СИНОНІМІКА: ДВОСКЛАДНИХ І ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ; НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВИХ, УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВИХ І БЕЗОСОБОВИХ; ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВИХ І БЕЗОСОБОВИХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Синоніміка: двоскладних і односкладних речень; неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових; означено-особових і безособових, українська мова

Хід заняття Синоніміка: двоскладних і односкладних речень; неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових; означено-особових і безособових, українська мова

III. Актуалізація опорних знань

Бліцопитування

  • Пригадайте, що таке синоніми?
  • Що називають «синтаксичними синонімами»?
  • Що таке односкладне речення?
  • На які групи поділяються односкладні речення?
  • Як називається речення з головним членом підметом?
  • Назвіть види односкладних речень з головним членом присудком.
  • Чим може бути виражений присудок у безособових реченнях?

IV. Розширення й поглиблення синтаксичного матеріалу

► Випишіть граматичні основи поданих речень. У дужках укажіть тип кожного речення, скориставшись позначеннями: 1 — односкладне означено-особове; 2 — односкладне неозначено-особове; 3 — односкладне називне; 4 — двоскладне неповне із пропущеним підметом; 5 — двоскладне неповне із пропущеним присудком; 6 — двоскладне повне зі складеним іменним присудком.

1. Небо глибоке, прозоре, блакитне (М. Івченко).

2. Вже де-не-де й димок із димаря (JI. Костенко).

3. Іду і мрію про щось (М. Йогансен).

4. Зимовий вечір. Тиша (17. Тичина).

5. По темних кутках сплять (Б. Винниченко).

6. Старі люди говорили, що давно не пам’ятають такої теплої осені.

► Випишіть речення в такому порядку: 1 — означено-особове, 2 — неозначено-особове, 3 — узагальнено-особове.

По радіо повідомляють про готування польоту на Місяць ракети-автомата.

Лови летючу мить життя! Добре діло твори сміло.

Лінгвістичне дослідження

► Визначте тип односкладних речень. Вставте пропущені букви та розділові знаки.

1. Напинайте рогожі вітрил.

2. Ле..ко і ясно л..жати в поплутаних травах.

3. Чужі нездоланні долини!

4. Вранці вийшли з домів виногради зрівняти і зрубати оливні гаї. На осяяних схилах сон-зіл..я уже голубіє.

5. Стрічали шану й страх здолавши багна пущі і вертепи.

6. Сім човнів ро..бить без розваги.

7. На сходах дому зупинись на мить.

8. На всьому світі не знайти рідні.

9. Поважна мова врочистих вітрил (3 творів О. Ольжича).

10. Раз оп..чешся другий — остер..же..ся.

11. Не радуйся чужому лихові (З народної мудрості).

Варіанти відповідей: 1) просте двоскладне; 2) означено-особове; 3) неозначено-особове; 4) узагальнено-особове; 5) безособове; 6) називне.

Стилістичне моделювання

► Доберіть до поданих двоскладних речень синонімічні безособові. Позначте граматичні основи.

1. Раптом повіяли степові пахощі.

2. Уся кімната заквітчана айстрами.

3. Весь день дитина веселилася.

4. Вартовий не має права покидати свій пост.

Вправи-трансформації

► Перебудуйте подані речення в односкладні назви. Виділіть граматичні основи.

1. Тихо падає сніг.

2. Небо захмарене й сумне.

► Замініть перше двоскладне речення означено-особовим, а друге — неозначено-особовим. Виділіть граматичні основи.

1. Ви розкажете про це детальніше.

2. У косу дівчини вплетений бант.

► Замініть неозначено-особові речення безособовими.

1. У фізичній лабораторії створили новий прилад.

2. Зовсім недавно відкрили нову планету.

3. Нам забороняють виходити на вулицю.

4. Новобранців постригли дуже коротко.

► Прочитайте наведені синонімічні речення. Які відтінки значення виражає кожне речення? Доберіть до кожного речення його тип.

1 Хочу познайомитисяз вами.А Двоскладне.
2 З вами хочуть познайомитися.Б Односкладне, означено-особове.
3 Я хочу познайомитися з вами.В Односкладне, неозначено-особове

► Спишіть речення, розкриваючи дужки. Доведіть, що всі ці речення є узагальнено-особовими. До яких односкладних речень подібне кожне з них за способом вираження головного члена? Підкресліть головні члени, виділіть у них закінчення.

1. Вовка пастухом (не)ставлять (Народна мудрість).

2. Пл(и,е) каймо в серці кожне гроно, прозоре диво кал (е,и)нове (Д. Білоус).

3. Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня… (Л. Костенко).

4. Як сіно косять, то дощів (не)просять (Народна мудрість).

5. Дивиш(ь)ся і (не)надивиш(ь)ся, дишеш і (не)надишеш(ь)ся чистим, гарячим і пахучим повітрям (І. Нечуй-Левицький).

6. (Не)хвали коня, поки з дороги (не)верн(и,е)шся (Народна мудрість).

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Два — чотири — всі разом

► Зробіть висновок, які види речень можуть вступати у синонімічні відносини? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання

► Подані двоскладні речення перебудувати на односкладні безособові та синомічні іншого виду.

1. Кущ омитий чистою росою.

2. Сміхом-жартом село заметене.

3. Зайвих не хочем ми слів.

4. Так гарно пахне спечена картопля.

5. Я не міг заснути, довго не міг заснути.

Синоніміка: двоскладних і односкладних речень; неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових; означено-особових і безособових, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *