ДВА РІВНІ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ: МОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНЕ Й КОМУНІКАТИВНО ДОЦІЛЬНЕ. СИНОНІМІКА Й ВАРІАТИВНІСТЬ. СТИЛІСТИЧНА НОРМА Й СТИЛІСТИЧНА ПОМИЛКА, УКРАЇНСЬКА МОВА

Два рівні володіння мовою: мовлення правильне й комунікативно доцільне. Синоніміка й варіативність. Стилістична норма й стилістична помилка, українська мова

Хід заняття Два рівні володіння мовою: мовлення правильне й комунікативно доцільне. Синоніміка й варіативність. Стилістична норма й стилістична помилка, українська мова

III. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності

Навчальне аудіювання

Уважно прослухати текст. У якому стилі він оформлений? Довести це. Визначити тему й основну думку почутого. Дібрати в якості заголовку одне речення з тексту.

З того, як говорить людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї людини, її освіту й культурний рівень. Що культурнішою є людина, то розвиненішою є її мова, багатшою на лексичний запас, розмаїтішою епітетами, метафорами, влучними порівняннями, барвистішою вживанням прислів’їв, приказок і приповідок. У природі не буває людей, що визначились би високим інтелектом і водночас примітивною, як у первісного дикуна, мовою.

Боротьба за чистоту й високу мовну культуру — це боротьба за культуру взагалі.

Якої великої ваги надавав наш народ у своїх приказках і повір’ях мові, людському слову! У народі вірили колись, що словом можна скарби в землі знаходити, хвороби та всякі недуги лікувати, від лихої людини та звіра оборонитись. «Що вимовиш язиком, того не витягнеш волом», — запевняє народна мудрість. Та про тих, хто не стежить за своєю мовою, у народі кажуть: «Не тямить голова, що язик лепече».

Правильно й чисто говорити рідною мовою може кожний, аби тільки було бажання. Це не є перевагою вчених-лінгвістів, письменників або вчителів-мовників. Це — не тільки ознака, але й обов’язок кожної культурної людини. Культурними в нас мусять бути всі, незалежно від того, працює людина розумово чи фізично (За Б. Антоненком-Давидовичем).

Стисло переказати прослуханий текст.

Поміркуйте над запитанням: Чи тотожні поняття «правильне мовлення» й «красиве, комунікативно доцільне мовлення»? Яке поняття ширше?

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Робота зі схемою

Розглянути схему. Зробити висновок про рівні володіння мовою.

usi-uroki-ukrainska-mova-10-klas-8

Рівні володіння мовою

Дайте відповідь на запитання: чи можливо досягти вищого рівня, не знаючи мовних норм? Аргументуйте свою відповідь.

Спостереження за мовним матеріалом

Як видно з авторського рукопису, взяті в дужки слова М. М. Коцюбинський, виправляючи текст, замінив синонімами. Пояснити доцільність такої заміни.

1. По цій коротенькій прелюдії, виконаній з обох сторін однаковим тоном (одним голосом), знялася ціла буря голосів.

2. Каруца впірнула (вкотилася) у хвилю ясного світла й покотилась берегом Пруту.

3. Чи варто було стільки вчитись, щоб запорошити душу пилом (порохом) одвічних паперів?

4. Андрій підійшов до хати. Криза, похилена халупка (хатинка), з чорною стріхою і білими стінами, стояла поміж закинутих, з забитими вікнами осель (хатинок).

5. Вечір за вечором просиджували вони з Гафійкою у прибраній (у чистій), немов на Великдень, хаті, в чистій одежі.

6. Тим часом рій згадок викликав у пам’яті давно забуті обличчя й події, колись пережиті почуття (емоції).

7. Вона не могла з певністю сказати, чи то був сон, чи привид (галюцинація).

8. При повній (абсолютній) тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло.

9. Піднявся з кушетки (з канапи) на розбитих, старечих ногах і підійшов до вікна (З творів М. Коцюбинського).

Уважно прочитайте речення та словосполучення. У якій групі передані абсолютно однакові смислові значення між реченнями (або словосполученнями), а в якій значення трохи розрізняються?

1. Цим літом я відпочивав на Кримському узбережжі — У це літо я відпочивав на Кримському узбережжі; чужі нам погляди — чужі для нас погляди; питати матері — питати в матері, сяяти в небі — сяяти на небі; торкатися до столу — торкатися стола.

2. Вона згорблена від старості — Вона згорблена від того, що стара — Старість змушує її горбитись — Старість горбить її — Вона згорблена старістю — Вона згорблена через старість; Вода розірвала греблю — Водою розірвало греблю — Греблю розірвано водою; не прийшов внаслідок хвороби — не прийшов через хворобу.

Коментар. У стилістиці існує поняття синоніміки й варіативності. В основі синоніміки лежить спільність основного значення при наявності відтінків смислу (й/або емоційно-експресивної забарвленості) кожного з елементів синонімічного ряду. Поняття варіативності включає тотожність значення (й/або емоційно-експресивної забарвленості) за наявності формально-граматичних розходжень. Ці поняття стосуються усіх рівнів мови, від словотвору до синтаксису. Тобто ми можемо говорити як про варіанти морфем, так і про синоніміку в синтаксисі. У повсякденному мовленні кожен має можливість робити вибір щодо засобів вираження думки, надавати перевагу стилістично найдоцільнішому з них.

Розподільне письмо

Прочитати наведені конструкції й визначити, які з них знаходяться в синонімічних відношеннях, а які — у варіантних. Виписати в один стовпчик синонімічні конструкції, а в інший — варіантні.

Дивиться вовком — дивиться, як вовк; Встань! — Встать!; наказ про наступ — наказ наступати; не відкривав зошит — не відкривав зошита; я не читав книгу — я не читав книги; служити на флоті — служити у флоті; йти від міста — йти з міста; любити дитину — відчувати любов до дитини, підсумувати досягнуте — підвести підсумки досягнутому; дівчина з довгим волоссям — довговолоса дівчина; висловити щиру подяку — щиро подякувати; кароокий хлопчик — хлопчик з карими очима; Він покаявся мені в усьому — Він покаявся переді мною в усьому; Він допомагає мені — Він мій помічник; вибивати ковдру — вибивати пил з ковдри; Відстань між ними зменшилась удвічі — Відстань між ними скоротилась удвічі.

Дослідити, чим відрізняється структура поданих конструкцій.

Практична стилістика

Знайти стилістичні помилки й відредагувати наведені речення.

1. У прощавшогося хлопця був розгубившийся вигляд.

2. Опинившись у лісі, нам стало страшно.

3. Загубивши стежку, нас охопила розгубленість.

4. Переживаючий за свій клас учень має усі завдання виконувати відмінно.

5. На слідуючій неділі відбудеться засідання наукового гуртка, у ньому приймуть участь студенти нашої групи. Усі вони являються членами цього гуртка.

6. Я рахую, що ви вірно кажете.

7. Приведу кілька прикладів.

8. Відношення у колективі були дружні.

9. Всі ми маємо відношення до сучасних подій.

10. Не можу ще казати якісь попередні висновки.

Перекласти речення, дотримуючись норм сучасної української літературної мови.

1. Что касается моего обучения, то у мамы со мной не было никаких проблем.

2. Редакция получила много писем по этой теме.

3. Я живу на улице Богдана Хмельницкого.

4. Все, кого касается данная тема, должны выразить свое отношение к ней.

5. Данные по исследованию были подтверждены.

6. Статья напечатана в научном журнале.

7. Эта проблема нашла отображение в работах известных исследователей.

8. Мы действовали в соответствии с инструкцией.

9. Следующий за мной мальчик не отставал.

Записати правильні конструкції замість наведених калькованих. Напечатати звіт, ваше кінцеве рішення, даже дивно, а ми зі своєї сторони, перейти на іншу сторону, я до вас по справі, приносити збитки, пропуск на завод, вірна відповідь, відділ по міжнародним зв’язкам, напоминати про зустріч, неділю тому назад, я не сторонник силових методів, у сім годин вечора, бувший мій колега, більша половина опитів, підписка на газети, при вашій допомозі, мій батько робочий, це було осінню чи літом, перевод грошей затримався, виключіть світло, пошліть заказним листом, залишайте залог, мала житлоплоща, ти дуже заблуждаєшся, нова посуда на кухні, говоріть на українській мові, перевести на українську мову, скільки це вартує.

Перекласти українською мовою наведені словосполучення. Запам’ятати нормативні українські конструкції.

Сторониться его; насмешничать над ним; издеваться над ним; глумиться над ним; горевать о сыне; удивляюсь тебе; укорять его; благодарю его; печалиться об утерянном; причинить горе; обратиться за помощью; пренебрегать им; презирать его; был обязан ему успехом; удовлетвориться ответом; съездить по уху нахала; заинтересован в успехе; свыкнуться с мыслью; издеваться над собой; отречься от всего; выяснить вопрос; дело касается проблемы; лебезить перед ним; ластиться к хозяину; насмеяться над чудаком; набрести на гриб; потешиться над ребенком; льстить ему; пенять на себя; проникнуться уважением; хохотать над шалуном; разжалобить его; смыслить дело (смыслить в деле); бранить лодыря; радоваться другу; смаковать яблоко; касаться ствола сосны.

VI. Домашнє завдання

Подані словосполучення з багатозначними словами производить, произвести перекласти на українську мову, використавши подані в довідці дієслова.

1. Производить впечатление. Производить новые слова от корня. Производить следствие. Производить предметы широкого потребления.

2. Произвести начисление. Произвести опустошение. Произвести ремонт. Произвести в чин.

Довідка. 1) провадити, виробляти, справляти, утворювати; 2) відремонтувати, нарахувати, надати, спустошити.

Два рівні володіння мовою: мовлення правильне й комунікативно доцільне. Синоніміка й варіативність. Стилістична норма й стилістична помилка, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *