).
11. Мова втілення думки (М. Рильський).
12. Мова мамина свята (М. Адаменко).
13. Народ без мови це обмова, народ без мови не народ (П. Перебийніс).

Визначити вид присудків та спосіб їх вираження.

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу таблиці

Тире між підметом і присудком

Тире ставиться

Тире не ставиться

1. Якщо підмет і присудок виражені іменниками у формі називного відмінка: Малі дітки — ясні зірки, світять і радують у темну ніч (Нар. творчість).

2. Якщо підмет і присудок виражені інфінітивами: Спати — не воювати (Нар. творчість).

3. Якщо перед присудком, вираженим іменником у формі називного відмінка, стоять слова це, то, ось, значить: Пам’ятаймо: що держава — це ми (О. Глушко). Автор «Літопису Самовидця» — то людина глибоких патріотичних почувань (М. Слабошпицький)

1. Якщо підмет виражений особовим займенником: Ти друг, ти вірність (М. Рильський).

2. Якщо присудок має порівняльне значення і вживається зі сполучниками як, ніби, наче, немов, начебто та ін.: Діти як квіти: полий, то роститимуть (Нар. творчість).

3. Якщо перед присудком, вираженим іменником, уживається заперечна частка не: Серце не камінь.

4. Якщо присудок виражений прикметником чи дієприкметником: Почуття великі і глибокі.

Примітка. Якщо є необхідність стилістично виділити присудок, то перед ним ставиться тире. Наприклад: Хмари в небі — мов сива шаль (В. Симоненко). Я — українець.

Дослідження-трансформація

Перебудувати речення так, щоб між підметом і присудком уживалося тире. Порівняти спосіб вираження присудків у реченнях.

1. Часом написання історичних творів Андріана Кащенка є період відродження України.
2. Людина для письменника є носієм певної суми індивідуально-національних рис.
3. Хмельницький, Сірко, Богун виступають у творах А. Кащенка не лише своєрідним повтором галереї поетизованих народнопісенних образів, а й яскравими особистостями.
4. Б. Хмельницький у творах А. Кащенка виступає яскравим втіленням української національної вдачі.
5. Іван Богун є одним із найромантичніших постатей у нашій літературі (Г. Корицька).

Чи можна вважати трансформовані речення граматичними синонімами?Вибірково-розподільний диктант

У поданих заголовках до різних висловлювань виділити граматичні основи. Дослідити, у яких із них між підметом і присудком ставиться тире, а в яких — ні. Заповнити таблицю.

Тире між підметом і присудком

Тире ставиться

Тире не ставиться

 

1. Соя, риба, виноград ось здоров’я заряд.
2. Піст торжество духу.
3. Нещасні випадки як тенденція.
4. День як бонус.
5. Дезінтеграція не панацея.
6. Моя адреса місто щастя.
7. Призи як втіха.
8. Продюсер і співачка не пара.
9. Поезія це не драма.
10. Корова життя основи.
11. Путівка як джекпот.
12. Талон це сила!
13. Макет лише початок справи.
14. Танець це кохання.
15. Другий зайвий? (З газ. «Україна молода»).
Лінгвостилістичний аналіз висловлювання

Виразно прочитати вірш, додержуючись відповідної інтонації. Обґрунтувати доцільність уживання тире між підметом і присудком.
МОЄ ДОЗВІЛЛЯ

Я — сонце…
Сонце світить на добрих і злих.
Я — лелека…
Де лелека водиться, там щастя родиться.
Я — слово…
Слово до слова зложиться мова.
Я — калина…
Без верби і калини нема України.
(А. Степаненко)

Які знаки-символи української етнокультури використано автором у поезії? Пояснити їх значення.

Пунктуаційний практикум (взаємоперевірка)

 Списати текст,  розставляючи пропущені розділові знаки. Підкреслити головні члени речення.

Гумор це еліксир молодості. Кажуть, що почуття гумору визначає здоров’я нації — і фізичне, і душевне. Це так. Але разом із тим сміх чудовий засіб комунікації. Люди сміються всі: сміються дід і дитина, козак і гречкосій, космонавт і садівник, батько і мати, дівчина і хлопець, німець і японець, бог і чорт, віруючий та атеїст — усі представники людської породи. Усмішка здорової людини найкращий вияв інтелекту космосу. Хороший сміх сам по собі, посмішка над кимось, коли сміються не першими, а останніми. Але найкращий сміх це самоіронія, коли людина ніби дивиться на себе збоку й насміхається над своїми власними недоліками або оптимістично аналізує недоліки середовища й обставин, що визначають її долю (За М. Никончуком).

Назвати складені іменні присудки. Указати на спосіб вираження іменної частини.

Пояснити наявність чи відсутність тире в реченнях зі складеними іменними присудками.

V. Підсумок

Бліц опитування

1. Чому підмет і присудок називають головними членами речення?

2. Яку роль відіграють головні члени в реченні?

3. Навести приклади складених іменних присудків, у яких іменна частина виражена різними частинами мови.

4. Назвати основні правила вживання тире між підметом і присудком. Навести приклади речень, у яких між підметом і присудком тире не вживається.

5. Довести, що поєднання слів широкий степ належить до словосполучення, а Степ широкий — до речення.

V. Домашнє завдання

1. Записати 5–6 народних висловів, у яких між підметом і присудком ставиться тире. Пояснити пунктограму.

2. Узагальнити теоретичний матеріал про підмет і присудок — головні члени речення. Підготуватися до тематичної контрольної роботи у формі тестових завдань закритої і відкритої форми.

ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *