СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ЗВЕРТАННЯ. ВСТАВНІ СЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

Словосполучення й речення. Члени речення. Звертання. вставні слова, українська мова

Хід заняття Словосполучення й речення. Члени речення. Звертання. вставні слова, українська мова

IV. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Визначити його тему. З’ясувати стильову належність. Що виражає заголовок: тему чи основну думку? Дібрати власний заголовок. Порівняти із заголовками, дібраними однокласниками, найкращий записати. Яке значення мають речення, різні за метою висловлювання? Дібрати кілька означень мови.

МОВА — СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ

Мово рідна! Ти, як море, безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця-краю.

Красо моя! У тобі мудрість віків і пам’ять тисячоліть, зойк матерів у годину лиху і непереможний гук лицарів твоїх у днину побідну, пісня серця дівочого в коханні своїм і крик новонародженого. У тобі, мово, неосяжна душа народу: його мудрість і щедрість, радощі й печалі, його труд, і піт, і кров, і сміх, і безсмертя його.

Скарбе мій єдиний, з тобою я найбагатший і найдужчий у світі, а без тебе — перекотиполе, що його вітер несе у сіру безвість, у млу небуття.

Твердине моя, і захисток, і гордість, і розрада в години смутку! Люблю тебе і в гніві, коли ти клекочеш, як вулкан, і гримиш громами на ворогів. Люблю і твою ніжність, коли ти одним-однісіньким словом зігріваєш, мов сонце.

Світлоносна! Ти є Правда, Добро і Краса народу нашого. Тож такою і будь вічно, мово рідна! (За С. Плачиндою).

Виписати з тексту 7—8 словосполучень та зробити їх синтаксичний розбір.

Відтворення теоретичного матеріалу

Розглянути схеми і скласти діалог про будову словосполучень І речень.

усі уроки української мови 8 клас-6

У репліках діалогу використати такі вислови:

1. Словосполучення відрізняється від речення….

2. Словосполучення складається… .

3. Слова у словосполученні пов’язуються між собою ….

4. Речення служить … .

5. Йому притаманні такі ознаки … .

6. Речення складається ….

Лінгвістичне дослідження з творчим завданням

Прочитати. Назвати сполучення слів, які не є словосполученнями. Аргументувати свій вибір.

Алгебра й геометрія, гарячий обід, зворушливо переконувати, мова відроджується, восьмий клас, словосполучення й речення, улюблена справа, дихати повітрям, наші друзі, щоденники школярів, із мовлення, учні розмовляють, ніжний подих, призначити побачення, написати другові, рядки тексту, долати перешкоди, для взаєморозуміння, наука про мову, смачна малина.

Записати словосполучення. Позначити головне і залежне слова. З’ясувати орфограми.

Скласти 3—4 речення із звертаннями, використовуючи окремі словосполучення. Виділити граматичну основу.

Дослідження-характеристика

Прочитати виразно поезію. Поміркувати, що відбиває заголовок: тему чи основну думку вірша. З’ясувати, яке значення має використання автором різних за метою висловлювання речень. Чи можна було б уникнути цього?

ДО БРАТА

На мові нашій дня печать.
Вона — як сяйво серед ночі.
Її не можна забувать —
Вона — душі твоєї очі.
На мові нашій дня печать,
Національним самогубцем
Невже ти, брате, хочеш стать?
Яке прекрасне рідне слово!
Воно — не світ, а всі світи…
Шевченка мову і Франкову
Невже під ноги кинеш ти?
Ні, наша мова не загине,
Її не знищать сили злі.
Ти власним світлом, Україно,
Сіяти будеш на землі.
(В. Сосюра)

Зробити синтаксичний розбір останнього речення. Схарактеризувати виділене слово. Пояснити його правопис.

Дослідження-відновлення

Скласти монологічне висловлювання в науковому стилі про розділові знаки в реченнях з однорідними членами, використовуючи подані схеми. Навести приклади, дібравши їх з підручника української літератури.

усі уроки української мови 8 клас-7Творче завдання

Прочитати. Утворити 5—6 поширених, різних за метою висловлювання речень. До їх складу ввести вставні слова й однорідні члени речення. Записати, накреслити схеми.

Дні летять, сонце гріє, сколихнулися відчуття, українська література, зустрівся знайомий, школяр написав, учні працюють, хворий лежить, композитор грав, дідусь розповів, урок почався, зеленіють трави, очі сяяли, діти привіталися, збудженість насторожує, уміння вдосконалюються, вони зустрічалися, стосунки закінчилися, приходять почуття.

Пояснити розділові знаки в реченнях зі вставними словами й однорідними членами речення. Визначити, якою частиною мови виражені другорядні члени речення.

Самостійна робота

Прочитати фразеологізми. Пояснити їх значення. Сконструювати речення, увівши до їх складу подані фразеологізми і вставні слова з довідки.

Накивати п’ятами; жалів яструб курку; бурмотіти під носа; у чорта на болоті; очі на мокрому місці; земля горить під ногами; утопити в ложці води; у лісі вовки виють, а на печі страшно; іти своїм шляхом; забігти на вогник.

Довідка: на жаль, може, на моє щастя, здавалося, як гадають, безперечно, я знаю, кажуть, можливо, до речі.

Прочитати виразно речення. Поміркувати, яку роль відіграють вставні слова в мовленні.

V. Узагальнення й систематизація знань

Експрес-опитування

1. Назвати відмінні риси словосполучення і слова, речення.

2. Охарактеризувати словосполучення. Навести приклади сполучень слів, що не є словосполученнями.

3. Як будується речення? Назвати речення за метою висловлювання. Навести приклади.

4. Розказати про однорідні члени речення. Коли між ними ставиться кома, а коли — ні?

5. Яку роль відіграють у реченнях узагальнювальні слова? Які розділові знаки ставляться при них?

6. Навести приклади речень із звертаннями та вставними словами? Чи є вони членами речення?

Словосполучення й речення. Члени речення. Звертання. вставні слова, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *