ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА. ВИДИ МИСТЕЦТВА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва, українська література

Слово — це найтонший різець… Вміти користуватися ним — велике мистецтво.
В. Сухомлинський

Хто багато читає, той багато знає.
Народне прислів’я.

Хід заняття Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва, українська література

I. Організаційний момент

II. Оголошення плану уроку

III. Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують дібрані висловлювання, приказки, прислів’я про слово, потім аналізують їх. У результаті цієї роботи школярі висловлюють власні думки, почуття, спостереження; перевіряється їх ерудованість, уміння грамотно та цікаво побудувати розповідь.

IV. Актуалізація опорних знань у формі бесіди за питаннями

 • Що ви розумієте під мистецтвом? (Мистецтво — галузь людської діяльності, яка прагне до задоволення однієї з духовних потреб людини, а саме: любові до прекрасного.)
 • Чому людина прагне оточити себе будь-яким мистецтвом?
 •  Яка роль мистецтва у формуванні людини?
 • Чи можна визначити за улюбленим видом мистецтва людини її смак?

VI. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Чи задумувалися ви, для чого існує мистецтво? Хто є його творцями? Причини виникнення мистецтва слід шукати у прагненні людини прикрасити себе.

Кожний народ, що відігравав роль в історії, кожна епоха доповнювала мистецтво чимось своїм.

А чи можна вважати художню літературу мистецтвом слова? Чому? Давайте поміркуємо.

За допомогою художнього слова письменники зображують важливі характерні події, явища, риси вдачі людей; розповідають про їх життя, працю, боротьбу, почування, внутрішній світ, вірування; описується природа.

Книга — це мудрий, найвірніший із джерел предмет. Вона існує повсякчасно в житті людини та допомагає їй.

2. Художня література як мистецтво слова.

Література походить від латинського літера — буква. Пряме значення цього слова — те, що написано буквами.

Література — це те, що створене письменниками і записане на папері.

Які ви знаєте жанри художньої літератури? (Казки, оповідання, байки, повісті…)

Книга — це скарбниця людських знань.

Запис:

Книга — то геніальний витвір людського розуму, вона розширює наш кругозір, духовно збагачує людину В ній — муд-рість поколінь, почуття людей, їх сокровенні мрії. Тому кожна людина, яка дбає про підвищення своєї культури, повинна спілкуватися з книгою. Гарна книга — часом найкращий твій наставник. Кожен письменник, починаючи працювати над твором, вивчає навколишню дійсність, обмірковує побачене й почуте, визначає що важливе, характерне, а що випадкове, другорядне.

У літературних творах за допомогою художнього слова можна змалювати все доступне розуму та уяві людини: події минулого і сучасного, предмети, явища.

Художня література — вид мистецтва, що відображає дійсність засобами слова в образній писемній формі.

Письменник малює картини життя образно, за допомогою творчої уяви; літературні твори ми сприймаємо почуттям, серцем. Наприклад, ви бачите на небі хмару — це предмет природи. Коли ж художник зобразить її на картині або поет напише:

Хмаринка в небі голубім
Пливе, як мрія, одиноко…
(А. Малишко)

І це буде також образ хмарки — живописний і літературний.

3. Види мистецтва.

Мистецтво розподіляють на два вида:

 • тонічні (поезія, музика);
 • образні (архітектура, скульптура, живопис з його галузями).

До обох видів належить сценічне, ораторне та хореографічне мистецтво.

Кожний вид мистецтва моделює світ у художніх образах властивими лише йому засобами і на відповідному матеріалі:

а) в образотворчому мистецтві вони створюються нанесенням ліній, рисок, крапок, плям, фарбами різних кольорів на полотно, папір, дошку;

б) скульптурний образ створюється вирізуванням ліній, кутів, округлостей, виїмок на дереві, камені, мармурі;

в) музичний — сполученням звуків різної висоти, сили, тембру.

 • Який же вид мистецтва, на вашу думку, є найдовершенішим? Чому?
 • Назвіть вид мистецтва, від якого ви отримуєте найбільшу насолоду, задоволення? Вмотивуйте власну думку.

4. Обговорення прислів’їв про книги.

Які ви знаєте прислів’я, де зазначається важлива роль книги?

Пропонуємо проаналізувати зміст наступних прислів’їв:

 • Книга вчить, як на світі жить.
 • Дім без книги — день без сонця.
 • Купиш хорошу книгу — придбаєш розумного друга.
 •  Сонце освітлює людині шлях, книжка дає їй крила.

VII. Закріплення опрацьованого навчального матеріалу

Бесіда за питаннями, які учні ставлять одне одному:

 • Що ми розуміємо під мистецтвом? Яке його призначення?
 • Яка роль мистецтва слова?
 • Як художня література пов’язана з іншими видами мистецтва?

VIII. Підсумок уроку

Завдяки книжці ми переносимося в інші епохи, заглиблюємося в долю героїв творів, разом з ними радіємо та сумуємо, переборюємо найтяжчі випробування.

Книга виховує в нас любов до рідного краю, повагу до інших народів, інтерес до їхньої культури; навчає рідної мови, розкриває красу поетичного слова. Вона вчить бути чесними, працьовитими, добрими.

X. Домашнє завдання

Прочитати міфи і легенди українців, вміти виразно їх переказувати.

Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *