Урок № 2 Тема. Основні процеси життєдіяльності тварин, біологія, 8 клас

Урок № 2 Тема. Основні процеси життєдіяльності тварин, біологія, 8 клас

Цілі уроку: ознайомити учнів з основними процесами життєдіяльності тварин.

Обладнання й матеріали: таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці «Будова клітини рослин», «Будова клітини тварин», «Класифікація рослин і тварин».

Базові поняття й терміни уроку: подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток.

 

 

ХІД УРОКУ № 2 Тема. Основні процеси життєдіяльності тварин, біологія, 8 клас

 

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання до учнів

 1. Хто такі тварини?
 2. Які основні риси є характерними для тварин?
 3. Чим тварини відрізняються від рослин?
 4. Чим тварини відрізняються від грибів?

 

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Основні процеси життєдіяльності тварин

 • Подразливість

Це здатність живих організмів активно змінювати свою життєдіяльність під впливом зовнішніх факторів. Як приклад подразливості можна навести реакцію тарганів на світло, від якого вони намагаються якнайшвидше сховатися.

 • Рух

Це здатність організму змінювати своє положення або положення окремих своїх частин у просторі. Для більшості тварин є характерною здатність до швидких рухів, але існують і малорухливі тварини. Способи, з допомогою яких рухаються тварини, — це повзання, ходіння, стрибання, плавання, політ.

 • Живлення

Це процес надходження в організм поживних речовин, необхідних для його нормальної життєдіяльності. Живлення тварин можна розділити на такі етапи, як кормодобування, травлення і всмоктування. Для свого живлення тварини можуть використовувати різні об’єкти і способи. За об’єктами живлення їх поділяють на травоїдних (живляться рослинними організмами), хижих (живляться тваринними організмами) і всеїдних (живляться як рослинними, так і тваринними організмами). За способами живлення можна виділити активних хижаків, паразитів, фільтраторів, детритофагів тощо.

 • Дихання

Це сукупність фізіологічних процесів, що забезпечують надходження в організм із зовнішнього середовища кисню. Проте, це стосується лише аеробних організмів. Анаеробні організми кисню не потребують і живуть, як правило, в умовах його відсутності або дефіциту.

 • Виділення

Це процес видалення з організму шкідливих і непотрібних продуктів обміну речовин. Ці продукти можуть виводитись із організму як у рідкому, так і в газоподібному або твердому стані.

 • Розмноження

Це процес відтворення організмом нових особин. Як і у рослин, у тварин розмноження може бути статевим і нестатевим.

 • Розвиток

Це послідовні кількісні та якісні зміни організму тварини, що відбуваються в ньому від моменту народження й до кінця життя. Одним з етапів розвитку організму тварини є, наприклад, перетворення личинки на дорослу особину.

 • Ріст

Це один із проявів розвитку організму, пов’язаний зі збільшенням їхнього розміру й маси тіла.

 

Основні функції організму тварин

Організм тварини повинен відокремлювати свій уміст від зовнішнього середовища й забезпечувати своє переміщення у просторі.

Організм тварини повинен забезпечувати обмін речовинами та енергією клітин і тканин з навколишнім середовищем та між собою.

Організм тварини повинен ефективно керувати всіма своїми елементами.

Організм тварини повинен забезпечувати своє відтворення.

Виконання цих функцій забезпечують системи органів.

 

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

 • Що таке живлення?
 • Що таке дихання?
 • Що таке розвиток?
 • Які способи руху тварин ви знаєте?
 • Які типи розмноження існують у тварин?

 

IV. Домашнє завдання

Урок № 2 Тема. Основні процеси життєдіяльності тварин, біологія, 8 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків біології 8 клас

Комментарии закрыты.